Srbija | Republika SrpskaKosovo i MetohijaHrvatska | Bosna i Hercegovina
Kompanije.net
Regionalni adresar firmi

Pretraga firmi


 


A0111 Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjeme...
A0112 Uzgoj riže
A0113 Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljas...
A0114 Uzgoj šećerne trske
A0115 Uzgoj duhana
A0116 Uzgoj predivog bilja
A0119 Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
A0121 Uzgoj grožđa
A0122 Uzgoj tropskog i suptropskog voća
A0123 Uzgoj agruma
A0124 Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
A0125 Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
A0126 Uzgoj uljanih plodova
A0127 Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka
A0128 Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začins...
A0129 Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
A0130 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
A0141 Uzgoj muznih krava
A0142 Uzgoj ostalih goveda i bivola
A0143 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
A0144 Uzgoj deva i ljama
A0145 Uzgoj ovaca i koza
A0146 Uzgoj svinja
A0147 Uzgoj peradi
A0149 Uzgoj ostalih životinja
A0150 Mješovita proizvodnja
A0161 Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
A0162 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
A0163 Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (prip...
A0164 Dorada sjemena za sjemenski materijal
A0170 Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s nji...
A0210 Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s...
A0220 Sječa drva
A0230 Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih s...
A0240 Pomoćne usluge u šumarstvu
A0311 Morski ribolov
A0312 Slatkovodni ribolov
A0321 Morska akvakultura
A0322 Slatkovodna akvakultura
B0510 Vađenje kamenog ugljena
B0520 Vađenje lignita
B0610 Vađenje sirove nafte
B0620 Vađenje prirodnog plina
B0710 Vađenje željeznih ruda
B0721 Vađenje uranovih i torijevih ruda
B0729 Vađenje ostalih ruda obojenih metala
B0811 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca...
B0812 Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaol...
B0891 Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva
B0892 Vađenje treseta
B0893 Vađenje soli
B0899 Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.
B0910 Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
B0990 Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
C1011 Prerada i konzerviranje mesa
C1012 Prerada i konzerviranje mesa peradi
C1013 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
C1020 Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
C1031 Prerada i konzerviranje krumpira
C1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća
C1039 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
C1041 Proizvodnja ulja i masti
C1042 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
C1051 Djelatnosti mljekara i proizvođača sira
C1052 Proizvodnja sladoleda
C1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda
C1062 Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
C1071 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastič...
C1072 Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizv...
C1073 Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjesteni...
C1081 Proizvodnja šećera
C1082 Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
C1083 Prerada čaja i kave
C1084 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
C1085 Proizvodnja gotove hrane i jela
C1086 Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i ...
C1089 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
C1091 Proizvodnja pripremljene stočne hrane
C1092 Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
C1101 Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pić...
C1102 Proizvodnja vina od grožđa
C1103 Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
C1104 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
C1105 Proizvodnja piva
C1106 Proizvodnja slada
C1107 Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja miner...
C1200 Proizvodnja duhanskih proizvoda
C1310 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
C1320 Tkanje tekstila
C1330 Dovršavanje tekstila
C1391 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
C1392 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
C1393 Proizvodnja tepiha i sagova
C1394 Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža
C1395 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog ...
C1396 Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstil...
C1399 Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.
C1411 Proizvodnja kožne odjeće
C1412 Proizvodnja radne odjeće
C1413 Proizvodnja ostale vanjske odjeće
C1414 Proizvodnja rublja
C1419 Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
C1420 Proizvodnja proizvoda od krzna
C1431 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
C1439 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
C1511 Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna
C1512 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih...
C1520 Proizvodnja obuće
C1610 Piljenje i blanjanje drva
C1621 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
C1622 Proizvodnja sastavljenog parketa
C1623 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
C1624 Proizvodnja ambalaže od drva
C1629 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pl...
C1711 Proizvodnja celuloze
C1712 Proizvodnja papira i kartona
C1721 Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od ...
C1722 Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih ...
C1723 Proizvodnja uredskog materijala od papira
C1724 Proizvodnja zidnih tapeta
C1729 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
C1811 Tiskanje novina
C1812 Ostalo tiskanje
C1813 Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
C1814 Knjigoveške i srodne usluge
C1820 Umnožavanje snimljenih zapisa
C1910 Proizvodnja proizvoda koksnih peći
C1920 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
C2011 Proizvodnja industrijskih plinova
C2012 Proizvodnja koloranata i pigmenata
C2013 Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
C2014 Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
C2015 Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
C2016 Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
C2017 Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
C2020 Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
C2030 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih ...
C2041 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćen...
C2042 Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
C2051 Proizvodnja eksploziva
C2052 Proizvodnja ljepila
C2053 Proizvodnja eteričnih ulja
C2059 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
C2060 Proizvodnja umjetnih vlakana
C2110 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
C2120 Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
C2211 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; pro...
C2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
C2221 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plasti...
C2222 Proizvodnja ambalaže od plastike
C2223 Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
C2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
C2311 Proizvodnja ravnog stakla
C2312 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
C2313 Proizvodnja šupljeg stakla
C2314 Proizvodnja staklenih vlakana
C2319 Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehnič...
C2320 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
C2331 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
C2332 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od peče...
C2341 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasn...
C2342 Proizvodnja sanitarne keramike
C2343 Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribor...
C2344 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
C2349 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
C2351 Proizvodnja cementa
C2352 Proizvodnja vapna i gipsa
C2361 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
C2362 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
C2363 Proizvodnja gotove betonske smjese
C2364 Proizvodnja žbuke
C2365 Proizvodnja fibro-cementa
C2369 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gip...
C2370 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
C2391 Proizvodnja brusnih proizvoda
C2399 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d...
C2410 Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
C2420 Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
C2431 Hladno vučenje šipki
C2432 Hladno valjanje uskih vrpci
C2433 Hladno oblikovanje i profiliranje
C2434 Hladno vučenje žice
C2441 Proizvodnja plemenitih metala
C2442 Proizvodnja aluminija
C2443 Proizvodnja olova, cinka i kositra
C2444 Proizvodnja bakra
C2445 Proizvodnja ostalih obojenih metala
C2446 Obrada nuklearnoga goriva
C2451 Lijevanje željeza
C2452 Lijevanje čelika
C2453 Lijevanje lakih metala
C2454 Lijevanje ostalih obojenih metala
C2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
C2512 Proizvodnja vrata i prozora od metala
C2521 Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
C2529 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sl...
C2530 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno ...
C2540 Proizvodnja oružja i streljiva
C2550 Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalu...
C2561 Obrada i prevlačenje metala
C2562 Strojna obrada metala
C2571 Proizvodnja sječiva
C2572 Proizvodnja brava i okova
C2573 Proizvodnja alata
C2591 Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
C2592 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
C2593 Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
C2594 Proizvodnja zakovica i vijčane robe
C2599 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
C2611 Proizvodnja elektroničkih komponenata
C2612 Proizvodnja punih elektroničkih ploča
C2620 Proizvodnja računala i periferne opreme
C2630 Proizvodnja komunikacijske opreme
C2640 Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
C2651 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispit...
C2652 Proizvodnja satova
C2660 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i el...
C2670 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
C2680 Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
C2711 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
C2712 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu elektri...
C2720 Proizvodnja baterija i akumulatora
C2731 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
C2732 Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i...
C2733 Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
C2740 Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
C2751 Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
C2752 Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
C2790 Proizvodnja ostale električne opreme
C2811 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplov...
C2812 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
C2813 Proizvodnja ostalih crpki i kompresora
C2814 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
C2815 Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i po...
C2821 Proizvodnja peći i plamenika
C2822 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
C2823 Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodn...
C2824 Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata
C2825 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za ...
C2829 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
C2830 Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
C2841 Proizvodnja strojeva za obradu metala
C2849 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
C2891 Proizvodnja strojeva za metalurgiju
C2892 Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevin...
C2893 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhan...
C2894 Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i ...
C2895 Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
C2896 Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu
C2899 Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.
C2910 Proizvodnja motornih vozila
C2920 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i ...
C2931 Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorn...
C2932 Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozi...
C3011 Gradnja brodova i plutajućih objekata
C3012 Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
C3020 Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozil...
C3030 Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodn...
C3040 Proizvodnja vojnih borbenih vozila
C3091 Proizvodnja motocikala
C3092 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
C3099 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.
C3101 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
C3102 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
C3103 Proizvodnja madraca
C3109 Proizvodnja ostalog namještaja
C3211 Proizvodnja novca
C3212 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
C3213 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih pr...
C3220 Proizvodnja glazbenih instrumenata
C3230 Proizvodnja sportske opreme
C3240 Proizvodnja igara i igračaka
C3250 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i...
C3291 Proizvodnja metla i četaka
C3299 Ostala prerađivačka industrija, d. n.
C3311 Popravak proizvoda od metala
C3312 Popravak strojeva
C3313 Popravak elektroničke i optičke opreme
C3314 Popravak električne opreme
C3315 Popravak i održavanje brodova i čamaca
C3316 Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelic...
C3317 Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava
C3319 Popravak ostale opreme
C3320 Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
D3511 Proizvodnja električne energije
D3512 Prijenos električne energije
D3513 Distribucija električne energije
D3514 Trgovina električnom energijom
D3521 Proizvodnja plina
D3522 Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
D3523 Trgovina plinom distribucijskom mrežom
D3530 Opskrba parom i klimatizacija
E3600 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
E3700 Uklanjanje otpadnih voda
E3811 Skupljanje neopasnog otpada
E3812 Skupljanje opasnog otpada
E3821 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
E3822 Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
E3831 Rastavljanje olupina
E3832 Oporaba posebno izdvojenih materijala
E3900 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gos...
F4110 Organizacija izvedbe projekata za zgrade
F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
F4211 Gradnja cesta i autocesta
F4212 Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
F4213 Gradnja mostova i tunela
F4221 Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
F4222 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
F4291 Gradnja vodnih građevina
F4299 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
F4311 Uklanjanje građevina
F4312 Pripremni radovi na gradilištu
F4313 Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
F4321 Elektroinstalacijski radovi
F4322 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ...
F4329 Ostali građevinski instalacijski radovi
F4331 Fasadni i štukaturski radovi
F4332 Ugradnja stolarije
F4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga
F4334 Soboslikarski i staklarski radovi
F4339 Ostali završni građevinski radovi
F4391 Radovi na krovištu
F4399 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.
G4511 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategor...
G4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
G4531 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vo...
G4532 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozi...
G4540 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocik...
G4611 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, ži...
G4612 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i i...
G4613 Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijal...
G4614 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opre...
G4615 Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za ku...
G4616 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, ob...
G4617 Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom
G4618 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene p...
G4619 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
G4621 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemen...
G4622 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
G4623 Trgovina na veliko živom stokom
G4624 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
G4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
G4632 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
G4633 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, ja...
G4634 Trgovina na veliko pićima
G4635 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
G4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
G4637 Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima
G4638 Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, ra...
G4639 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i ...
G4641 Trgovina na veliko tekstilom
G4642 Trgovina na veliko odjećom i obućom
G4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
G4644 Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za...
G4645 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
G4646 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
G4647 Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za ...
G4648 Trgovina na veliko satovima i nakitom
G4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
G4651 Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i so...
G4652 Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim...
G4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom...
G4662 Trgovina na veliko alatnim strojevima
G4663 Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinars...
G4664 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju ...
G4665 Trgovina na veliko uredskim namještajem
G4666 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i oprem...
G4669 Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
G4671 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivi...
G4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
G4673 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i s...
G4674 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim mat...
G4675 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
G4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
G4677 Trgovina na veliko ostacima i otpacima
G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
G4711 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama p...
G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaon...
G4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim pr...
G4722 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijal...
G4723 Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specij...
G4724 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjestenina...
G4725 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonic...
G4726 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijalizira...
G4729 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u spe...
G4730 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specij...
G4741 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i s...
G4742 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specija...
G4743 Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziran...
G4751 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavao...
G4752 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u s...
G4753 Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidni...
G4754 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u ...
G4759 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i os...
G4761 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaon...
G4762 Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim ...
G4763 Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijali...
G4764 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim ...
G4765 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim...
G4771 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaoni...
G4772 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specij...
G4773 Ljekarne
G4774 Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim...
G4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u...
G4776 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnoji...
G4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim...
G4778 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim...
G4779 Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim pr...
G4781 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodim...
G4782 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štando...
G4789 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnica...
G4791 Trgovina na malo preko pošte ili interneta
G4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i...
H4910 Željeznički prijevoz putnika, međugradski
H4920 Željeznički prijevoz robe
H4931 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
H4932 Taksi služba
H4939 Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
H4941 Cestovni prijevoz robe
H4942 Usluge preseljenja
H4950 Cjevovodni transport
H5010 Pomorski i obalni prijevoz putnika
H5020 Pomorski i obalni prijevoz robe
H5030 Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
H5040 Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
H5110 Zračni prijevoz putnika
H5121 Zračni prijevoz robe
H5122 Svemirski prijevoz
H5210 Skladištenje robe
H5221 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
H5222 Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
H5223 Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
H5224 Prekrcaj tereta
H5229 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
H5310 Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
H5320 Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih us...
I5510 Hoteli i sličan smještaj
I5520 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
I5530 Kampovi i prostori za kampiranje
I5590 Ostali smještaj
I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i...
I5621 Djelatnosti keteringa
I5629 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
J5811 Izdavanje knjiga
J5812 Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
J5813 Izdavanje novina
J5814 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
J5819 Ostala izdavačka djelatnost
J5821 Izdavanje računalnih igara
J5829 Izdavanje ostalog softvera
J5911 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog prog...
J5912 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, vi...
J5913 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog pro...
J5914 Djelatnosti prikazivanja filmova
J5920 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbe...
J6010 Emitiranje radijskog programa
J6020 Emitiranje televizijskog programa
J6110 Djelatnosti žičane telekomunikacije
J6120 Djelatnosti bežične telekomunikacije
J6130 Djelatnosti satelitske telekomunikacije
J6190 Ostale telekomunikacijske djelatnosti
J6201 Računalno programiranje
J6202 Savjetovanje u vezi s računalima
J6203 Upravljanje računalnom opremom i sustavom
J6209 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom teh...
J6311 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti pov...
J6312 Internetski portali
J6391 Djelatnosti novinskih agencija
J6399 Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.
K6411 Središnje bankarstvo
K6419 Ostalo novčarsko posredovanje
K6420 Djelatnosti holding-društava
K6430 Uzajamni fondovi (trustovi), fondovi i slični financij...
K6491 Financijski leasing
K6492 Ostalo kreditno posredovanje
K6499 Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranj...
K6511 Životno osiguranje
K6512 Ostalo osiguranje
K6520 Reosiguranje
K6530 Mirovinski fondovi
K6611 Poslovanje financijskih tržišta
K6612 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim pap...
K6619 Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, os...
K6621 Procjena rizika i štete
K6622 Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
K6629 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim ...
K6630 Djelatnosti upravljanja fondovima
L6810 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
L6820 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama il...
L6831 Agencije za poslovanje nekretninama
L6832 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugov...
M6910 Pravne djelatnosti
M6920 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatno...
M7010 Upravljačke djelatnosti
M7021 Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja
M7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanj...
M7111 Arhitektonske djelatnosti
M7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
M7120 Tehničko ispitivanje i analiza
M7211 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
M7219 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodn...
M7220 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i h...
M7311 Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
M7312 Oglašavanje preko medija
M7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
M7410 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
M7420 Fotografske djelatnosti
M7430 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
M7490 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. ...
M7500 Veterinarske djelatnosti
N7711 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila ...
N7712 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
N7721 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za r...
N7722 Iznajmljivanje videokaseta i diskova
N7729 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih pre...
N7731 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivre...
N7732 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i ...
N7733 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih st...
N7734 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih pri...
N7735 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih pri...
N7739 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih str...
N7740 Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektual...
N7810 Djelatnosti agencija za zapošljavanje
N7820 Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
N7830 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
N7911 Djelatnosti putničkih agencija
N7912 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
N7990 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s n...
N8010 Djelatnosti privatne zaštite
N8020 Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
N8030 Istražne djelatnosti
N8110 Upravljanje zgradama
N8121 Osnovno čišćenje zgrada
N8122 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
N8129 Ostale djelatnosti čišćenja
N8130 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
N8211 Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnost...
N8219 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijaliz...
N8220 Djelatnosti pozivnih centara
N8230 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
N8291 Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa ...
N8292 Djelatnosti pakiranja
N8299 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
O8411 Opće djelatnosti javne uprave
O8412 Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravst...
O8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu
O8421 Vanjski poslovi
O8422 Poslovi obrane
O8423 Sudske i pravosudne djelatnosti
O8424 Poslovi javnog reda i sigurnosti
O8425 Djelatnosti vatrogasne službe
O8430 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja
P8510 Predškolsko obrazovanje
P8520 Osnovno obrazovanje
P8531 Opće srednje obrazovanje
P8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
P8541 Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko
P8542 Visoko obrazovanje
P8551 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacij...
P8552 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
P8553 Djelatnosti vozačkih škola
P8559 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
P8560 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
Q8610 Djelatnosti bolnica
Q8621 Djelatnosti opće medicinske prakse
Q8622 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse
Q8623 Djelatnosti stomatološke prakse
Q8690 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
Q8710 Djelatnosti ustanova za njegu
Q8720 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s t...
Q8730 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije o...
Q8790 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
Q8810 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije o...
Q8891 Djelatnosti dnevne skrbi o djeci
Q8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n...
R9001 Izvođačka umjetnost
R9002 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
R9003 Umjetničko stvaralaštvo
R9004 Rad umjetničkih objekata
R9101 Djelatnosti knjižnica i arhiva
R9102 Djelatnosti muzeja
R9103 Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljiv...
R9104 Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih ...
R9200 Djelatnosti kockanja i klađenja
R9311 Rad sportskih objekata
R9312 Djelatnosti sportskih klubova
R9313 Fitnes centri
R9319 Ostale sportske djelatnosti
R9321 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
S9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija posl...
S9412 Djelatnosti strukovnih članskih organizacija
S9420 Djelatnosti sindikata
S9491 Djelatnosti vjerskih organizacija
S9492 Djelatnosti političkih organizacija
S9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
S9511 Popravak računala i periferne opreme
S9512 Popravak komunikacijske opreme
S9521 Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju
S9522 Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt
S9523 Popravak obuće i proizvoda od kože
S9524 Popravak namještaja i pokućstva
S9525 Popravak satova i nakita
S9529 Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstv...
S9601 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvo...
S9602 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
S9603 Pogrebne i srodne djelatnosti
S9604 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
S9609 Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.
T9700 Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
T9810 Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različ...
T9820 Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različ...
U9900 Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

Kompanije.net - Regionalni adresar firmi - Hrvatska. - Prava koriscenja | Kontakt | Prijatelji sajta