Regionalni adresar firmi

Pretraga firmi


 

" Društvo za borbu protiv raka "
" Gradski duvački orkestar Doboj "
" Posavina " - Udruženje poljoprivrednika
" Romanov " - fond za kulturu
" SRPSKI INTELEKTUALNI FORUM ISTOČNO NOVO SARAJEVO " 71123 Istočna Ilidža
" Udruž. prognan. i izbjeglih građana zapad.- krajiških opština "
"Bel Espero"Centar za istraž.prom.eduk.i međ.saradnju
"Boračka organizacija" 71420 Pale
"Catholic Relief Services "
"Centar za Evropske studije" -Udruž.građana
"Centar za socijalni rad"
"Forum građana za povratak"
"Kolo Srpskih sestara"
"Malteser Hilfsdienst"
"NORMA-BOS "Udruženje uzg.goveda nor.rase
"SAVE THE CHILDREN UK"
"Savez za Esperanto" R.S.
"Subnor" Kneževo
"TREBAVA" Udruž.građ.za razv.polj.i sela
American Refugee Committee
Asocijacija "Dmokratska Incijativa"
Asocijacija mladih
Asocijacija progresa Blerda
ASOCIJACIJA SAMOSTALNIH TRGOVINA
Asocijacija video i sličnih klubova MPA u BiH
Asocijacija za integralno upravljanje otpadom'Swabh'
Asocijacija za teoriju i praksu marketinga
Banjalučka omladinska kreat.org. "BLOKO"
Banjalučka Unija srednjoškolaca
Boračaka organizacija Kneževo
Boračka organizac. "BANjALUČKA PIVARA"
Boračka organizacija "Sloga"
Boračka organizacija Čajavec
Boračka Organizacija Opštine 71360 Han Pijesak
Boračka organizacija Pale 71420 Pale
Boračka organizacija Srp. Goražde 73110 Srpsko Goražde
Boračka Organizacija Teslić
Business innovation programs-BIP
CARE INTERNATIONAL
Catholic Relief Services CRS
Centar za demokratiju i razvoj
Centar za informisanje i podršku povr. 71220 Trnovo
Centar za kulturni i socijalni popravak
CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE
Centar za poslovni razvoj
CENTAR ZA PRIRODNjAČKE STUDIJE
Centar za socijalni rad Srp. Goražde 73110 Srpsko Goražde
Centar za studentsku demokratiju
DDDK Rafinerija ulja Modriča
Dječiji Edukativni Centar "SVJETLICE"
Dobermann klub
Dobrovoljno vatrog.dr. "ŠTIVOR"
Dobrovoljno vatrogasno društvo "KULAŠI"
Dobrovoljno vatrogasno društvo "POTOČANI"
Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Ljubija
Društ.urbanih umjetnika "MANIFEST"
Društ.za zaštitu i odgoj ptica "SLAVUJ"
Društvo "Feniks"
Društvo književnika Gradiške
Društvo pčelara "ZLATNA PČELA"
Društvo srpsko ukrainskog prijateljstva RS
Društvo srpsko-grčkog prijatelj. "SVETI SAVA"
Društvo Srpsko-Norveškog prijateljstva RS 71350 Sokolac
Društvo za očuvanje prirode,zaštitu okoline
Društvo za promociju i unapređenje menadžmenta "Menadžment promo"
Društvo za zaštitu drveća "Arbor Magna"
Društvo za zaštitu prirode RS "Pounje"
E.D."Drina"
Ekološ.udruž. "EKO-OAZA", Podgredine
Ekološki pokret "Eko - Banja Luka"
Ekološki pokret Zelenkovac
Ekološko Društvo "Ekotes"
Ekološko društvo "ŠIMIĆ"
Ekološko društvo mladih "ZEMLjA KANjONA"
Ekološko društvo RS
EKOLOŠKO ISTRAŽIVAČKO DRUŠTVO
Ekološko Udruženje
Ekološko udruženje "DRIN TIM" 73240 Višegrad
Ekološko udruženje "FAUNUS"
Ekološko udruženje "KALINA"
Ekološko udruženje "Tilia"
Ekološko udruženje"Vidik"
Ekopokret "EKO CVRCKA"
Esperantsko društvo "Teslić"
Evropska asocijacija studenata prava
EVROPSKI POKRET
Ferijalni savez Opštine Banja Luka
Fond "Branioci Romanije" 71350 Sokolac
Fondacija zdravlje i dijabetes
Fondacija "Nenad Baštinac"
Fondacija Luka
Fondacija Sears
Fondacija za razvoj "PRIJEDOR"
Fondacija za razvoj kulture
Forum roditelja osn.i sred.škola i predš.ustanova"
Forum za bezbjednost i demokratiju
Frankofoni klub "PROF.RAJKO BOKIĆ"
Guslarsko društvo " Đura Jakšić "
HKC Zajednica hrvatskih kulturnih udruga
Hum.kult.udruga "KRALjICA KATARINA"
Humanitarna org."Moj bližnji"
Humanitarna organizacija "CRVENI POLUMJESEC"
Humanitarna Organizacija "Kolo Srps. Sestara "
Humanitarna organizacija "Zaštiti me"zadužbina Shommers
Humanitarna organizacija tehničke potporne pomoći "THNj"
Humanitarno udruženje građana "Mega herz"
Humanitarno udruženje za pomoć djeci'CHA'
Internacionalna katolička komisija za migracije
Italijanski kulturni klub LEONARDO
Kancelarije AMIS CHILDERN HELATH AND EDUCATIONAL GHARITI
Katihetski odbor SPC u RS i FBiH
Kinološko društvo
Kinološko društvo "Derventa"
Kinološko društvo "PALE" 71420 Pale
Kinološko društvo "Teslić"
Kinološko društvo 'Srbac'
Kinološko društvo Mrkonjić Grad
Kinološko društvo Trebinje
Klub "Simpatikus"
Klub odgajivača golubova 'Teslini darovi'
Klub odgajivača,vlasnika i ljubitelja tornjaka RS
Klub uzgajivača Njemačkih ovčara
Kolo Srpskih Sestara
Kolo srpskih sestara "SVETA VELIKOMUČENICA TEKLA" 71420 Pale
Koordinacioni odbor Crvenog krsta
Kreativni centar"Samo Tako"
KUD "BISER"
KUD "KOZARA, Gornji Podgradci
KUD "MLADOST" Kotorsko
KUD Bikavac 73240 Višegrad
Kuglaški klub "LIJEVČE"
Kulturno umjetničko društvo "BEHAR" Dubrave, Gradiška
Kulturno umjetničko društvo 'Slavija' 71123 Istočna Ilidža
Landmine survivors network BiH
Lokalni komitet'Aiesec'
Lovačko društvo "OSOJE GORNjI RIBNIK"
Lovačko društvo "Srndać Kozarac"
Lovačko društvo "Trebević" 71123 Istočna Ilidža
Lovačko društvo"Cicelj" 73280 Čajniče
Lovačko udruž. "STUDENA GORA" 71360 Han Pijesak
Lovačko udruženje "JEDINSTVO" Vrbanjci
Lovačko udruženje"Srndać"
M.P.D. DOBROTVOR
Međ. udruž. civilnih inv. - žrtava rata
Međ.org.udruž.civilnih invalida žrtava rata 71350 Sokolac
Međunarodna humanitarna organizacija 'Danish Red Cross'
Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija
Međuopštinska org.slijepih i slabovidih
Međuopštinska organ.Slijepih i slabovidnih 73240 Višegrad
Međuopštinska organiz.slijepih
MEĐUOPŠTINSKO UDRUŽENjE CIVILNIH INVALIDA - ŽRTAVA RATA GRADIŠKA
Međuopštinsko Udruženje Gluvih i Nagluvih
MHO "Novi most International"
MHO'Movimientoforlapaz el desarme yla libertad
Mikrokreditna organizacija "UNO"
Mjesna zajednica Barići
Mjesna zajednica Šnjegotina
Mjesna zajednica Stenjak
Moto klub "VIKING"
N.V.O."Forum"
Narodni pokret "OTPOR" RS
Nevlad.human.org.za protivminsku akciju"Promak" 71420 Pale
Nevladina humanit.organizac. "PROM 1" 71123 Istočna Ilidža
Nevladina orga.'Eko Jahorina' 71423 Jahorina
Nevladina organ."Ruski kulturni centar" 71428 Mokro
Nevladina organiz. "NARODNI FRONT"
Nevladina organizacija "Feniks" 71420 Pale
Nevladina organizacija "Pro et contra"
Nevladino hum.udruženje "Pro Tempore"
Nezav.udruž.građ."KRIVA LEĐA"
Nezavisna asocijacija mladih
Nezavisni biro nezaposlenih
Nezavisni izbjeglički pokret 73240 Višegrad
NGO "ETLEBORO"
Njemačko Bosansko Hercegovačko Društvo
NVO "JADAIS"
O.O. "Crveni Krst" 71220 Trnovo
O.O. Crvenog krsta
O.O. Crvenog Krsta -Bileća
O.O.Crvenog Krsta 71420 Pale
O.Odb."Savez udruženja boraca NOR" Novi Grad
O.Zadruga"Partner"
Odred izviđača "Čelinac"
Odred izviđača "Danko Mitrov"
Odred izviđača "K.O.J.O.T.I."
Odred izviđača "Mreža"
Odred izviđača "Sveti Sava"
Odred Izviđača "Teslić"
Odred izviđača 'Starina Novak'
Odred Izviđača"Dr.M.Stojanović"
Odred izviđača"Petar Kočić"
Omadinska zadruga"Mladost"
Omlad.organizacija "ČELINAC"
Omlad.organizacija Gornja Dragotina
Omlad.volont.centar "FRIEND" 73220 Rogatica
Omladins.organizc. "Udruženje mladih -UM"
Omladinska organizacija "ANK" 71350 Sokolac
Omladinska organizacija "KRUG"
Omladinska organizacija -FORUM MLADIH Kotorsko
Omladinska organizacija Centar"
Omladinska zadruga "Elanz"
Omladinski centar "LUČA" 71350 Sokolac
Omladinski centar "MALA EVROPA"
Omladinski centar "UKRINA"
Omladinski centar Obudovac
Omladinski centar-Čajniče 73280 Čajniče
Omladinski Informativni Centar
Omladinski književni klub "Mladost"
OMLADINSKI SAVEZ TESLIĆ
Omladinski savjet Istočno Novo Sarajevo 71123 Istočna Ilidža
Omladinski Savjet opštine Srbac
Omladinski savjet Trnovo 71220 Trnovo
OO Porodica poginulih i zar.boraca i nest.civila
OO porodica zaroblj.i pogin.boraca i nest.civ.RS
Opš.odbor saveza boraca N.O.R.
Opšt.org.porod.zarobljenih i poginulih i nestalih civila RS, Srbac
Opšt.organiz. crvenog krsta
Opštinska boračka organizacija
Opštinska boračka organizacija
Opštinska boračka organizacija Petrovo
Opštinska org.Crvenog krsta
Opštinska organizacija Crveni krst 73110 Srpsko Goražde
Opštinska organizacija Crvenog krsta
Opštinska organizacija crvenog krsta 73280 Čajniče
Opštinska organizacija Crvenog krsta
Opštinska organizacija Crvenog krsta Teslić
Opštinska organizacija mladih Dubica
Opštinski odbor Savez udruženja boraca Prnjavor
Opštinski odbor Saveza boraca NOR-a
Opštinski odbor saveza udruženja boraca NOR
Opštinski odbor slijepih i slabovidnihd
Opštinsko udruženje logoraša Kotor Varoš
Org.porodica poginulih i nestalih civila opš. Srbinje
Org.za inform.razvoj i saradnju NVO
Organ. za zaš.ljud.prava i slob."Taz"
Organ.za humanit.pomoć"Prosperitet"
Organiz. Rezervnih Vojnih Starješina
Organizacija mladih "MIMORG"
Organizacija mladih "URBANA"
Organizacija porodica zarobljenih i nestalih boraca RS
OUPP "MODRIČKA POLjA"
OVD Zlatna jesen
P.T.P.P."Prva linija"
Područni šahovski savez
Predst.međ.hum.org. UMCOR
Predst.međun.human.org.Cesvi cooperazione sviluppo
Predstavn.međun.organ.World university service austrian committee
Profesionals internationals Pred.Međ.hum.organ
Ravnogorski četnički pokret odbor Manjača
Ravnogorski pokret Čajniče 73280 Čajniče
Referentna grupa NVO "HERCEGOVINA"
Referntna grupa regije "POSAVINA"
Regionalni odbor civ.invali.žrtava rata 73240 Višegrad
Regionalno udruženje ugostitelja
Rektorska kancelarija-Rektorske konferencije BiH Univerziteta u Banjoj Luci
Ribarsko društvo "Smuđ"
Rotari klub
S.O.Z. SPC"Eparhije Banjalučke"
S.S.D. karate klub "Srpski Soko" P.J.
S.Z. "Novi Dom"
Šahovski klub ' Lauš '
Samoupravna interesna zajednica stam.- kom. dj.
Savez invalida rada Opštine Srbinje
Savez kinoloških organizacija
Savez organizacija i udruženja RVI RS
Savez studenata med.fakulteta
Savez studenata pravnog fakulteta
Savez Udruženja boraca NOR-a
Savez udruženja građana Referentna grupa regije BL
Savez Udruženja pčelara Istočne Hercegovine
Savez udruženja žrtava rata R.S.
Savez za koord. udrzženja izbjeglih i raselj. lica RS
Savez za transcendentalnu meditaciju RS
Savjet mladih 73280 Čajniče
Savjet mladih Foča Srbinje
Savz društva za pomoć mentalno retardiranim osobsma
Sokolsko društvo "Gradiška"
Sokolsko društvo "Krnjin"
SOS Društvo za pomoć bolesnima nemoćnima i ugroženima
SPKD "Prosvjeta"
Sportsko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja"KOZARSKI ODGAJIVAČ"
Srpski Demokratski Forum
Srpsko dobrotvorno društvo "Dobrotvor"
Srpsko dobrotvorno društvo "DOBROTVOR"
Srpsko građ.vijeće - Pokret za ravnopravnost
Srpsko humanit.društvo "Vidovdan"
Srpsko sokolsko društvo "Stefan Nemanja"
Srpsko sokolsko društvo"Sveti Sava"
SStudenata stomatološkog fak.
Stranka SJ
Studentska organizacija Opštine Kotor Varoš
Studentski parlament fak.fiz.vasp.i sporta
Svet. omla. zaj. Srpske Pravoslavne Crkve Eparhije Zvorničko-Tuѕlanske
Svetosavska omlad.zajed. "SRPSKI BROD"
Svetosavska Omladinska zajednica
Svetosavska omladinska zajednica SPC
Turistička agencija"Atars"
Turistički savez opštine Teslić
Turističko društvo "TOPOS"
U. G."Dobra Vila"
U. M."Pravoslavac"
U."Zavičajno Vrelo"
U.G Klub umjetničkih duša
U.G. " Sv. Rok"
U.G. "Benefit" 71123 Istočna Ilidža
U.G. "Lijepa Žena-La Bella Donna" 71123 Istočna Ilidža
U.G. Evropski omladinski forum Banja Luka
U.G."Ratna medicina"
U.G.Srpsko njemačkog prijateljstva
U.S.pravnog fakulteta"Pravnik" 71420 Pale
U.za poboljšanje ekonomskog i društvenog položaja žena'Astra'
Ud.građana "Debeli-Mršavi"
Udr. za humanitarnu pomoć "IMARET"
Udr. za sol. reš. st. pitanja boračkih kategorija
Udruž izbj.i rase.sarajev.srba
Udruž. građ.protiv fašist.i komun. terora
Udruž. i fondacija "ROTARI KLUB"
Udruž. izbjeglih i raselj. lica
Udruž. izbjeglih i raseljenih lica Opštine Teslić
Udruž. ratnih zarob.-logoraša Opš. Šamac
Udruž. žena"Stublićanka "Ševarlije
Udruž.DRUŠTVO FIZIČARA RS
Udruž.građ. "SNP-IZBOR JE NAŠ"
Udruž.građ. "SOLAKGYM FITNESS CLUB"
Udruž.građ. - Moto klub "AŠKIJE"
Udruž.građ. likovnih stvaralaca "ULIKS"
Udruž.građ.za očuv.i prez.kult.ist.nasl.Srba u BiH
Udruž.građana "JOHOVAC"
Udruž.građana "POVRATAK"
Udruž.građana "RASADNIK"
Udruž.građana "VODOVOD JOVAK-VAROŠ"
Udruž.građana Demok.omlad.centar.
Udruž.inostranih penzionera i građana opštine Prnjavor
Udruž.izbjeglih i ras.lica"Složno"
Udruž.koris.vode za navod. "NECVIJEĆE"
Udruž.ljubitelja humora satire i karik. "TALE"
Udruž.oboljelih od M.S. Republike Srpske
Udruž.poginulih srba S.Sarajeva i ost. mjest.
Udruž.poljoprivrednikai poljop. proiz. "ILOVA"
Udruž.privat.prevoz.u grads.i prig.saob. "SAVA"
Udruž.radnika VTŠ i SF "KATEDRA"
Udruž.rod.sa 4 i više dj. "S4+"
Udruž.slijepih i slabovidih
Udruž.stud.t.n. "Nikola Tesla "
Udruž.vinog.vinara i voćara "PINOT NOIR"
Udruž.za pomoć djeci sa posebnim potrebama
Udruž.za pomoć pri rek.i zaš.crkve silaska Sv.duha na Apo.u Ustikolini
Udruž.za prom.evrop.razvojnih incijat. "EURO RAZVOJ"
Udruž.za unapređ.rada upr.i lok.samoupr.
Udruž.za zaštitu ljudskih prava i sloboda "SLOGA"
Udruž.žena "BOŽUR"
Udruž.žena mir.inic. "DJECI ZA BOLjE SUTRA"
Udruženja moto klub "KINGS"
Udruženje građana'Cent-eko'
Udruženje " Žena gradu "
Udruženje "BREVIS"
Udruženje "Centar za informatičku obuku invalida"
Udruženje "Demokratija"
Udruženje "Društvo za ljekovito bilje" RS
Udruženje "EDUCO"
Udruženje "EKOLOGIJA i DDD
Udruženje "Ekološki pokret Drinić"
Udruženje "GEA"
Udruženje "Gong"
Udruženje "Grmečka korida"
Udruženje "Hoću kući"
Udruženje "JASENOVAC-DONjA GRADINA"
Udruženje "KANADSKI KUTAK"
Udruženje "MLADI B.B."
Udruženje "Mladi u akciji Most"
Udruženje "MOZAIK PRIJATELjSTVA"
Udruženje "NAŠA BUDUĆNOST" Istočna Ilidža 71123 Istočna Ilidža
Udruženje "OZON"
Udruženje "POSTPESIMISTI"
Udruženje "Program"Associazione progetto
Udruženje "PROMO-INFO"
Udruženje "RAZVOJNI POLjOPRIVREDNI KONZORCIJUM"
Udruženje "Sanus"
Udruženje "SELO-GRAD"
Udruženje "STEFAN DION"
Udruženje "SVETA IRINA"
Udruženje "USKOPLjE-IVANICA"
Udruženje "VRSINE" Grab
Udruženje "Zdravlje za sve"
Udruženje "Žene Doboja"
Udruženje "ŽENE TESLIĆA"
Udruženje "ŽENE TO MOGU"
Udruženje "Zop"
Udruženje ' Oko ' Nevladina organizacija
Udruženje 'BiH CBT'
Udruženje agronoma i turizmologa RS "RADA"
Udruženje akcionara PIF-a VIB FOND Banja Luka
Udruženje Auto škola "PRIJEDOR"
Udruženje bivših logoraša II svjet.rata i njihovih potomaka RS
Udruženje boraca"Beli vukovi" 71420 Pale
UDRUŽENjE BRATSTVA ŽARKOVIĆ
Udruženje čeha RS -Česka beseda
Udruženje dijabetičara Prijedor
Udruženje distrofičara
Udruženje distrofičara Srbinje
Udruženje djece oboljele od astme,njihovih roditelja i prijatelja RS
Udruženje drvopreraćivača "PILANE" 73240 Višegrad
Udruženje Ferijalaca
Udruženje fudbalskih sudija
Udruženje gađana "Prometej"
Udruženje gljivljrlj i ljubitelja prirode
Udruženje gluvih i nagluvih
Udruženje gluvih i nagluvih opštine Šamac
Udruženje gluvih i nagluvih opštine Teslić
Udruženje gr. za služenje i učenje o ljud.pr.i vrijed.
Udruženje gr.odg.gol.i sit.životinja 71123 Istočna Ilidža
Udruženje gradjana "QUAESTIO PRUDENTIAE"
Udruženje građ. za zdrav život i ekologiju svijesti
Udruženje građana "ABF MG"
Udruženje građana "Akademski centar"
Udruženje građana "AURORA" 71350 Sokolac
Udruženje građana "Biznis klub dijaspore RS"
Udruženje građana "BONAFIDE"
Udruženje građana "Božino Brdo "
Udruženje građana "Brazda"
Udruženje građana "ČELINAC ABF"
Udruženje građana "Centar"
Udruženje građana "CETERUM CENSEO"
Udruženje građana "Društvo kladioničara"
Udruženje građana "EDUKATIVNI CENTAR"
Udruženje građana "Eko grad grupa"
Udruženje građana "Ekološka -Eko-Herc"
Udruženje građana "FORUM ZA RAZVOJ DEMOKRATIJE"
Udruženje građana "Grabovica"
Udruženje građana "Grad"
Udruženje građana "GRAHOVO"
Udruženje građana "Herba" 71360 Han Pijesak
Udruženje građana "HERCEGOVAC"
Udruženje građana "KLjUČ"
Udruženje građana "Klub 92"
Udruženje građana "Klun studenata Slatine"
Udruženje građana "Kontakt"
Udruženje građana "Kosmopolit"
Udruženje građana "KOTORSKO"
Udruženje građana "Kozara-bilje"
Udruženje građana "LOST"
Udruženje građana "Malbuče"
Udruženje građana "Medljanci"
Udruženje građana "Mirna luka"
Udruženje građana "Moje Ognjište" 71220 Trnovo
Udruženje građana "NAŠ PARKING"
Udruženje građana "NAŠA OGNjIŠTA"
Udruženje građana "Natura"
Udruženje građana "NOA-DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINjA" Banja Luka
Udruženje građana "ODBOR ZA POVRATAK"
Udruženje građana "OMLADINSKI CENTAR DONjA PUHARSKA"
Udruženje građana "PETROVČANI"
Udruženje građana "PLAN B"
Udruženje građana "PLIVA SPORTSKE AKTIVNOSTI"
Udruženje građana "Podgorija"
Udruženje građana "Razvoj"
Udruženje građana "SNAGA OPŠTINSKOG SJEVERA-SOS"
Udruženje građana "Srcem do mira"
Udruženje građana "Stara Hercegovina"
Udruženje građana "Uno"
Udruženje građana "USORA" Doboj
Udruženje građana "VATROGASNO DRUŠTVO PRIJEDOR"
Udruženje građana "Vodoprojekt"
Udruženje građana "Vrbas"
Udruženje građana "ZLATNO SELO"
Udruženje građana "ŽUPA 22 C"
Udruženje građana 'Centar za izgradnju otvorenog društva' - 'CIOD'
Udruženje građana 'Kinološki klub za AST, BT i SBT'
Udruženje građana 'Putevi mira'
Udruženje građana 'Sunce'
Udruženje građana 'Sveslovenski sabor RS'
Udruženje građana Ada, Debeljaci, Vrbanja 2001
Udruženje građana Alternativna inicijativa
Udruženje građana BiH "SLOBODNO DRUŠTVO"
Udruženje građana edukativno resursni centar
Udruženje građana EKO MAS"
Udruženje građana ekološki pokret "EKO VAGA"
Udruženje građana i povratnika
Udruženje građana lokalna razvojna agencija "TERA"
Udruženje građana NGO"Ida 24"
Udruženje građana povratnika "Bosanski Šamac"
Udruženje građana povratnika "Odmut-Bara"
Udruženje građana povratnika i raseljenih lica
Udruženje građana povratnika i raseljenih lica u opštinu Foča
Udruženje građana SEKORS
UDRUŽENjE GRAĐANA STARE DEVIZNE ŠTEDNjE
Udruženje građana tolerancijom protiv različitosti
Udruženje građana Udruženje za ruralni razvoj "AgroNet"
Udruženje građana Vitkovci, Cerovica i Radnja Donja
Udruženje građana za borbu protiv raka dojke "FENIKS"
Udruženje građana za pomoć licima sa posebnim potrebama
Udruženje građana za pomoć retardiranim osobama
Udruženje građana za pomoć sa ivval. "VRELO"
Udruženje građana za povr."PRESJENICA" 71126 Lukavica
Udruženje građana za razvoj poljo.i sela "Poljoprivrednik"
Udruženje građana"Centar za religijski dijalog"
Udruženje građana"Dijakom"
Udruženje građana"Forum Nvo"
Udruženje građana"Građanska inicijativa"
Udruženje građana"Korak"
Udruženje građana"Nezavisni biro za razvoj"
Udruženje građana"Veterani RK Sloga"
Udruženje građana"Život bez dima"
Udruženje građana'Demoratska inicijativa'
Udruženje građana'Dječiji studio glume-Roda'
Udruženje građana'Moj zavičaj'
Udruženje građana'New Roof Fund'
Udruženje građana'Poljoprivrednik'
Udruženje građana'Zajedno do istine'
Udruženje građana,žena "Una"
Udruženje građana-odred izviđača'Soko'
Udruženje građana-Udruženje žena "IZLAZAK SUNCA"
Udruženje guslara "Janković Stojan"
Udruženje guslara i epskih pjesnika "Tešan Podrugović"
Udruženje hemofiličara R.S.
Udruženje humorista i karikaturista "HIK"
Udruženje izbj.iraselj. radnika os.škola Doboj
Udruženje izbje. i raselj.lica donjeg Glamočkog Polja"Barbara"
Udruženje izbjeg.h i raselj. lica "SLOŽNO-ALEKSANDRIJA" Doboj
Udruženje izbjeglih i raseljenih lica "VANJA II"
Udruženje izbjeglih i raseljenih lica iz grada Sarajeva
Udruženje izdavača i knjižara BL
Udruženje krajiških srba "PETAR KOČIĆ"
Udruženje lica sa onesposobljenjem ' PRIJATELjI '
Udruženje logopeda Republike Srpske
Udruženje logoraša "Odžak 92"
Udruženje logoraša Bosanski Novi-Novi Grad
Udruženje Logoraša Opštine Banja Luka
Udruženje malih akcionara TP "PROMET" AD Prnjavor
Udruženje malih akcionara "Mladost"
Udruženje malih akcionara A.D. "ENTERIJER" Kotorsko
Udruženje malih akcionara A.D. 'Autoprevoz'
Udruženje malih akcionara AD "PRNjAVOR-EKSPRES"
Udruženje malih akcionara AD "Žitoprodukt"
Udruženje malih akcionara UTAD "OZRENTURIST"
Udruženje mladih 'Kalina'
UDRUŽENjE MLADIH KREATIVACA "SUVENIR"
Udruženje mladih pedagoga'Obrazovanje i život'
Udruženje multipleskleroze Sarajevsko Romanijske Regije 71123 Istočna Ilidža
Udruženje navijača "GROBARI"
Udruženje navijača Banja Luka
Udruženje navijača Crvena Zvezda "DELIJE"
Udruženje nevlad.org."Svijet bez duvana"
Udruženje odg.i ljubit.sit.živ. "Banja Luka"
Udruženje omlad.centar za kreativ.i inic.
Udruženje omladine 'Halo'
Udruženje paraplegičara obolj.od dječije paral.i ostalih tjel.invalida
Udruženje pčelara "Bagrem"
Udruženje pčelara "BAGREM"
Udruženje pčelara "Lipa"
Udruženje pčelara "LIPA" 73280 Čajniče
Udruženje pčelara "MATIČNjAK"
Udruženje pčelara "PALE" 71420 Pale
Udruženje pčelara "RADILICA"
Udruženje pčelara Doboj
Udruženje pčelara Petrovo
Udruženje penzionera 73280 Čajniče
Udruženje penzionera "SOLIDARNOST"
Udruženje penzionera opš.Berkovići
Udruženje polj,proiz. "ZELENA DOLINA"
Udruženje polj. pr. "Klas" 73220 Rogatica
Udruženje polj.pr. "AGRARIJA"
Udruženje polj.pr. "Petrov Gaj"
Udruženje polj.pr. Kula-Gacko
Udruženje polj.proizv."KLAS"
Udruženje polj.proizv.i poljopriv."KOMUŠINA"
Udruženje poljopr.proizv. "GAJ"
Udruženje poljopriv.pr. "POLjOPRIVREDNIK 04"
Udruženje poljoprivrednih proizv.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača "SNOP"
Udruženje poljoprivrednika " Mrkonjić"
Udruženje poljoprivrednika "BARICA"
Udruženje poljoprivrednika "KRUGMAŠINA-SVODNA"
Udruženje poljoprivrednika i korpara
Udruženje porodica nestalih lica
Udruženje porodica nestalih lica 73240 Višegrad
Udruženje porodica poginulih boraca otadžbinskog rata Kostajnica
Udruženje potrošača
Udruženje povratnika
Udruženje povratnika sela Foča
Udruženje povratnika Trebinje
Udruženje pravda
Udruženje prijatelja NR Kine i BiH
Udruženje privatnih šumovlasnika "NAŠA ŠUMA" Čelinac
Udruženje privred. i poljop.proizvođača "POVRATAK" Kolibe Gornje
Udruženje privrednika "UNA-NOVI"
Udruženje privrednika opšštine Derventa
Udruženje proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora "EKO-ENERGIJA"
Udruženje proizvođača povrća "Povrtlar"
Udruženje protjeranih građana Drvar
Udruženje protjeranih srba iz Hrvatske "KRAJINA"
Udruženje raseljenih lica
Udruženje ratnih vojnih invalida Šamac
Udruženje ratnih zarobljenika"Vijenac"
Udruženje ratnih zarobljenika-logoraša
Udruženje ratnih zarobljenika-logoraša
Udruženje Referentna grupa nevladinih organ.regije Doboj
Udruženje regionalni odbor za povratak u Jugoistočnu Bosnu 73240 Višegrad
Udruženje roditelja djece i omladine sa pos potr "RASTIMO"
Udruženje roditelja sa četvero i više djece
Udruženje roditelja sa četvoro i više djece "NAŠA RADOST 4+"
Udruženje Roma
Udruženje roma Opštine Prnjavor
UDRUŽENjE RVI -OPŠTINA PETROVO
Udruženje samohranih roditelja "NAŠA DJECA"
Udruženje samohranih roditelja"Stella"
Udruženje samostalnih privrednika
Udruženje Sandnes Dubrovnik Pr.B.L.
Udruženje slijepih i slabovidih
Udruženje Slovenaca regije Doboj "Prežihov Voranc"
Udruženje soc. rad. regije Prijedor
Udruženje srodnika i prijatelja za pomoć duševno oboljelim licima "BREZA"
Udruženje studenata Univerziteta u BL
Udruženje SUBNOR-a
Udruženje svetogoraca 'Sveti Sava'
Udruženje teniskih veterana RS
Udruženje uzgajivača jižnoameričke činčile u BiH
Udruženje uzgajivača nojeva
Udruženje veterana i boraca 'Orlovi'
Udruženje vinogradara i vinara RS
Udruženje vojnih penzionera regije Prijedor
Udruženje vozača i automehaničara
UDRUŽENjE VRBLjANACA
Udruženje za ekologiju i rekr. Prijatelji rijeka "Čajavec"
UDRUŽENjE ZA EKOLOGIJU I REKREACIJU, PRIJATELjI RIJEKA "LENDRIN MLIN"
Udruženje za filozofiju i društvenu misao
Udruženje za komun. i inf. "Trust-B"
Udruženje za očuvanje i zašt.kul.istor.i prir.vr.grada Trebinja i Treb.kr
Udruženje za održivi razvoj nerazvijenih područja "UŽIVANCIJA"
Udruženje za održivost povratnika opštine Teslić
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima
Udruženje za pomoć mladima "NOVE SNAGE"
Udruženje za pomoć predš.djeci "Budućnost "
Udruženje za raz.i pob.uslovs živ. "Razvojna zajednica Posavine"
Udruženje za sanaciju hrama 'Uspenije Svete Bogoredice'
Udruženje za traženje nestalih "92"
Udruženje za zaštitu ćirilice srpskog "Ćirilica"
Udruženje za zaštitu i kor.vode "Biljeg Aluge"
Udruženje za zaštitu rijeke Vrbas
Udruženje zakupaca državnog poljoprivrednog zemljišta
Udruženje zavičajno društvo "RATKOVO"
Udruženje žena "ASTRA"
Udruženje žena "ETNOS" 71216 Kula
Udruženje žena "JEZERO"
Udruženje žena "KOTORKE"
Udruženje žena "NOVA NADA" 73220 Rogatica
Udruženje žena "Novi horizont"
Udruženje žena "Prava žene"
Udruženje žena "ROGATICA" 73220 Rogatica
Udruženje žena "Šamac"
Udruženje žena "SNOP" Gučevo 73220 Rogatica
Udruženje žena "Viktorija"
Udruženje žena "VIVA" 73220 Rogatica
Udruženje žena 'Elisabeth Right' 73110 Srpsko Goražde
Udruženje žena istočne Hercegovine "Nukleus"
Udruženje žena VRETENO
Udruženje žena"Nada"
Udruženje žena'Naša žena'
Udruženje"ILIĆA"iz Dola-Bileća
Udruženje'Društvo za zaštitu rijetkih i ugroženih biljnih vrsta'
Udruženje'Vaša Prava'
Udrženje ' Svjetlost ' 71123 Istočna Ilidža
Udrženje žena "OZRENKA"
Uduženje građana "NOVI POČETAK"
UG "CRNI BISERI" Opština Modriča i Vukosavlje
UG "Građanski forum"
UG "Međ.hrišćansko udruženje GIDEONITI"
UG Agencija "Novi dom" 71420 Pale
UG Informativno edukativni razvojni centar
UG Udruženje medljanaca "Oparnice"
Ukrajinska asocijacija "Svijet kulture"
Unija savjeta učenika sred.škola "USUD"
Unija udruženja poslodavaca RS
United methodist committee on relief
UPP "OBRONCI VLAŠIĆA"
UPPP "RAZVOJ"
USA AD "Sana-trikotaža"
Vatrogasno društvo
Vatrogasno društvo "Čajniče" 73280 Čajniče
Vatrogasno društvo Šipovo
Zajednica povratnika Bosanske Posavine "VIŠNjIK"
Zavičajno društvo "OSMAČA"
Zavičajno društvo "Snjegotina"
Zavičajno udruž. "PETAR KOČIĆ"
Zavičajno udruženje "PRIJANI"
Zavičajno udruženje "Vojskova"
Zavičajno udruženje Zavidovićana
" Udruž. vlasnika benzinskih pumpi R.S. "
"21. vijek" humanitarna organizacija
"AMD "PRNjAVOR"
"Art Fashion Model Agency" modno udruženje građana
"Auto Moto Društvo "Sarajevo" 71123 Istočna Ilidža
"Auto moto društvo Foča" Foča 73300 Foča (Srbinje)
"Auto moto klub "Lijevče"
"Auto- moto društvo" 74270 Teslić
"Banja Luka" zanatska zadruga
"Banjalučki Univ. Magazin Bum"
"BHLS" Sarajevo-PODRUŽNICA UDRUŽENJA BOSANSKI HUMANITARNI LOGIS BANJA LUKA
"Bijeljinsko frankofono društvo"
"Boračka org."Ilixanski borac" 71213 Kasindo
"BORAČKA ORGANIZACIJA GRADA"
"Boračka organizacija opštine Prijedor"
"Boračka organizacija Republike Srpske" 74400 Derventa
"Borčići" lovačko udruženje
"Budućnost" O.C. 71420 Pale
"Budućnost" udruženje žena i građana Bileća 89230 Bileća
"Care Internanional"
"Cent.za razvoj omlad.politike "CEROP"
"Centar informativno pavne pomoći"CIPP"
"Centar mladih" u.g.
"Centar za promociju evropskih vrijednosti "EUROP 74000 Doboj
"Centar za razvoj Hercegovine" udruženje građana Trebinje 89101 Trebinje
"Centar za razvojne inicijative" Trebinje 89101 Trebinje
"Centri civilnih inicijativa"
"Češka beseda-Udruženje čeha grada B.L."
"Ciciban" udruženje građana Trebinje 89101 Trebinje
"Crveni krst" 74450 Brod
"Crveni krst" o.o.
"Crveni krst" o.o.
"Čudesna zemlja" nevladnina organizacija Trebinje 89101 Trebinje
"Dar Prirode" u.g.
"Demokratski centar "Nove nade" Foča 73300 Foča (Srbinje)
"Derventsko udruženje mladih "DUH" 74400 Derventa
"Dob" društvo za očuvanje baštine Gacko 89240 Gacko
"Dobrotvorni fond "MIHAJLO LABALO" Nevesinje 88280 Nevesinje
"Dobrovoljni davaoci krvi Ljubinje" Ljubinje 88380 Ljubinje
"DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO OSMACI"
"DON" udruženje građana
"Drina-drvo" Udruženje šumarstva i drvoprerađivača
"Društvo dob. daval. krvi "Rudar"
"Društvo dobrovoljnih davalaca krvi opštine Trebinje" Trebinje 89101 Trebinje
"Društvo održavalaca sredstava za rad RS"
"DRUŠTVO PRIJATELJA AUSTRIJANACA U BOSNI I HERCEGOVINI"
"Društvo za civilne aktivnosti "VOX CIVITIS" 71214 Vojkovići
"Društvo za zašt. bilja"RS
"Društvo"Naša deca" Nevesinje 88280 Nevesinje
"ED "Ekologika" 74400 Derventa
"Eda" Razvojna agencija
"EDUCA" udruženje
"Eko-Dem" centar za ekologiju i deminiranje
"EKO-LOGIC" Akadem. udr. za zašt.zdravlja ljudi im
"Eko-opstanak" ekološki pokret
"Ekološko - etnološki pokret "Dimitor"
"Ekološko društvo "KANARINAC"
"Ekološko društvo "Željeznica" 71214 Vojkovići
"Ekološko prom.udruž. "EKO-ZONA"
"Euroregion "Drina-Sava-Majevica"
"Fiet" -Projekat solidarnosti za BiH
"FK "Hajduk"
"FK "Šnjegotina"
"Fond solidarnosti"
"Fondacija "Slobomir P Univerzitet"
"FONDACIJA FAMI" -Podured Doboj
"FONDACIJA FAMI" -Podured Doboj
"Fondacija Slobodan i Margaret Galeb" Trebinje 89101 Trebinje
"Fondacija za obraz.raz.i soc.zašt.djece "FORSZD"
"Forum mladih" Trebinje 89101 Trebinje
"Forum za evropske integracije-Derventa" 74400 Derventa
"Foto kino klub Trebinje" Trebinje 89101 Trebinje
"Fudbalski klub "Vlasenica"
"Genesis Project" humanitarna organizacija
"Geto" udruženje nezavisnih stvaralaca
"Gradska organizcija slijepih"
"Gradski Odbor SUBNOR-a"
"H.O.O. škola košarke "KONDOR" Trebinje 89101 Trebinje
"Helsinški Parlament Građana Banja Luka" 78000 Banja Luka
"Hercegovina" auto moto društvo Trebinje 89101 Trebinje
"Humanitarna organizacija "Naša Srbija"
"Humanitarno udruženje građana "Ego"
"Humanitarno udruženje građana "Žena Trnova" 71220 Trnovo
"Humanitarno udruženje žena "Arta"
"Iaeste" - Udruž.za medjun.razmjenu studenata
"IMPULS" udruženje žena sa inv.
"Indeks" O.Z. 71420 Pale
"International lex" u.g.
"Istraživačko društvo "Eureka" 74450 Brod
"IT PROFESIONAL" u.g.
"IZVOR" u.g. 75420 Bratunac
"Jelen" lovačko udruženje
"Jelovka" lovačko udruženje
"Jovan Dučić" književna zajednica Trebinje 89101 Trebinje
"Junior" omladinska zadruga
"Kinološki Savez RS"
"Kinološko društvo Banja Luka"
"Kinološko društvo" 74000 Doboj
"KINOLOŠKO UDRUŽENJE" 76230 Šamac
"Klub fudb.sport.škola "Buba Mara"
"Klub saveza slijepih Trebinje" Trebinje 89101 Trebinje
"Krug mašina Agro" z.u.p.
"KRUGMA[INA BL" Zajed.udr.polj.
"KUD "SVETI PANTELEJMON" 71360 Han Pijesak
"Kulturna scena - Male stvari" udruženje građana Trebinje 89101 Trebinje
"Kulturno umjetničko društvo "Slavko Mandić"
"L.U."Fazan"
"LD "Vukovi sa Drine"
"Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava" Trebinje 89101 Trebinje
"Ljevčanski poljoprivrednici" u.g.
"Lov. Udruž. "Trnovo" 71220 Trnovo
"Lov. Udruženje "Semberija"
"Lovačko Društvo "Borja" 74270 Teslić
"Lovačko društvo "Borogovo"
"Lovačko društvo "Dubrava"
"Lovačko Društvo "Varda" 73260 Rudo
"Lovačko društvo Kozara"
"Lovačko udr. "Pastirevo"
"Lovačko Udr."Bakić" 73300 Foča (Srbinje)
"Lovačko udruženje " Fazan " 74000 Doboj
"Lovačko udruženje "Balj"
"Lovačko udruženje "BI[INA"
"Lovačko udruženje "Fazan" Šamac 76230 Šamac
"Lovačko udruženje "Igman" 71216 Kula
"Lovačko udruženje "Kozara"
"Lovačko udruženje "Lane"
"Lovačko udruženje "Lijevče"
"Lovačko udruženje "Markan" 73110 Srpsko Goražde
"Lovačko udruženje "Podrinje"-Janja"
"Lovačko udruženje "Sana"
"Lovačko udruženje "Srpsko Sarajevo" 71123 Istočna Ilidža
"Lovačko udruženje Leotar" Trebinje 89101 Trebinje
"Lovačko udruženje Ljubinje" Ljubinje 88380 Ljubinje
"Lovačko udruženje"Birač"
"Lovačko udruženje"Borik"
"Lovačko Udruženji "Prosara"
"Lukavica"O.Z. 71123 Istočna Ilidža
"Malteser Hilfsdienst"
"Manjača" lovačko udruženje
"Marko Polo" udruženje
"Mati Paraskeva" udruženje žena
"MD Mitrovic company" d.o.o.
"Međuopšt organ. Saveza slijep.Derv. S.Brod i Vukosavlje" 74400 Derventa
"MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH I SLABOVIDNIH"
"Međuopštinska organizacija slijepih" Foča 73300 Foča (Srbinje)
"MEĐUOPŠTINSKO UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA MRKONJIĆ GRAD"
"Mikrofin" d.o.o. MKD 78000 Banja Luka
"Mimo' p.p. Foča 73300 Foča (Srbinje)
"MIRNO I SIGURNO U PENZIJU"
"Mjesna zajednica "D.Ružević" 74270 Teslić
"Mjesna zajednica "Strgačina"
"Mjesna zajednica Žarkovina" 74270 Teslić
"Mjesna zajednica"Slatina" 74270 Teslić
"MOTO KLUB ISTOK" BANJA LUKA
"Mrakovica" lovačko udruženje
"MUCI žrtava rata Istočne Hercegovine" Bileća 89230 Bileća
"Nansen dijalog centar" udruženje građana
"Nevladina humanitarna organizacija "Futura plus" 74270 Teslić
"Nevladina organizacija "SPONA"
"Nezavisna omladinska organizacija Doboj"
"Nina-Daca" d.o.o. Nevesinje 88280 Nevesinje
"Njest Point" u.g.
"Norveški Savjet za Izbjeglice"
"NVO "AKTIV ŽENA" Svjetliča" 74000 Doboj
"NVO "BUDUĆNOST"
"NVO Krajina" Udruženje građana
"O.O. "Crveni Krst" 71123 Istočna Ilidža
"O.O. "Porodica zarobljenih i poginulih boroca"
"O.O."Crvenog krsta "
"O.O."Crvenog krsta"
"O.O."Crvenog krsta"
"O.O."Crvenog krsta" 76230 Šamac
"Oaza" udruženje
"Odred izviđača "Semberija"
"Odred izviđača Trebinje" Trebinje 89101 Trebinje
"Omarska" udruženje pčelara
"Omladinska inicijativa Nevesinja" Nevesinje 88280 Nevesinje
"Omladinska organizacija "ALTER" 74450 Brod
"Omladinska organizacija "GOM"
"Omladinska zadruga "Doboj " 74000 Doboj
"Omladinska zadruga "Mladi Radnik"
"Omladinska zadruga "S.O.S."
"Omladinska zadruga Gacko" Gacko 89240 Gacko
"Omladinska zadruga Junior" 74270 Teslić
"Omladinska Zadruga Maja" 74400 Derventa
"Omladinska zadruga Sunce" 74270 Teslić
"Omladinski centar "Svetionik"
"Omladinski centar Trebinje" Trebinje 89101 Trebinje
"Omladinskicentar "LET"
"Opšta zemljoradnička zadruga Klas" 74270 Teslić
"OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA ČELINAC"
"Opštinska boračka organizacija Foča" Foča 73300 Foča (Srbinje)
"OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA"
"Opštinska boračka organizacija" Kalinovik 71230 Kalinovik
"Opštinska organizacija "Crveni Krst" 71350 Sokolac
"Opštinska organizacija crvenog krsta Foča" Foča 73300 Foča (Srbinje)
"Opštinska organizacija crvenog krsta Kalinovik" Kalinovik 71230 Kalinovik
"Opštinska organizacija crvenog krsta Ljubinje" Ljubinje 88380 Ljubinje
"Opštinska organizacija Crvenog krsta Trebinje" Trebinje 89101 Trebinje
"Opštinska organizacija Crvenog krsta Vukosavlje" 74470 Vukosavlje
"Opštinska organizacija Crvenog krsta" 74400 Derventa
"Opštinska organizacija Crvenog Krsta" Gacko 89240 Gacko
"Opštinska organizacija Crvenog Krsta" Nevesinje 88280 Nevesinje
"Opštinski odbor saveza udruženja boraca NOR-a" 74450 Brod
"Opštinski savez invalida rata-Prijedor"
"Opštinsko udruženje penzionera"Zvornik"
"Organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila" 74000 Doboj
"Organizacija za pomoć omladini i studentima "OPO 71123 Istočna Ilidža
"Organizacija žena Oaza" Trebinje 89101 Trebinje
"Osnovna organizacija Crvenog krsta Berkovići" 88363 Berkovići
"Osoj" d.o.o.
"Partizan" f.k.
"Plamen" f.k.
"Polen" omladinska zadruga sa p.o. Nevesinje 88280 Nevesinje
"Pomoć" fondacija
"Poslovni klub Kozara" u.g.
"Prijatelji" omladinsko udruženje Kalinovik 71230 Kalinovik
"Prijedorska asocijac.za ekon.razv. "Preda"
"Prosveta" Srpsko društvo
"PROSVJETA" s.p.k.d. 71420 Pale
"Prva pčela" udruženje pčelara
"Rad" JODP 71123 Istočna Ilidža
"RAVNOGORSKI POKRET VIŠEGRAD"
"Razvojne inicijative mladih" Ljubinje 88380 Ljubinje
"Razvojno edukat.posl.centar "Humanitas" 74000 Doboj
"Republički odbor SUBNOR-a RS"
"Ribnik" lovačko udruženje
"Rukometni Savez R.S."
"Sana" omladinska zadruga
"Sanitacija" d.o.o. 75400 Zvornik
"Savez distrofičara R.S."
"Savez gluvih i nagluvih RS"
"Savez invalida rada opštine B.Luka"
"Savez invalida rada R.S."
"Savez invalida rada" Trebinje 89101 Trebinje
"Savez omladinskih i studentskih zadruga Republike Srpske"
"Savez opština Istočne Hercegovine" Trebinje 89101 Trebinje
"Savez poslodavaca RS" udruženje građana
"Savez Slijepih i Slabovidnih RS"
"Savez studenata "Agronom" 71123 Istočna Ilidža
"Savez udruženja boraca NOR-a" Foča 73300 Foča (Srbinje)
"SAVJET MLADIH Derventa" 74400 Derventa
"Sinergija" d.o.o. 78000 Banja Luka
"Sitnica" omladinska zadruga Bileća 89230 Bileća
"Slobin ranč" p.t.u.p.
"Sloboda 73" k.k.
"Sloboda" f.k.
"Sloboda" teniski klub
"SOKOLSKA ČETA BOŠKO BANJANIN"
"Solidarnost za Jug" humanitarna organizacija Trebinje 89101 Trebinje
"Srbac" o.z.
"Srndać" l.u.
"Srpski književni klub "Talasi"
"SRPSKIH RATNIH VETERANA" fondacija
"Srpsko prosvj.i kult.dr. "PROSVJETA"
"Srpsko prosvjet.društvo "Prosvjeta" 74450 Brod
"Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" 71420 Pale
"Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta"
"Srpsko Sarajevo"O.Z. 71123 Istočna Ilidža
"Srpsko sok.društvo "Sveti Đorđe" 74000 Doboj
"Srpsko sokolsko društvo "Sveti Sava"
"Stambeno komunalna zajednica Gacko" 89240 Gacko
"STOČAR" UDRUŽENJE UZGAJIVAČA STOKE
"Studenska Linija" savez studenata
"Studentska organizacija "Brevis" 71123 Istočna Ilidža
"SUD OST EUROPA KULTUR"
"Tanasić" auto moto karting klub
"Teslićka razvojna asocijacija "ASTRA" 74270 Teslić
"The Faces" Trebinje 89101 Trebinje
"Turistički savez Trebinje" Trebinje 89101 Trebinje
"U.G. "Fitness Visočnik" 71360 Han Pijesak
"Udr. Gr."Dia"
"UDRUGA HRVATA POVRATNIKA "FENIKS" 74400 Derventa
"Udruž. "MULTIMEDIJALNI CENTAR MLADIH"
"Udruž. gluvih i nagluvih Regije Doboj" 74000 Doboj
"Udruž. građana za promoc.i obraz Roma UG "OTAHAR
"Udruž. odred izviđača " SOKO"
"Udruž. privr. i poljop. proizv. Ševarlije" 74000 Doboj
"Udruž. rodit. djece i omlad.sa poseb. pot.i inv.osoba" 74400 Derventa
"Udruž. za civilne aktivnosti "GLAS" 71123 Istočna Ilidža
"Udruž.drvoprerađivača "PILANE" 71360 Han Pijesak
"Udruž.građ.za pomoć osobama sa inv."SVETIONIK"
"Udruž.omladine "BOSNA EKSPRES"
"Udruž.poljop.proiz. "EKOPRODUKT"
"Udruž.poljop.proiz. "JAHORINA FARMERS" 71420 Pale
"Udruž.poljop.proizv. "POLjOTES" 74270 Teslić
"Udruž.žena bolesnih od karc.dojke "NARCIS" 74000 Doboj
"Udruže vlasnika pokretnih stolova"Tezga" 74450 Brod
"Udruže.građa.nevl.Oml.o."Milenijum"
"Udružene Žene"
"Udruženje "Centar omladinskih inicijativa"
"Udruženje "CENTAR ZA AFIRMACIJU MLADIH"
"Udruženje "Istina" 71123 Istočna Ilidža
"Udruženje "Janjska korida"
"Udruženje "Naša radost"
"Udruženje "NOVO NASELjE BARE" 74000 Doboj
"Udruženje "PLIVA SMJE[TAJ NA SELU"
"Udruženje "Pro Libito"
"Udruženje "Telecentar"
"Udruženje "VRATA BOSNE" 74450 Brod
"Udruženje amputiraca "Bijeljina"
"Udruženje boraca i njihovih potomaka Jugoslovenske vojske u otadžbini i potomaka nevinih žrtava drugog svjetskog rata" Trebinje
"Udruženje čeha ""^E[KA BESEDA"
"Udruženje civilnih žrtava rata i fašističkog terora" 74450 Brod
"Udruženje dobrovoljaca i ratnih vojnih invalida Klobuk" Trebinje 89101 Trebinje
"Udruženje ekološki pokret "Birač"
"Udruženje ekološki pokret "RODNI KRAJ"
"Udruženje etaž.vl.st.zgr. "Zmajevac" "B"
"Udruženje gluvih i nagluvih lica" 74400 Derventa
"Udruženje gluvih i nagluvih regije Banja Luka"
"Udruženje gr.za odr.i stic.zdravlja "Joga u svak
"Udruženje građana "BEHAR"
"Udruženje građana "ĆELA"
"Udruženje građana "FORUM GRADI[ĆANACA"
"Udruženje građana "KRILO" 71214 Vojkovići
"Udruženje građana "Lira"
"Udruženje građana "Milićanin"
"Udruženje građana "Omladinski centar Ljubija"
"Udruženje građana "POVRATAK PALE" 71425 Podgrab
"Udruženje građana "RASTIMO ZAJEDNO"
"Udruženje građana "ROTOR", org.za razvoj turizm 74000 Doboj
"Udruženje građana "Rujnica" 73260 Rudo
"Udruženje građana "STVARNI INVESTITORI - UDRUŽIO." 74400 Derventa
"Udruženje građana "SUNCOKRET"
"Udruženje građana Bona Fides"
"UDRUŽENJE GRAĐANA DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KOTORSKO"
"Udruženje građana Forum NVO "Derventa" 74400 Derventa
"UDRUŽENJE GRAĐANA GRADIŠKA SELA GRADIŠKA"
"UDRUŽENJE GRAĐANA IPOSTASIS"
"Udruženje građana Srpsko Makedonskog prijateljstv
"Udruženje građana za zaštitu imov. i ljudskih prava" 74450 Brod
"Udruženje građana"Familija"
"Udruženje Građanja "Kilas"
"Udruženje Info centar" Nevesinje 88280 Nevesinje
"Udruženje inovatora Istočne Hercegovine" Trebinje 89101 Trebinje
"Udruženje izbjeglih i raseljenih lica"Ostanak" 74450 Brod
"UDRUŽENJE JAJČANA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA"
"Udruzenje korisn. vod. Prenja" 74323 Sočkovac
"Udruženje korisnika voda i poljoprivrednih proizvodjača Mosko" Trebinje
"Udruženje korisnika vode za navodnjavanje "VU^IJ
"Udruženje ljekara sportske medicine R.S. "
"UDRUŽENJE LJUBIJANACA RUDAR LJUBIJA"
"Udruženje logoraša regije Trebinje" Trebinje 89101 Trebinje
"Udruženje maloh akcionara "DOBOJPUTEVI" 74000 Doboj
"Udruženje mladih "Luna" 73260 Rudo
"UDRUŽENJE MLADIH UMJETNIKA FREE SKILL PRIJEDOR"
"Udruženje Multiple skleroze Istočne Hercegovine" Nevesinje 88280 Nevesinje
"Udruženje omladine i roditelja "Vrate nam osmjeh 71123 Istočna Ilidža
"Udruženje osmijeh više" Nevesinje 88280 Nevesinje
"Udruženje paraplegičara" 74000 Doboj
"Udruženje pčelara "BAGREM"
"Udruženje pčelara "Glasinac" 71350 Sokolac
"UDRUŽENjE PČELARA "MATICA"
"Udruženje pčelara "ROJ" 71214 Vojkovići
"Udruženje pčelara "SAT" 73220 Rogatica
"Udruženje pčelara "Semberija"
"Udruženje pčelara opštine Gacko" Gacko 89240 Gacko
"Udruženje pčelara"Medovina" 73260 Rudo
"Udruženje penzionera opštine Nevesinje" Nevesinje 88280 Nevesinje
"Udruženje penzionera "Petar Mrkonjić"
"Udruženje penzionera Ljubinje" 88380 Ljubinje
"Udruženje penzionera opštine Bileća" Bileća 89230 Bileća
"Udruženje penzionera opštine Foča" Foča 73300 Foča (Srbinje)
"Udruženje penzionera opštine Gacko" 89240 Gacko
"Udruženje penzionera opštine Šamac" 76230 Šamac
"Udruženje penzionera opštine Teslić" 74270 Teslić
"Udruženje penzionera RS"
"Udruženje penzionera SO-e Trebinje" Trebinje 89101 Trebinje
"Udruženje penzionera Vukosavlje" 74470 Vukosavlje
"Udruženje penzionera" 74000 Doboj
"Udruženje penzionera" 74450 Brod
"Udruženje penzionera" 74400 Derventa
"Udruženje polj. "Birač [ekovići"
"Udruženje polj.proizv. "VLA[IĆKI IZVORI"
"Udruženje polj.proizv."BRAZDA"
"Udruženje poljopr. "METEOR" MZ" 74413 Kalenderovci
"Udruženje poljopr.proizv."FARMA"
"Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Nevesinje" Nevesinje 88280 Nevesinje
"Udruženje poljoprivrednih proizvođača Prijedor"
"Udruženje poljoprivrednih proizvođača" Kalinovik 71230 Kalinovik
"Udruženje poljoprivrednika "VOĆAR"
"Udruženje poljoprivrednika u Republici Srpskoj"
"UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA" 74480 Modriča
"Udruženje poljpor. proizv. RS"
"Udruženje prijedorčanki "IZVOR"
"Udruženje privr. i polj.proizv."Kamenac"
"Udruženje privred.i polj.proizv. "STUBANj"
"Udruženje proizvodjača, uvoznika i distributera repromaterijala za poljoprivredu Republike Srpske" 78250 Laktaši
"Udruženje R.V. starešina grada Banja Luke"
"Udruženje radnika-dioničara" preduzeća DD "Bosna" Derventa
"Udruženje ratnih vojnih invalida" 74400 Derventa
"Udruženje ratnih zarobljenika" 74450 Brod
"Udruženje rod.i prij.dj.i oml.sa pot.u razv. "VE
"Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama" Trebinje 89101 Trebinje
"Udruženje roditelja i djece sa posebnim potrebama
"Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine" Gacko 89240 Gacko
"Udruženje Slovenaca "Lipa"
"UDRUŽENJE SOCIJALNE ZAŠTITE STARIH OSOBA LIPA"
"UDRUŽENJE U POVJERENJU - CENTAR ZA PSIHOTERAPIJU" BANJA LUKA
"Udruženje učesnika rata od1990.godine" 74480 Modriča
"Udruženje uzgajivača svinja RS"
"Udruženje vinara Vinos" Trebinje 89101 Trebinje
"Udruženje voćara "ZLATNI ROD"
"UDRUŽENJE VOĆARA, PROIZVOĐAČA RAKIJE I DRUGIH PROIZVODA OD VOĆA MG SAVKA, MRKONJIĆ GRAD
"Udruženje vonogradara, vinara i voćara Prnjavor"
"Udruženje za borbu protiv mina "Stop minama - st 71420 Pale
"Udruženje za njegovanje prir.nar.rad. "JAGNjE"
"Udruženje za očuv. i njeg.trsd.i kult."OGNjI[TE" 71420 Pale
"Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim p 71420 Pale
"Udruženje za pomoć lic.sa pos.potr. "Nada" 73260 Rudo
"Udruženje za razvoj,edukaciju'[ansa'" 73110 Srpsko Goražde
"Udruženje za traženje zarobljenih boraca i nestalih" 74450 Brod
"Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnim krizama " 74000 Doboj
"Udruženje za zaštitu i pomoć djeci"Beba" 74000 Doboj
"Udruženje zarobljenika Derventa" 74400 Derventa
"Udruženje žena "DERVENTA" 74400 Derventa
"Udruženje žena "Interactiv"
"Udruženje žena "Majka i dijete" 73260 Rudo
"Udruženje žena "Vita"
"Udruženje žena "Zora"
"Udruženje žena i mladih "NORA"
"UDRUŽENJE ŽENA MIRIS DUNJA"
"Udruženje žena oboljelih od karcinoma dojke "GEA
"Udruženje žena"Mostovi Prijateljstva"
"Udruženje Zračak" Ljubinje 88380 Ljubinje
"Udruženje"Bona Fide" 74270 Teslić
"UG "Udružene porodice- [tivor"
"UGHO "Merhamet" 74480 Modriča
"Unis" Sindikalna organizacija VHVT
"Ursus Spelaeus" speleološko društvo Foča 73300 Foča (Srbinje)
"Uzlomac" l.d.
"Vaso Pelagić" k.z.
"Vatrogasno društvo Foča" Foča 73300 Foča (Srbinje)
"Vatrogasno društvo Lastva" 89208 Lastva
"Vatrogasno društvo"
"Vatrogasno društvo" Kalinovik 71230 Kalinovik
"Vatrogasno društvo" Novi Grad
"VIDRA" ženska akcija
"Viduša" lovačko udruženje Bileća 89230 Bileća
"VODOVOD POLJCE" 78430 Prnjavor
"Vojvoda Vlatko Vuković" udruženje guslara i epskih pjesama Bileća 89230 Bileća
"Vukova zadužbina" fondacija
"Werkgroep Nederland" Humanitarna organizacija
"Xudo klub "Famos" 71123 Istočna Ilidža
"Zadužbina Petar Kočić"-B.Luka-Beograd
"Zajedn. udruž. poljopr. " Krug mašina Poljoprivr
"Zavičajno udruženje "Skipovac" 74000 Doboj
"Zdravo da ste"- HI NEIGHBOUR
"Zelena brda" speleološko društvo Trebinje 89101 Trebinje
"Zeljković-company" d.o.o.
"Ženski centar" udruženje za pomoć djeci i ženama Trebinje 89101 Trebinje
"Zmijanje" lovačko udruženje
"ZUP "Krugmašina"
'ABF' udruženje građana
'Danica' humanitarno-kulturna udruga
'Hleb Života' Hrišćansko humanitarno društvo
'Horizont' fondacija
'La Mondo'
'Malteser Hilfsdienst' H.O.
'OPŠTINSKO UDRUŽENJE POTOMAKA I POŠTOVALACA RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1918 GODINE KOTOR VAROŠ'
'RDA NNj' asoscijacija za soc. ekonomski razvoj
'Sineki' udruženje građana
'Srndać' lovačko udruženje
'Tamburaški Orkestar"
'Udruženje žena Podrinja' Vlasenica
'Veselk" Kanadsko ukarjinsko humanitarno udruženje
'Zdrava hrana' udruženje poljoprivrednika
,,AMKS,,-Srebrenica
,,MICRO-CREDIT OFFICE,,- KREDITNA KANCELARIJA ŠIPOVO
,,OPŠTINSKA ORGANIZACIJA PORODICA ZAROBLjENIH I POGINULIH BORACA I NESTALIH CIVILA,,SREBRENICA
,,TURISTIČKA INTERREGIONALNA DRINSKA ASOCIJACIJA BiH,, Srebrenica
."Crveni krst" O.O. 73220 Rogatica
A.D. 'Livnica' LJubija
A.M.Društvo "Sigurnost" P.J.
ACADEMY FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT U BiH - PODURED BANJA LUKA
ADF BiH Filijala Banja Luka
Agencija za razvojne programe
Akademsko udruž.za izuč.evropskih integracija "BESA"
AKC Doboj
AMD "ŠEKOVIĆI"
anima 2005
Arhitektonsko-građevinskog fakulteta s.s.
Arka Han Pijesak 71360 Han Pijesak
Asocijacija Auto škola u BiH
ASOCIJACIJA DRINSKIH RIBOLOVACA 73240 Višegrad
Asocijacija odgajivača karnike
Asocijacija za vizuelne umjetnosti "FENIX ART"
Asocijacija za vizuelnu kulturu "Vizart"
ASOCIJACIJA ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI
Auto - Moto Društvo "LJUBINJE" LJubinje
AUTO -MOTO DRUŠTVO SRBAC
Auto klub 'VW CLUB MODRIČA'
Auto moto društvo 73220 Rogatica
Auto Moto Društvo "Sigurnost" 76300 Bijeljina
AUTO MOTO KLUB "TOTAL 4 H 4"
AUTO-MOTO DRUŠTVO "VIŠEGRAD"
Banjalučko udruž. "EKO-U[ĆE"
Birmingem roler udruženje u Bosni i Hercegovini
Biro za ljudska prava
Bodi bilding i fitnes klub "SPARTA" Bijeljina
BORAČKA ORGANIZACIJA RS - OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA TREBINJE
Boračka organi.Opštine Osmaci
Boračka organizacija
BORACKA ORGANIZACIJA
BORACKA ORGANIZACIJA
BORAČKA ORGANIZACIJA RS - OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA SRBAC
BORAČKA ORGANIZACIJA RS- OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA LJUBINJE
BORAČKA ORGANIZACIJA RS- OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA VIŠEGRAD
BORAČKA ORGANIZACIJA 2.KRAJIŠKE BRIGADE
Boračka organizacija Opština Sokolac 71350 Sokolac
Boračka organizacija opštine Gradiška
Boračka organizacija opštine Srpsko Novo Sarajevo 71123 Istočna Ilidža
Boračka organizacija RS OBO Srpski Brod
BORAČKA ORGANIZACIJA RS OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA GACKO
BORAČKA ORGANIZACIJA RS OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA LOPARE
BORAČKA ORGANIZACIJA RS OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA MODRIČA
BORAČKA ORGANIZACIJA RS OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA NOVI GRAD
BORAČKA ORGANIZACIJA RS OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA PELAGIĆEVO
BORAČKA ORGANIZACIJA RS OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA RUDO
BORAČKA ORGANIZACIJA RS OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA ŠIPOVO
BORAČKA ORGANIZACIJA RS OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA UGLJEVIK
BORAČKA ORGANIZACIJA RS-OBO MRKONJIĆ GRAD
BORAČKA ORGANIZACIJA RS-OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA BILEĆA
Boš.kult.umjet.društvo "MULA ALIJA SADIKOVIĆ"
Bošnjačka zajednica kulture "PREPOROD"
BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE "PREPOROD"
Bošnjačka zajednica kulture "Preporod"
BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE "PREPOROD" OPŠTINSKO DRUŠTVO "PREPOROD" UGLJEVIK JANJARI
Bošnjačko udruženje preživjelih logoraša Diviča
Bošnjačko uruženje preživjelih logoraša
BRATSTVO I SESTRINSTVO TROJERUCICE
Bratstvo Vujovića Davidovići, Bileća
BRATSTVO VUKOVIĆA
BZK " PREPOROD" u BiH Sarajevo Općinsko društvo Zvornik
BZK "PREPOROD"
BZK "PREPOROD" Opštinsko društvo Foča
BZK "PREPOROD" Sarajevo opć.dr Bosanska Dubica
BZK "PREPOROD" Sarajevo opć.dr.Kotor Varoš
BZK "PREPOROD" Sarajevo, Općinsko društvo Osmaci
BZK "PREPOROD" SARAJEVO-OPĆINSKO DRUŠTVO"PREPOROD" VLASENICA
BZK.,PREPOROD,,Sarajevo,Općinsko društvo SREBRENICA
Canadian international demining corps
CANADIAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, Podured Banja Luka
Canadian Society For International Health -Podured Banja Luka
CENTAR EVROPSKIH INICIJATIVA - CEI
CENTAR PSIHOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA I ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLjA
CENTAR ZA KOMUNIKACIJE
Centar za demografska istraživanja
Centar za demokratizaciju "Nova nada"
CENTAR ZA DEMOKRATIZACIJU DRUŠTVA
CENTAR ZA DRUŠTVENA KRETANjA
CENTAR ZA EKOLOGIJU I ODRŽIVI RAZVOJ BIJELJNA
CENTAR ZA EVROPSKE STUDIJE
CENTAR ZA EVROPSKE STUDIJE
Centar za informativnu dekontaminaciju mladih
CENTAR ZA KREATIVNO ODRASTANJE ,,ČAROLIJA,,
CENTAR ZA LOKALNI I REGIONALNI RAZVOJ "CELOR"-dERVENTA
CENTAR ZA MENADžMENT,RAZVOJ I PLANIRANjE- DOBOJ
CENTAR ZA MLADE "KVART"
Centar za odv. od ovis. Marjanovac
CENTAR ZA POPULACIONA I DRUŠTVENA ISTRAŽIVANjA
Centar za poslovnu edukac. i preduzet. "PRO EDUCA"
CENTAR ZA PREDUZETNIŠTVO DOBOJ
Centar za promociju evrop. stand. "CES"
Centar za promociju turizma i zanatstva "ORNAMENTI"
CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI
CENTAR ZA RAZVOJ OMLADINSKE POLITIKE Trebinje
Centar za savremene komunikacije Bijeljina
ČETNIČKI RAVNOGORSKI POKRET
CIPP " Teledom- Vlasenica" PJ
CIPP " Teledom- Zvornik" PJ
Crkveno opštinski odbor "MRKONjIĆI", Mrkonjići Popovo Polje
Crveni Krst 71420 Pale
Crveni krst Osmaci
Crveni krst Republike Srpske 71420 Pale
Crveni Krst RS
Crveni krst RS Srpska Ilixa 71216 Kula
Crvenog krsta opšt. org.
D.D."Gilmark" P.J. Banja Luka
D.O.O."Nina-Daca"P.J.
d.o.o.'Manegra'Beograd
Demokratska stranka Bijeljina
Demokratski centar"Zvornik"
Demokratski narodni institut Doboj
DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
DEMOS Bosanski Brod
DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE
Dobojski omladinski centar "DOK" Doboj
Dobrotvorno dr. "Kolo srpskih sestara"
Dobrotvorno društvo "Merhamet"
Dobrotvorno društvo'Kolo Srpskih sestara'
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUµTVO
Dobrovoljno vatrogasno društvo ,,Klekovača”
Dobrovoljno vatrogasno udruženje'Ugljevik'
Dokumentacioni informac.centar "Veritas" Knin
DOO "SANITACIJA" PJ
DRINSKA JEZERA 73240 Višegrad
Društvo "JOSIP BROZ TITO"
Društvo "Prosvjeta" RS, Opštinski odbor Osmaci
DRUŠTVO ,,JOSIP BROZ TITO,, B. LUKA ogranak BOSANSKI BROD
DRUŠTVO ,,JOSIP BROZ TITO,, B. LUKA ogranak GRADIŠKA
DRUŠTVO ,,JOSIP BROZ TITO,, B. LUKA ogranak LAKTAŠI
DRUŠTVO ,,JOSIP BROZ TITO,, B. LUKA ogranak K. DUBICA
DRUŠTVO ,,SVETI SAVA,, BEOGRAD - PODODBOR BANJA LUKA
Društvo dobrov.davalaca krvi "ZDRAVLjE"
Društvo dobrovoljnih dav.krvi "STARA HERCEGOVINA" 73240 Višegrad
Društvo dobrovoljnih davaoca krvi 'Majevica'
Društvo gerontologa
Društvo Iseljenika "Manjača"
Društvo medicinskih sestara i tehničara
DRUŠTVO PČELARA "BANjA LUKA"
DRUŠTVO PČELARA"NOVI GRAD"
Društvo pedagoga fiziče kulture
DRUŠTVO SRPSKO-RUSKOG PRIJATELjSTVA "KUTUZOV" Ljubinje
Drustvo ya civilne ak. Stella 71123 Istočna Ilidža
Društvo za njegovanje kulture i duhovnosti "Misionar" Doboj
Društvo za očuvanje baština "DOB" Organizaciona jedinica Bileća
Društvo za pomoć mentalno retardiranim licima
Društvo za unapređenje mirovnog rada pokreta PAX CHRISTI Aachen,Njemačka-kancelarija u Derventi
DRUŠTVO,,JOSIP BROZ TITO,, B. LUKA ogranak DOBOJ
DRU[TVO SRPSKO - RUSKOG PRIJATELjSTVA BANjALUKA
DRU[TVO ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
DT i HBB "Fresenius" regije Doboj
dzudo klub srpski soko zvornik
EDUCAID - Podured Banja Luka
EESTEC 71123 Istočna Ilidža
Eko drustvo"Srnetica"
EKO-POKRET ZMAJEVAC
EKOLOŠKA ASOCIJACIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE "EKO-SVIJET"ZVORNIK
Ekološki pokret "SUNCOKRET"
Ekološko društvo "BIRAČ"
Ekološko društvo "Ciconia"
Ekološko društvo "Drina i njene obale" Bijeljina, Amajlije
Ekološko društvo "Kozara"
Ekološko društvo "VRBLjANSKI BISERI"
Ekolosko Drustvo veroen 71123 Istočna Ilidža
Ekološko društvo Zvornik
Ekološko društvo'Zeleni vrbas'
Ekološko planinarsko društvo 'RISOVAC'
Ekološko udruženje "EKO-GOMIONICA"
Ekološko udruženje "EKOPUT"
EKOLOŠKO UDRUŽENjE ,,BISER KNEŽEVA"
Ekolosko Udruzenje Preslica
Ekološko-turističko udruženje "EKO-PARK"
ETNO-EKOLOŠKO UDRUŽENjE 'VIVA NATURA'
ETNO-VOKALNO-INSTRUMENTALNE GRUPE *MOŠTANICA*
FITNES KLUB "AKADEMIK"
FITNES KLUB "VITALIS"
Folklorno društvo "Ljubinje" Ljubinje
Fond solidarnosti željezničara Republike Srpske
fond za odrz grada
FONDACIJA ,,ANGLIA,,
FONDACIJA "BRANKO ĆOPIĆ"
Fondacija "Centar za razvoj obrazovanja, ekonomije, kulturnih i humanitarnih aktivnosti - FILANTROP"
FONDACIJA "E - PLUS" BANJA LUKA
FONDACIJA "MOMO GOLIĆ"
Fondacija "PREBILOVCI" Trebinje
Fondacija "SRĐO" - "ČOVJEČE VOLIM TE"
FONDACIJA DR MILAN JELIĆ
FONDACIJA MEZARJA BRATUNAC 92
Fondacija PH Švajcarske - Fami Project
Fondacija Srebrenica Potočari Spomen obilježje i m
FONDACIJA ZA DJEČIJI OSMIJEH
FONDACIJA ZA RAZVOJ ,,MOZAIK,, SARAJEVO - KANCELARIJA U BANJOJ LUCI
Fondacija za razvoj naseljenog mjsta Lončari
FONDACIJA ZA SPORT I HUMANITET
Fondacija za unap.zdr."VIS VITALIS"
Fondacija'Pobijedimo tišinu'
fondacija'Zdravlje i srce'
Forum mladih Bijeljina
Forum Nevladinih Organizacija
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG e.V. SARAJEVO - PODURED BANJA LUKA
FUDBALSKI KLUB"SVODNA"SVODNA- NOVI GRAD
G.B.O."Sloga"
G.O.Slijepih i Slabovidnih 71123 Istočna Ilidža
GERONTOLOŠKO DRUŠTVO REPUBLIKE SRPSKE
Gradjanski demokratski centar Prnjavor
Gradska org. porodica poginulih,zarobljenih boraca
Gradska organizacija CK 71123 Istočna Ilidža
Gradska organizacija Crvenog Krsta
GUSLARSKO DRUSTVO RADE JAMINA 73240 Višegrad
H.O. CARITAS SCHWEIZ"
H.o.o. "OMLADINSKI CENTAR" Trebinje, poslovna jedinica
Helsinški odbor za ljudska prava
HKD "NAPREDAK" Podružnica Bosanski Brod
HKD NAPREDAK SARAJEVO PODRUŽNICA BANJA LUKA
Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj
Human.udruž.za afirmac.razvoja sela ' ARS ' 71214 Vojkovići
Humanitarna org. "Stvarnost" PJ "KLUB ZABAVE"
Humanitarna org."Partner"
Humanitarna organ.'Caritas'
Humanitarna organizacija "Poenta"
Humanitarna organizacija"Most"
Humanitarna organizacija'Progres'
Humanitarno duhovno dr.Satja Sai Centar
HUMANITARNO UDRUŽENJE "ZLATNA JESEN" Laktaši
Humanitarno udruženje građ. "JOVAN LUKIĆ LOLA"
Humanitarno-kulturna udruga "Kraljica Katarina" Teslić podružnica u Banjaluci
HUMANO DRUŠTVO "OSVIT"
IN FONDACIJA
INICIJATIVA KULTURNE RAZNOLIKOSTI
Inicijativa mladih republike srpske
INICIJATIVA PROTIV OVISNOSTI O KOCKI TRN
INICIJATIVA ZA RAZVOJ I SARADNJU SARAJEVO - REGIONALNA KANCELARIJA BANJA LUKA
INICIJATIVA ZA RAZVOJ I SARADNJU SARAJEVO - REGIONALNA KANCELARIJA BANJA LUKA
Internacionalni centar "KRUPA"
Internacionalni multireligijdki interkulturalni centar "ZAJEDNO" Derventa
Izvorna grupa "Gacko"
Izvorna pjevačka grupa ,,Drvosječe”
J.U.Srpsko K.U.D. "Semberija"
JOCKEY CLUB Bijeljina
Kancelarija Fond "Football Friends"
KARATE KLUB SRPSKI SOKO
Katoličko pogrebno drštvo "SVETI MARKO"
KES "HIGHLANDER : GORŠTAK" Foča
KINOLOŠKA ASOCIJACIJA RS
Kinološko društvo "Semberija"
Kinološko društvo Gradiška
KINOLOŠKO UDRUŽENjE "BRATUNAC"
KINOLOŠKO UDRUŽENjE "KASTEL - BANjALUKA"
KINOLOŠKO UDRUŽENjE "MOJ PAS"
KINOLOŠKO UDRUŽENjE "ŠAPICA"
KLUB EXTREMNIH SPORTOVA "SPARTANAC"
KLUB MLADIH 'SOKO'
Klub mladih "Sunce"
KLUB MLADIH - GLASNA MANjINA
KLUB MLADIH PRIBOJ
Klub odgajivača i ljubitelja pasa goniča
KLUB OMLADINE,,KOK"-Kneževo
Klub penzionera
KLUB SPORTA "DREAM"
Književni klub "ROMANIJA" 71350 Sokolac
KOLO SRPSKIH SESTARA
Kolo Srpskih sestara " SVETA MARIJA MAGDALINA" Ugljevik
Kolo Srpskih sestara'Carica Milica'
Komisija za računovodstvo i reviziju Bosne i Herce
Komisija za traženje nestlih
Komitet za međuna.razmjenu studenata medicine RS
KONSULTANSKO-PROJEKTNA NEVLADINA ORGANIZACIJA ,,ALTERA"
KOORDINACIONI ODBOR INVALIDSKIH ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE
KOŠARKAŠKI KLUB "KOSTAJNICA"
KU "TERIJER" Kozluk
KUD " Mladost Sočkovca"
KUD "Duško Trufunović"
KUD "Srpsko ognjište" Šešlije - Doboj
KUD "ŽSAP"
KUD ' MODRIČA '
KUD ' ZAVIČAJ '
KUD 'Zoran Tomušilović Dugo Polje - Botajica'
KULTURNA ZAJEDNICA"NOVLjANI"BOSANSKI NOVI-NOVI GRAD
Kulturno društvo 'Preporod'
KULTURNO EDUKATIVNI CENTAR "ONIKS" 73240 Višegrad
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO *KNEŠPOLjE*
Kulturno umjetničko društvo "BRODAC" Brodac
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "DUKATI" Gradiška - Brezik Laminci
Kulturno umjetničko društvo "KOZARA" U.G.- Kozarac
Kulturno umjetničko društvo "MILOŠEVAC"
Kulturno umjetničko društvo "MILUTIN KESIĆ-JUTA"
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "MIRKOVO KOLO" Vrbaška
Kulturno umjetničko društvo "RUZMARIN" Donji Žabar
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "STARČEVICA"
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO *MLADOST*
Kulturno umjetničko dtuštvo "OMARSKA"
Kulturno-prosvjetno udruženje Ukrajinaca "ČERVONA KALENA"
KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "JOŠAVKA"
Kulturno-umjetničko društvo "VILA" Makljenovac
Kulturno-umjetničko društvo ' Piskavica '
Kulturno-umjetničko društvo"Romanijska vrela" 71428 Mokro
L.U."Majevica"
LAG REGIJE DOBOJ Udruženje
Lokalna incijativa razvoja "LIR"
Lovački Savez R.S.
Lovački savez Republike Srpske Bijeljina, Kancelarija Sokolac
Lovačko - turističko udruženje "VITA"
Lovačko društvo "Javor"
Lovačko društvo "Rudar"
Lovačko udruženje "Jelen"
Lovačko Udruženje "SOKO"
Lovačko udruženje "Srna"
LOVAČKO UDRUŽENjE ,,KLEKOVAČA”
Lovačko udruženje'Crnjelovo'
Lovačko udruženje'Jelen'
Lovačko udruženje'Soko'Kozluk
Lovačko udruženje'^auš'
Luteranski Svjetski Savez
M H O ,,CARITAS ITALIANA,,
M.H.D."Merhamet"
MATICA SRPSKA REPUBLIKE SRPSKE
MC "GROMOVNIK" Derventa
Medj.hum.org.fondacija "FRIEDRICH EBERT STIFTUNG" Banja Luka
MENSA BiH
Međ. nevlad.organiz. "BAUERN HELFEN BAUERN"
Međ.hum.org. "Zajednica Susret"
Međunarodna liga za zašt. ljud. dostojanstva i sigurnosti "MOSKVA" preds.u BiH
MEĐUNARODNA PRAVOSLAVNA DOBROTVORNA ORGANIZACIJA (IOCC) - KANCELARIJA BANJA LUKA
Međunarodni druš.fond za zaš.ljuds. dotojan. i sig."MOSKVA"(Ruska Federacija)
MEĐUNARODNI FILMSKI FESTIVAL " BRIDGE FEST " ISTOČNO SARAJEVO
Međunarodni Rukometni TV Turnir [ampiona
MEĐUNARODNO UDRUŽENjE NAUČNIH RADNIKA - AIS
Međuopštinska organizacija saveza slijepih i slabo
Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidih
Međuopštinskaorganizacija saveza slijepih i slabovidnih lica"Podrinje"
Međuopštinski savez slijepih i slabovidnih B.Gradi
Međuopštinsko udruženje "VRBANjSKI BISERI"
Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih
MG FARMERI M.GRAD
MJESNA ZAJEDNICA "BRĐANI-PROKOS"
Mjesna zajednica "BULETIĆ"
Mjesna zajednica Kladari
Mjesna zajednica Lončari
Mjesna zajednica Peljave
Mješoviti hor "TRIBUNIA"
MLADI AKTIVISTI-KNEŽEVO
MODUL- Omladinski forum Ševarlije
MONO
MONO,MONO,MONO
Moto klub "KNEZ ORIGINAL" Bijeljina
Moto klub "KNEZ"
MOTO KLUB "OGANj"
MOTO KLUB "PRNjAVOR 07"
MOTO-KLUB"LONG RIDERS" 71420 Pale
Muslimansko dobr.dr. "MERHAMET SREBRENICA"
Muslimansko dobrot.društ. "MERHAMET"
MUZIČKA KREATIVNA INICIJATIVA
MZ ^ović Polje
Nanbudo centar "Banja Luka"
NAPREDNA OMLADINSKA ALTERNATIVA
Narodna stranka (Pokret za Brod)
NARODNI KLUB "NATURA" ČOKORI
Nevladina organizacija "SVIJET ZA BALKAN" Bijeljina
Nevladina organizacija "Centar za mir, ekonomski razvoj i evroatlantske integracije" Bijeljina
NEVLADINA ORGANIZACIJA "EKO-VITA"
NEVLADINA ORGANIZACIJA "PRIJATELjI"
NEVLADINA ORGANIZACIJA CENTAR ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ ŠAHA "GAMBIT"
Nevladina Organizacija za edukaciju i informisanje
NEVLADINE ORGANIZACIJE EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG CENTRA ČELINAC
Nevladino udruženje "KORITO DRINE"
Nevladino udruženje"KOZARSKI BEREK"Prijedor
Nezavisni biro za humanitarna pitanja BiH-Predstavništvo Banja Luka
NOVA OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA "NOBO" Doboj
NOVO UDRUŽENjE "PENZIONER"
NVO "AFIS" Udruž.za ter.i inf.pomoć
NVO "ART ACADEMY" BANJA LUKA
NVO "ČUDESNA ZEMLJA" - Dječija igraonica
NVO "STOP AMBROZIJI" Bijeljina
NVO Centarv demokratskih inicijativa
NVO'UNIVERSUM' 71123 Istočna Ilidža
O Z GLASINAC 71350 Sokolac
O.O. Porpdica Zarobljenih i poginulih boraca i nas 71220 Trnovo
O.O.zarobljenih boraca i nestalih lica
O.Z."Mladost"
OBO Derventa
OBO Petrovac
OBO Srpski Kupres
OC "F.I.S.T." Bosanski Brod
Odred izvidjača "KESTENGRAD"
Odred izviđača "GUBER"
Odred izviđača"Javor"
OMKK KRALjICA
Omlad.humanitrno društvo"Nešto više"
Omlad.org. "JAVOR"
Omlad.org. "VIZIJA MLADIH"
Omladinsak zadruga "Drina"
Omladinska agencija za zapošljavanje i edukaciju mladih, Trebinje
Omladinska asocijacija "HERTZ-FEST" Trebinje
Omladinska nevladina organizacija "CENTAR ZA EDUKACIJU I RAZVOJ MLADIH"
Omladinska org. "INCIJATIVA"
Omladinska org. "SOLARIS"
Omladinska Org."Život je lijep"
OMLADINSKA ORGANIZACIJA
OMLADINSKA ORGANIZACIJA " URBAN "
Omladinska organizacija "ALTER EGO"
Omladinska organizacija "Birač"
Omladinska organizacija "FERUM", Omarska
Omladinska organizacija "GLAS" Brod
Omladinska organizacija "KLUB MLADIH ŠEKOVIĆI"
Omladinska organizacija "Odisej"
Omladinska organizacija "OTISAK" Brod
Omladinska organizacija "Uradi nešto"
OMLADINSKA ORGANIZACIJA "VLASENICA"
Omladinska organizacija "ZORA" Bijeljina
Omladinska organizacija 'Altruist'
OMLADINSKA ORGANIZACIJA ,,KREATIV,,
Omladinska organizacija Kalinovik, Kalinovik
Omladinska povr.organ. "KLjUČ"
Omladinska zadruga 73220 Rogatica
OMLADINSKA ZADRUGA
Omladinska zadruga " Srpsko Goražde" 73110 Srpsko Goražde
Omladinska zadruga "Alfa"
Omladinska zadruga "Bratunac"
Omladinska Zadruga "Budućnost"
Omladinska zadruga "Guber crni"
Omladinska zadruga "Modriča"
Omladinska zadruga "Propolis" 71350 Sokolac
Omladinska zadruga "Step" 71420 Pale
Omladinska Zadruga"Bolji dani"
Omladinska Zadruga"Kab"
OMLADINSKA ZADRUGA-VLASENICA
Omladinski centar
Omladinski centar "ISKORISTI DAN-CARPE DIEM" Doboj
Omladinski centar "DERBENT" Derventa
Omladinski centar "MOJ PRNjAVOR"
Omladinski centar Donji Žabar
Omladinski centar Hambarine
Omladinski centar Pelagićevo
Omladinski centar'Laktaši'
Omladinski klub "1Maj" Piskavice
OMLADINSKI KLUB BABIĆI
Omladinski klub Osmaci
OMLADINSKI POKRET "NAPRIJED"
OMLADINSKI SAVEZ "HELIOS" DOBOJ
Omladinski savez Pelagićevo
Omladinski savjet
OMLADINSKI SAVJET BL
Omladinski savjet Grada I,Sarajevo 71420 Pale
Omladinski savjet Han Pijesak 71360 Han Pijesak
Omladinski Savjet I.Ilidya 71123 Istočna Ilidža
OMLADINSKI SAVJET OPŠTINE NOVI GRAD
OMLADINSKI SAVJET OPŠTINE PRIJEDOR
Omladinski savjet opštine Šamac
OMLADINSKI SAVJET PALE 71420 Pale
OMLADINSKI SAVJET VLASENICA
OMLADINSKI SAVJET ZVORNIK
Omladinsko udruženje "BUDUĆNOST"
Omladinsko udruženje "SUNSHINE"
OMO PELAGIĆEVO
OO "TELEDOM ŠEKOVIĆI"
OO DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
OO Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nesta
OO Srpsko pros.i kul.dr. "PROSVJETA"
OOSS SG"DRINA "
Opš.odb.Udruž. izbjeglih i raseljenih i drugih lica "OSTANAK"
Opš.Org Crvenog Krsta
Opš.Orga."Crveni krst"
OPST BORACKA ORGANIZACIJA
Opšt.organ. Crvenog krsta
Opšt.organ.porodica zaroblj.i poginulih boraca
Opšt.Udruž.Penzionera-Bijeljina
OPSTIN BORAC ORGAN ZVORNIK
Opštin.Organiz.crvenog krsta Srbac
OPSTINSKA BNORACKA ORGANIZACIJA
Opštinska Bor. Org. Krupa na Uni
Opštinska bor. organizacija PJ
Opštinska bor.organ. Teslić
Opštinska boračka org. K.Varoš
Opštinska boračka org. Pale
Opštinska boračka organiz. Gradiška
Opštinska boračka organizacija
Opštinska boračka organizacija
Opštinska boračka organizacija 73220 Rogatica
Opštinska boračka organizacija
Opštinska boračka organizacija
Opštinska boračka organizacija
Opštinska boračka organizacija
Opštinska boračka organizacija
OPSTINSKA BORACKA ORGANIZACIJA
Opštinska Boračka Organizacija
Opštinska boračka organizacija
Opštinska boračka organizacija M.Grad
Opštinska boračka organizacija Petrovac
Opštinska boračka organizacija Ribnik
Opštinska boračka organizacija'Srpska Kostajnica'PJ
Opštinska org. Crvenog krsta
Opstinska Org. Crvenog krsta Krupa na Uni
Opštinska organizacija "Crvenog Krsta"
Opštinska organizacija Crveni Krst
Opštinska organizacija Crveni krst 71360 Han Pijesak
Opštinska organizacija Crveni Krst
Opštinska Organizacija Crvenog Krsta
Opštinska organizacija crvenog krsta 73240 Višegrad
Opštinska organizacija crvenog krsta 73260 Rudo
Opštinska organizacija Crvenog krsta
Opštinska Organizacija Crvenog Krsta
Opštinska organizacija Crvenog Krsta
Opštinska organizacija Crvenog krsta
Opštinska Organizacija Crvenog Krsta
Opštinska organizacija Crvenog krsta Srpska Kostaj
Opštinska organizacija porod. zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila
Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Šekovići
Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Sokolac
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA PORODICA ZAROBLJENIH I POGINULIH BORACA I NESTALIH CIVILA VIŠEGRAD
Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih lica Nevesinje
Opštinska organizacija slijepih i slabovidih
Opštinska organizacija slijepih Prnjavor
Opštinska organizavija Crvenog krsta Ribnik
Opštinska skupština SUBNOR-a i poštovalaca
Opštinska turistička organizacija "NOVO GORAŽDE"
Opštinski odbor Demokratske stranke RS Milići
Opštinski odbor Demokratske stranke RS Šamac
Opštinski odbor Demokratske stranke RS Velino Selo
Opštinski odbor Saveza udruženja boraca NOR-a
Opštinski odbor Udruženja "Ostanak"
Opštinski Odbor Udruženja "Ostanak"
Opštinski odbor Udruženja "Ostanak"
Opštinski odbor Udruženja "Ostanak"
OPSTINSKI SAVEZ SLIJEPIH
Opštinsko udruženje boraca
Opštinsko udruženje izbjeglih i raseljenih lica Zvornik
Opštinsko udruženje izbjeglih i rasenjenih lica Tuzla,Zenica i Sarajevo
Opštinsko udruženje logoraša-Laktaši
Opštinsko udruženje penzionera
Opštinsko udruženje penzionera Ribnik
Opštinsko udruženje penzionera Srpska Kostajnica
Opštinsko udruženje penzionera Ugljevik
Opštinsko udruženje penzionera [ekovići
Opštinsko udruženje penzonera Petrovac Drinić
Opštinsko udruženje polj.proizv. "RATAR"
Opštinsko udruženje potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912 - 1918 godine Bijeljina
Opštinsko udruženje radnika i inval.rada izbj.iz Hrvatske
Opštinsko udruženje učesnika u ratu od 1990 71220 Trnovo
ORGANIZACIJA AMPUTIRACA "UDAS" RS
Organizacija porodica poginulih zarob.boraca i nes
Organizacija porodica zaroblj. pogin. boraca i nes
Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca
ORGANIZACIJA STUDENATA FARMACIJE
Organizacija Vlaseničke omladine
Organizacija vojnih invalida Grada B.L.
ORGANIZACIJA ZA ISTRAŽIVANjE, RURALNI RAZVOJ I PRIRODNU OKOLINU BANjA LUKA
ORGANIZACIJA ZA PROMOCIJU MIRA I HUMANOSTI
ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE "ESPLAN"
Organizacija žena "Lara"
OS D. RUŽEVIĆ
Osnovna organizacija crvenog krsta
Osnovna organizacija saveza sindikata OŠ "Vuk Karayić" Omarska
OU "DELIJE"
OZRENSKI ČETNIČKI KORPUS "CVIJETIN TODIĆ" STRIJEŽEVICA-DOBOJ
PARTNERSKI OMLADINSKI POKRET
Pčelarsko društvo ,,Medenac”
PČELARSKO DRUŠTVO ,,RIBNIK”
PD "MLADOST" Zvornik
Pjevačka Izvorna Grupa "Ljubinjski Zvuci " Ljubinje
PLANINARSKO DRUŠTVO ,,GORA"
Planinarsko društvo "VUK" Doboj
Planinarsko društvo "Igrišta"
PLANINARSKO EKOLOŠKI KLUB "KOZARA" Laktaši
PLANINARSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO "VIDIK"
Planinarsko ekološko društvo "Visočnik" Han Pijesak 71360 Han Pijesak
Planinarsko sportsko društvo 'Treskavica' 71220 Trnovo
PLANINARSKO-EKOLOŠKO DRUŠTVO"ROMANIJA"PALE 71420 Pale
Planinsko društvo "Trebević"
Plesni klub " Princes "
PLESNI KLUB "FLASH" BANJA LUKA
Područni košarkaški odbor 73220 Rogatica
POKRET GORANA 73220 Rogatica
POKRET PROSVJETITELjSTVA ,,BOLjI ŽIVOT,,
Porodica poginulih boraca o.o.
Povratak 71123 Istočna Ilidža
PREDST. MEĐUN. HUMAN. ORGANIZACIJE CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO - P.J SREBRENICA
Predstavništvo Medjunarodne humanitarne organizacije Caritas Essen- Njemački biro za privredni i socijalni razvoj
PREDSTAVNIŠTVO ,,CENTAR ZA NACIONALNU STRATEGIJU,,
PREDSTAVNIŠTVO FONDACIJE ,,FOND OTVORENO DRUŠTVO,,
Profesionalna Vatrogasna Jedinica
Profesionals International PJ Doboj
R.U.I.i Raseljenih lica "Srbi Zeničke Regije"
RADIO KLUB ,,SRBAC,, SRBAC
Rafting klub "VALINE" 73260 Rudo
RAVNOGORSKI POKRET UGLjEVIK
RAZVOJNO EDUKATIVNI CENTAR BANjA LUKA
RAZVOJNO-EDUKACIONI CENTAR RIBNIK
REG.KINOLOSKO DRUS.DRINA VISEGRAD 73110 Srpsko Goražde
Reg.organizacija dijabet.'Birač'
Reg.udruž.izbjeg.i raselj.lica BN. Lopare-Ugljevik
REGIONALNI SAVEZ UDRUŽENjA LOGORAŠA REGIJE BANjA LUKA
Regionalno udruženje potomaka i poštovalaca ratni
Regionalno udruženje civilnih invalida žrtava rata
Regionalno udruženje distrofičara Bijeljina
Regionalno udruženje izbjeglih i raseljenih lica
Regionalno udruženje izbjeglih i raseljenih lica
Regionalno udruženje izbjeglih,raseljenih i povrat
Republička Organizacija porodica zarobljenih i pog
Rotari klub
Rotari klub
Rotary klub
ROTARY KLUB SREBRENICA
RSP "SOLIDARNOST" Trebinje
RU Civilnih invalida žrtava rata
S.O.Z. SPC"Eparhije Banjalučke" podr.zaj. mladih u Prijedoru
S.S.D SOKO VISEGRAD 73240 Višegrad
Šahovski klub "Dvorovi"
Šahovski klub "Šekovići"
Samoupravna interesna zajednica iz stambene oblasti
Savez boraca otaxbin.-odbrambenog rata 71216 Kula
Savez guslara RS Guslarsko društvo "FILIP VI[NjIĆ"
Savez invalida rada
Savez invalida rada
Savez invalida rada Novi Grad
Savez invalida rada opštine Bijeljina
Savez invalida rada opštine Gradiška
Savez invalida rada opštine Kostajnica
SAVEZ INVALIDA RADA OPŠTINE ZVORNIK
Savez inžinj.i tehn. rudar.geološ. i metalur.struk
Savez izvidjača RS P.J. odred "Danko Mitrov"
Savez izvidjača RS P.J. odred "Javor"
Savez izvidjača RS P.J. odred "Moštanica"
Savez izvidjača RS P.J. odred "Starina Novak"
Savez izvidjača RS P.J. odred "Trebinje"
Savez izviđača RS
Savez logoraša grada Banja Luka
Savez logoraša RS
Savez nacionalnih manjina RS
Savez neprofitnih organizacija regije Prijedor
Savez oopština i gradova Republike Srpske
Savez opštinskih udruženja izbjeglica i raseljenih
Savez organizacija osoba sa invaliditetom ,,BISER,,
Savez paraleptičara RS
Savez radioamatera RS
Savez Slijepih
Savez Slijepih PJ
Savez slijepih Trebinje- P.J.
Savez Slovenaca RS
Savez Stud.Saobracajnog Fakulteta
Savez studenata Ekonomskog fakulteta
Savez studenata ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu- Pale 71420 Pale
Savez studenata elektrotehničkog fakulteta
Savez studenata medicinskog fakulteta
Savez studenata poljoprivrednog fakulteta
Savez studenata šumarskog fakulteta Banja Luka
Savez studenata tehnološkog fakulteta
Savez Studenata Učiteljskog fakulteta
Savez studenata više tehničke škole
Savez studenataTehnološkog fak.
Savez udruž. boraca NOR-a 71420 Pale
Savez udruž.građana "REFERENTNA GRUPA"
Savez udruž.za pom. mentalno ned.razvijenim lic RS
Savez udruženja " Partnerska grupa Berkovići" Berkovići
Savez udruženja boraca NOR R.S
Savez udruženja boraca NOR-a
Savez udruženja boraca NOR-a
Savez udruženja boraca NOR-a 71350 Sokolac
Savez udruženja boraca NOR-a
Savez udruženja boraca NOR-a Opštinski odbor SUBNO
Savez udruženja boraca NOR-a RS OO Han Pijesak 71360 Han Pijesak
SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NOR-a RS OPŠTINSKI ODBOR TESLIĆ
SAVEZ UDRUŽENjA IZBJEGLIH, RASELjENIH I POVRATNIKA RS
Savez udruženja Narodnooslobodilačkog rata opštine
Savez udruženja pčelara RS
Savez udruženja porod zarob.i nest.lica RS u BiH
Savez udruženja za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Republici Srpskoj
SAVEZ UDRUŽENjA ZA ŽIVOTNU SREDINU GRADA BANjALUKA "ALEJA"
SAVEZ UDRUŽENJA ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE U REPUBLICI SRPSKOJ, DOBOJ
Savez udruženje korisnika vode za navodnjavanje Istočne Hercegovine
Savez žena oboljelih od raka dojke "Iskra
SAVEZ ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE "ISKRA" RS PODRUŽNICA GRADIŠKA
SAVJET MLADIH PALE "YOUTH COUNCIL PALE" 71420 Pale
Savjet mladih Rogatica 73220 Rogatica
Savjet mladih Rudo 73260 Rudo
Savjet mladih Srebrenice
Savjet Mladih Višegrad 73240 Višegrad
SIND.ORG. OPSTE BOLNICE
Sind.org.OS "Vasa Cubrilovic"
SINDIKALNA ORG OPSTINSKA UPRAVA CELINAC
SINDIKALNA ORG OS JOSAVKA
SINDIKALNA ORG OS NOVAK PIVASEVIC
Sindikalna org. Dom kulture Veljko Cubrilovic
SINDIKALNA ORG. HE NA DRINI
SINDIKALNA ORG.SG ,,VRBANJA,,
Sindikalna organiz. U.D.T.P. "Sava" P.J.
Sindikalna organizacija AD "INGA"
SINDIKALNA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA
SLATINA EKOLOŠKO DRUŠTVO
SNV Holandska organizacija za razvoj- Kancelarija BL
Socijalist.Part.Rs Opš.Srbinje 73300 Foča (Srbinje)
Sokolska četa "OZREN" Jabućić Polje,Pridjel ,Lapac
Sokolska četa "SVETI SAVA" Trbuk-Osojnica
SOZ Eparhije banjalučke - Područna SOZ -Gradiška
SOZ Eparhije banjalučke - Područna SOZ -Mrkonjić Grad
SOZ Eparhije banjalučke - Područna SOZ -Novi Grad
SOZ Eparhije banjalučke - Područna SOZ -Prnjavor
SOZ Eparhije banjalučke - Područna SOZ -Srbac
SOZ Eparhije banjalučke - Područna SOZ -Trn
SOZ SPC EPARHIJE BANJALUČKE - SVETOSAVSKA OMLADINSKA ZAJEDNICA BISTRICA - VERIĆI
SPD "IVA"
Sportski auto klub "PRODRIVER"
SPORTSKI DŽUDO KLUB "VANJA MANDIĆ"
SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB INVALIDA "SRKI"
Sportsko društvo za odgoj i zaštitu sitnih životinja ' POSAVSKI ODGAJIVAČ '
Sportsko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja "KOZARA"
SRD "Amur"
Srp.Pros. i Kult. druš. "Prosveta"
Srpska pravosl.crkvena opština Piperi
srpski demokratski forum
Srpsko dobrotvorno i kulturno prosvetno društvo "SVETI VASILIJE VELIKI"
SRPSKO KPD "LAZARICA" STANARI
SRPSKO KULTURNO UDRUŽENJE - CENTAR ZA KNJIGU BANJA LUKA
Srpsko pjevačko društvo"Srbadija"
Srpsko prosvjetno kulturno društvo "PROSVJETA"
SRPSKO RASELJ.UDRUZ.STARI ZAVICAJ
SRPSKO SOKOLSKO DRUŠTVO "KRALJ PETAR UJEDINITELJ"
Srpsko sokolsko društvo "SOKO"- Etno-galerija "SOKO"
Srpsko-australisko humanitarno udruženje "S.A.H.U."
SRPSKO-PRAVOSLAVNO POGREBNO UDRUŽENjE ,,SVETI PANTELIJA"
SSD "STOJAN KOVAČEVIĆ" Gacko
Studen. organizacija Filozofskog fakulteta 71420 Pale
STUDENSKA ORGANIZACIJA FAKULTETA FIZIČKOG VASPITANjA I SPORTA
Studentska org.filozofskog fakult.
STUDENTSKA ORGANIZACIJA ,,REZ NA POKRET,,
STUDENTSKA ORGANIZACIJA MAŠINSKOG FAKULTETA
Studentska organizacija PMF-a
Studentska turist.organizac. Univerziteta u Banjoj
STUDENTSKI SAVEZ PRAVNOG FAKULTETA
Studentski sportski savez Univerziteta u BL
STUDENTSKO POSTDIPLOMSKI CENTAR EKONOM.FAKULTETA
SU PAINTBALL KLUB ARENA
SUBNOR
Subnor RS Opšt. odbor Trebinje
SUD OST EUROPA Kultur e.V.
SUNCE OO UDRUZENJE GRADJANA
Svetosavska omladinska zajednica
SVETOSAVSKA OMLADINSKA ZAJEDNICA -SOZ LAKTAŠI
SVETOSAVSKA OMLADINSKA ZAJEDNICA PRIBINIĆ
SVETOSAVSKA OMLADINSKA ZAJEDNICA SPC EPARHIJE BANJALUČKE-PODRUČNA ZAJEDNICA KOTOR VAROŠ
Svetosavska omladinska zajednica SPC eparhije zvorničko -tuzlanske
Svetosavska omladinska zajednica SPC eparhije zvorničko-tuzlanske crkve
Taekvon do klub "8 Maj"
TAEKWONDO SRPSKI SOKO
Teledom Ljubinje
Teniski klub "TINI" Trebinje
Turistički Savez
U.G ."FILMSKI INSTITUT ZA PROMOCIJU I RAZVOJ KINEM ATOGRAFIJE, MEDIJA I TV PRODUKCIJE"
U.G. "META-POR UDRUŽENjE" za pomoć licima oboljelim od fenilketonurije i hiperamonijemije R.S.
U.G. "MEĐUNARODNO UDRUŽENJE STUDENATA GRAĐEVINARSTVA, IACES LOKALNI KOMITET BANJA LUKA"
U.G. "Mir"
Udr. rodit. hendik. djece i oml."Leptir"
UDR. VETERANA FK RUDAR
Udr.gr."Demokratski forum-Janja"
UDR.GRADJ. NOVO SELO
Udr.gradj.saveza nevlad.organ.Roma RS
Udru.Gr. SV. Petka Paraskeva
UDRUGA ,,HRVATSKI RADIŠA,, SARAJEVO PODRUŽNICA BANJA LUKA
Udruga gradjana povratnika Novo Selo
Udruga Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu " Posavsko jedinstvo " Donje Ledenice
Udruž. "ROMSKO SRCE-ROMANO ILO"
Udruž. građana i stručnih radnika iz oblasti soc.
Udruž. izbjeg. i ras. lica "Staros"
Udruž. izbjeglih i raseljenih lica "OSTANAK"
Udruž. studenata Više škole za sp. trgovinu
Udruž."OSTANAK" Opšt.odbor
Udruž.Centar za životnu sredinu
Udruž.građ. "KVANTUM" za zašt.diskog. izdanja
Udruž.građ.cent.za međ.odn. - CMO
Udruž.građana "BALANS"
Udruž.građana "DRUŠTVO ZA MODERNU POLITIKU"
Udruž.građana "INCIJATIVA MLADIH INAT"
Udruž.građana "KASTEL-LEVIS"
Udruž.građana "PORODICA BOBAR"
Udruž.građana "VERONIKIN RUBAC"
Udruž.izbjeg.i raselj.lica RS
Udruž.omladine sa invalidit. "INFOPART"
Udruž.pčelara "OSAT"
Udruž.poljop.proiz. "ZADRUGAR"
Udruž.poljop.proizvođača opštine 73220 Rogatica
Udruž.razvojni centar za kulturu i umjet. "RACE"
Udruž.taksi prevoznika "PINK TAXI"
Udruz.ya pomoc djeci sa poseb. potr. NVO "TEDDY"
Udruž.za međ.razmjenu studenata radi struč.prak. I
Udruž.za podrš. porod.lic.i zajed. u ment.zdravlju
Udruž.zdravst.rad.- Podruž.medic.sestara- tehnič.Dom zdravlja
UDRUŽELjE GRAĐANA ,,RASKRŠĆE,,
Udruželje izbjeglih Srba iz Krajine i Hrvatske
UDRUŽELjE RODITELjA SA ČETVORO I VIŠE DJECE
UDRUŽENjA PUNIONICA I DISTRIBUTERA GASA REPUBLIKE SRPSKE
UDRUZENJE POLETARAC
Udruženje " BUDUĆNOST 4 "
Udruženje "ODLUČNA ŽENA" Bijeljina
UDRUŽENJE ,,EKO GROUP"
UDRUŽENjE BUSIJANACA
Udruženje Humanitarna organizacija "Merhamet" Muslimansko dobrotvorno društvo - Povjereništvo za područje opštine Bratunac
UDRUŽENjE PČELARA ,,ROJ,,
UDRUŽENjE RODITELjA SA ČETVORO I VIŠE DJECE
Udruženje " Forum Žena "
Udruženje " Plavo nebo "
Udruženje " S.E.T.-Servis za edukaciju i trening "
Udruženje "Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA"
UDRUŽENJE "AGRICOLA" ŠEKOVIĆI
Udruženje "Akredit. region.razv.agen.sjeveroz.BiH
Udruženje "B-SMISAO"
Udruženje "Bambino"
UDRUŽENJE "BIJELI POTOK" BANJA LUKA
Udruženje "Biznis centar Srebrenica"
Udruženje "Centar za ekologiju i energetsku efikasnost" Bijeljina
Udruženje "Centar za ekonomski i ekološki razvoj "CEER"
Udruženje "CENTAR ZA EKONOMSKI RAZVOJ"
UDRUŽENJE "CENTAR ZA INFORMATIZACIJU"
Udruženje "Centar za saobraćaj"
UDRUŽENJE "CENTAR ZA ZAŠTITU PRAVA MANJINSKIH GRUPA - EQUILIBRIUM"
UDRUŽENjE "ČETIRI I VIŠE" 73240 Višegrad
UDRUZENJE "DRINA"
Udruženje "Društvo srpskih domaćina-Odbor za Hercegovinu" Trebinje
Udruženje "Duga"
Udruženje "Duga"
Udruženje "EKO-NATUR" za ekološku zaštitu biljaka i životinja
Udruženje "Energija"
Udruženje "FILOZOFSKO DRU[TVO RS"
Udruženje "Forum žena" fr.salon
UDRUŽENjE "GLAS JAVNOSTI"
Udruženje "Inicijativa za razvoj i saradnju" u Bosni i Hercegovini - Regionalna kancelarija Trebinje
Udruženje "Inicijativa za razvoj i saradnju" u Bosni i Hercegovini - Regionalna kancelarija Trebinje
UDRUŽENjE "IZVOR" BABANOVCI
Udruženje "KLUB 2015"
Udruženje "KOLONA BB"
Udruženje "Lokalna akciona grupa - Janja" Janja
UDRUŽENjE "MATICA" ŠEKOVIĆI
Udruženje "Moja nada"
UDRUŽENJE "MOST"
UDRUŽENJE "NAPRIJED BUBAMAROM PROTIV DROGE"
UDRUŽENJE "NAUČNOISTRAŽIVAČKI PODMLADAK REPUBLIKE SRPSKE"
Udruženje "NOVA GENERACIJA"
UDRUŽENjE "ORNITOLOŠKO DRUŠTVO ZA UZGOJ I ZAŠTITU PTICA BANjALUKA"
Udruženje "Ostanak"
Udruzenje "PHAROS"
UDRUZENJE "PROSVETITELJ"
Udruženje "Razvojni centar - Agronet", Laktaši
UDRUŽENjE "SEMPER-SERVIS ZA MEDIJSKU PROFESIONALNU EDUKACIJU I RAZVOJ"
UDRUŽENjE "SERVIS ZA TRENING, EDUKACIJU I PREDUZETNIŠTVO"
Udruženje "Srebrenica-99"
Udruženje "Teatar mladih"
Udruženje "Unija studenata soc.rada Banj. univ."
Udruženje "UNIVERZUM"
Udruženje "VAŠA PRAVA BiH" Sarajevo kanc.B.L.
Udruženje "VAŠA PRAVA BiH" Sarajevo kanc.Trebinje
Udruženje "VAŠA PRAVA BiH" Sarajevo kanc.Zvornik
UDRUŽENjE "VODOVOD-IZVOR VASILjEVAC" GUSAK
Udruženje "Zavičaj-Zavala, Budim do" Trebinje
Udruženje "ZDRAVO ODRASTANjE"
UDRUŽENjE 'OMLADINA GRADA' KOTOR VAROŠ
Udruženje 'Srebrenica danas-sutra'
UDRUŽENJE ,,ASOCIJACIJA STUDENATA SREBRENICE,,
UDRUŽENJE ,,DISKRIMINACIJA JE ZABRANJENA,,
UDRUŽENjE ,,INFORMATIVNI I EDUKATIVNI CENTAR"
UDRUŽENJE ,,INFORMATIVNO EDUKATIVNI MEDIA CENTAR SREBRENICA IN,,Srebrenica
UDRUŽENjE ,,ODRASLI ZA DJECU,, RS
Udruženje aikido kluba "ŠIHAN"
UDRUŽENjE AKVARISTA BANjA LUKA
UDRUZENJE AMPUTIRACA "UDAS"
Udruženje amputiraca "UDAS" - Podružnica N.Grad
UDRUŽENjE AMPUTIRACA, DOBOJ
UDRUŽENjE ANONIMNIH ARTISTA
UDRUŽENJE ART PULS
UDRUŽENjE AUTOPRAONICA BANjA LUKA
UDRUŽENJE BANAKA BiH - URED BANJA LUKA
Udruženje bivših logoraša i oslob.rata sr.naroda
Udruženje bivših radnika Rep.uprav.carina
Udruženje boraca narodno oslobodilačkog rata Bileća
Udruženje boraca nosilaca ratnih odlikovanja "Miloša Obilića" Doboj
UDRUŽENjE BORACA ODBRAMBENO - OSLOBODILAČKOG RATA 1992-1995.OPŠTINE BRATUNAC
Udruženje boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992 -1995.organizacija demobilisanih boraca
Udruženje boraca za njegovanje tradicije 1. i 2. Majevičke brigade VRS
Udruženje branilaca i poštovalaca Vučjaka 74000 Doboj
UDRUŽENjE BRATSTVA LUGONjA TREBINjE
UDRUŽENJE ČEHA "ČEŠKA BESEDA"
Udruženje čeha "ČEŠKA BESEDA"
Udruženje centar humanitarnu politiku
Udruženje Centar za mentalno zdravlje "AURA MRN"
Udruženje četnika veterana Majevice i Semberije
Udruženje civilnih invalida-žrtava rata grada B.L.
UDRUŽENJE CRNOGORACA "NJEGOŠ" DOBOJ
UDRUŽENjE CRNOGORACA U HERCEGOVINI "VUK MIĆUNOVIĆ" TREBINjE
UDRUŽENjE DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE BOSNE I HERCEGOVINE OPŠTINE ZVORNIK
UDRUŽENjE DEMOBILISANIH BORACA ARBiH - VRBANjA BANjA LUKA
UDRUŽENjE DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE BIH
Udruženje demobilisanih boraca Armije BiH općine Foča
Udruženje demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine opštine Milići
Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje
UDRUŽENJE DIJABETIČARA REGIJE BANJA LUKA
UDRUŽENJE DISLEKSIČARA "JA" REPUBLIKE SRPSKE
Udruženje distrofičara Banja Luka
UDRUŽENJE DISTROFIČARA TESLIĆ
Udruženje djece i omladine sa posebnim potrebama i njihovih roditelja"ISKRA"
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi
Udruženje eko-turizma "DEVETAK" 71350 Sokolac
Udruženje ekološko društvo "Gornja Drina" Foča
Udruženje Farmera "Udrigovo"
UDRUŽENJE FILMSKIH RADNIKA"VIZANTIJA" PALE-ISTOČNO SARAJEVO
UDRUŽENJE FONTANA
UDRUŽENJE GLJIVARA I LJUBITELJA PRIRODE ,,JANJ..
Udruženje gluvih i nagluvih
Udruženje gluvih i ugluvih
UDRUZENJE GRADJANA POGLED
Udruženje gradjana PRIMANATURA
Udruženje gradjana "DRUŠTVO SRPSKO-AMERIČKOG PRIJATELJSTVA"
Udruženje gradjana "LABOR"
Udruženje gradjana "OMLADINSKI KLUB RAKOVČANI"
Udruženje gradjana "RAZVOJNI CENTAR SPEKTAR" Gradiška
Udruženje gradjana "ROSA" za očuvanje i zaštitu pitkih voda i okoline Lišnja
Udruženje gradjana "TERNIPE ROMANO" Gradiška
Udruženje gradjana ' Vodovod ' Gnionica
Udruženje gradjana 'KOTORVAROŠKO NOVO SELO' KOTOR VAROŠ
Udruženje gradjana 'NEŠTO VIŠE'
Udruženje gradjana 'NEŠTO VIŠE'
Udruženje gradjana 'NEŠTO VIŠE'
Udruženje gradjana 'NEŠTO VIŠE' PJ
Udruženje gradjana 'NEŠTO VIŠE' PJ
Udruženje gradjana Asocijacija mladih Vranjak
Udruženje gradjana korisnika vode za navodnjavanje "Stanica"
Udruženje gradjana Moto klub "DUHOVI" Ljeljenča
Udruženje gradjana OMLADINSKI CENTAR PETAR KOČIĆ
Udruženje gradjana Opštinska boračka org.
Udruženje gradjana Republike Srpske "STOP MOBBING" Trebinje
UDRUZENJE GRADJANA SEPAK
Udruženje gradjana za zaštitu od mina "PAZI PROM"
Udruženje gradjana"Instituta"
Udruženje gradjana'Razvojna agencija RAS'
Udruženje gradjana, MOTO KLUB BRDO
Udruženje gradjanaza pomoć starim licima ' DANA ' Modriča
Udruženje građ.za povratak obn.i razvoj
UDRUŽENjE GRAĐANA "NOVA DIMENZIJA"
Udruženje građana "SRPSKO-RUSKA ZAJEDNICA"-Bijeljina
UDRUŽENjE GRAĐANA ,,NAŠA BANjA LUKA,,
UDRUŽENjE GRAĐANA "CYBER MULTIKULTURA"
Udruženje građana " Mi volimo Čajniče " 73280 Čajniče
UDRUŽENjE GRAĐANA "777" Gradiška
UDRUŽENjE GRAĐANA "POTROŠAČ" GRADIŠKA
Udruženje građana "VITA SPORT" Bijeljina
Udruženje građana "VIZIJA"
UDRUŽENJE GRAĐANA ,,BLOK,,
UDRUŽENjE GRAĐANA ,,KULTART,,
UDRUŽENJE GRAĐANA ,,RE:DESIGN,,
UDRUŽENJE GRAĐANA AUCTUS
UDRUŽENJE GRAĐANA OFF ROAD CLUB "RANGER"
UDRUŽENjE GRAĐANA "AGENCIJA PARTNER" Gradiška
UDRUŽENJE GRAĐANA "AGORA" BANJA LUKA
UDRUŽENjE GRAĐANA "AGRARNI INFORMACIONI CENTAR"
Udruženje građana "AKTIV ŽENA-BREZA" Brezik Laminci, Gradiška
Udruženje građana "Alter"
UDRUŽENjE GRAĐANA "ALTRUIST"
UDRUŽENJE GRAĐANA "BEHAR" PRIJEDOR
UDRUŽENjE GRAĐANA "BEREK"
Udruženje građana "Big ben"
Udruženje građana "Bilje"
Udruženje građana "CENTAR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE RS"
Udruženje građana "CENTAR ZA JEZIK I KULTURU SERBI
Udruženje građana "Centar za razvoj i podršku povratničkih mjesta" Grapska
Udruženje građana "CRNO-BIJELI SVIJET"
UDRUŽENJE GRAĐANA "DAUNOV SINDROM"
Udruženje građana "Dječiji kulturni centar"
Udruženje građana "Dječiji svijet"
UDRUŽENjE GRAĐANA "DOBRI MEDO - CENTAR ZA KREATIVNI RAD SA DJECOM"
UDRUŽENjE GRAĐANA "DOBRNjA"
Udruženje građana "Dom"
Udruženje građana "DRUŠTVO PRIJATELjA RUSIJE"
Udruženje građana "EKO POKRET ZA SLIV DRINE" Bijeljina
Udruženje građana "EKO-LEONARDO"
Udruženje građana "Ekološki pokret Drina"
Udruženje građana "EKOLOŠKI POKRET SPREČA"
Udruženje građana "EXIT CENTAR"
Udruženje građana "FITNESS CLUB MILLENNIUM" Gradiška
UDRUŽENJE GRAĐANA "FRONTAL" BANJA LUKA
Udruženje građana "GRADSKI DJEČIJI HOR PRIJEDOR"
UDRUŽENJE GRAĐANA "GRADSKI MOST"
UDRUŽENJE GRAĐANA "HUMANUS" USTIPRAČA
Udruženje građana "IT-jednake mogućnosti"
Udruženje građana "Janja"
UDRUŽENJE GRAĐANA "JEŽ" Gradiška
UDRUŽENjE GRAĐANA "KLUB INTELEKTUALACA 123"
Udruženje građana "Kolibri"
Udruženje građana "KORA"
Udruženje građana "KOVILjUŠA"
UDRUŽENJE GRAĐANA "KOZARAC-LIBERA VILLA-1360"
Udruženje građana "Krov"
Udruženje građana "KUĆA EKSPERIMENATA"
UDRUŽENjE GRAĐANA "KULA" BANjA LUKA
Udruženje građana "LUPUS"
UDRUŽENjE GRAĐANA "MAJKA I DIJETE"
UDRUŽENjE GRAĐANA "MODUS"
UDRUŽENjE GRAĐANA "MOJ DRVAR"
Udruženje građana "MOTO KLUB DUCAN" Bijeljina
UDRUŽENjE GRAĐANA "MREŽA"
UDRUŽENJE GRAĐANA "MRVICA" BANJA LUKA
UDRUŽENjE GRAĐANA "MUZIČKA GRUPA AFRODIZIJAK"
Udruženje građana "NAPREDAK"
Udruženje građana "Novi farmer"
Udruženje građana "Numera"
Udruženje građana "OKSIGEN"
UDRUŽENjE GRAĐANA "OMAR"
Udruženje građana "OMLADINSKA ZAJEDNICA"
Udruženje građana "ORHIDEJA"
Udruženje građana "Otaharin" Bijeljina, Podkancelarija "Oteharin" Centar Živinice
UDRUŽENjE GRAĐANA "PEĆI" PRIJEDOR
Udruženje građana "PERPETUUM MOBILE"- Cent.za razvoj mladih i zajednice B.Luka
Udruženje građana "PLAVA SFERA"
UDRUŽENjE GRAĐANA "POKRET ZA BRATUNAC - MOST"
Udruženje građana "Ponus"
UDRUŽENjE GRAĐANA "POVRATAK SELU"
Udruženje građana "RESURSNI CENTAR ZA MLADE"
UDRUŽENjE GRAĐANA "REZONANCIJA" BANjA LUKA
Udruženje građana "SARAJEVSKO POLJE" Dvorovi
Udruženje građana "SELAM" Janja
Udruženje građana "SNAGA ISTINE" Bijeljina
Udruženje građana "Start" Doboj
UDRUŽENjE GRAĐANA "TENDER"
Udruženje građana "VATROGASNO DRUŠTVO" Oštra Luka
Udruženje građana "VITA"
Udruženje građana "Zabrđanka"
Udruženje građana "ZDRAVA PORODICA"
Udruženje građana "ZELENGORSKI POKRET"
Udruženje građana "ZELENILO I EKOLOGIJA-ZEKO"
Udruženje građana 'Ara'
Udruženje građana 'Demos'
Udruženje građana 'Luna'
Udruženje građana 'Nacionalni institut za borbu protiv narkomanije'
Udruženje građana 'Odbor za održivi povratak u Srebrenicu'
Udruženje građana 'Omladinski savjet Republike Sr
UDRUŽENjE GRAĐANA 'POKRET ZA KOTOR VAROŠ' KOTOR VAROŠ
Udruženje građana 'Povratak i održivi opstanak'
UDRUŽENJE GRAĐANA *ZUBANJE 1843*
UDRUŽENJE GRAĐANA ,,BEBIN IZBOR,,
Udruženje građana ,,DIJALOG CENTAR Srebrenica-Bratunac,,Srebrenica
Udruženje građana ,,GOLO BRDO"
UDRUŽENjE GRAĐANA ,,NEFEŠ HAJA,,
UDRUŽENjE GRAĐANA ,,NETVORK,, ŠIPOVO
UDRUŽENjE GRAĐANA - AUTO MOTO KLUB COFFEE
Udruženje građana -korisnika prirodnog gasa "EKOTERM" Zvornik
Udruženje građana Aerodrom
UDRUŽENjE GRAĐANA BANjALUKE
Udruženje građana Bošnjačka zajednica kulture "PREPOROD"
Udruženje građana Centar za edukaciju "ROYAL" Trebinje
UDRUŽENjE GRAĐANA CENTAR ZA EKONOMSKU POLITIKU I EVROPSKE INTEGRACIJE
UDRUŽENJE GRAĐANA CENTAR ZA PRIMJENJENU PSIHOLOGIJU "RASTIMO"
Udruženje građana dnevni centar "OSTARIMO ZAJEDNO", Gradiška
UDRUŽENJE GRAĐANA EKO - RIBARSKI KAMP " JEZERO BOČAC "
UDRUŽENjE GRAĐANA KLUB BORILAČKIH VJEŠTINA "NITEN" GRADIŠKA
Udruženje građana korisnika vode za navodnjavanje "Milavići"
Udruženje građana korisnika vode za navodnjavanje "Mrežica"
Udruženje građana moto klub "KULA" Kozarac
UDRUŽENjE GRAĐANA NASELjA LjUBAČEVO ,,RAZVITAK,,
Udruženje građana Opštine 'Zvornik'
Udruženje građana OSSC B.L.
Udruženje građana Pobuđe"
Udruženje građana Pokret potrošača
Udruženje građana poljoprivrednika "DRINjAČA"
Udruženje građana povratnika u Banja Luku
Udruženje građana RECEM
UDRUŽENJE GRAĐANA ŠKOLA SPORTA "KASPER" BANJA LUKA
Udruženje građana sportski klub "GAZELA" , Gradiška
UDRUŽENjE GRAĐANA SRPSKO - NjEMAČKO PRIJATELjSTVO I SARADNjA
Udruženje građana Strgačine "LIM 2001" 73260 Rudo
Udruženje građana Studentska organizacija univerzi
Udruženje građana za Ek.razvoj'Silverna'
Udruženje građana za izgradnju "Vodovoda i infrastrukture Sjenina-Sjenina Rijeka"
UDRUŽENJE GRAĐANA ZA KULTURNU SARADNJU"VOLI DA TE VOLE"
Udruženje građana za pomoć djeci predškolskog uzrasta "DISNEYLAND" Bijeljina
UDRUŽENjE GRAĐANA ZA POMOĆ OSOBAMA SA INVALIDITETOM " JEDNAKOST "
UDRUŽENjE GRAĐANA ZA POVRAT STARE DEVIZNE ŠTEDNjE U BiH i DIJASPORI
UDRUŽENjE GRAĐANA ZA SCENSKE, MUZIČKE I KULTURNE AKTIVNOSTI "STAR - DUST"
Udruženje građana za zaštitu pr.svoj."RESTITUCIJA-SEMBERIJA"
UDRUŽENJE GRAĐANA" IGRA MI JE HRANA"
Udruženje građana"Čuvari osmijeha"
UDRUŽENjE GRAĐANA"KURSNI CENTAR-NOVI GRAD"
Udruženje građana"Obnova"
Udruženje građana"Srebrenička majka
Udruženje građana'Forum građana Srebrenice'
Udruženje građana'Potočari'
Udruženje građana-Filatelističko društvo
UDRUŽENjE HERCEGOVACA U BANjA LUCI
Udruženje hranitelja i staratelja djece
UDRUŽENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA "MERHAMET" MUSLIMANSKO DOBROTVORNO DRUŠTVO POVJERENIŠTVO ZA PODRUČJE OPĆINE VLASENICA
Udruženje IDEA PROJECT GROUP
UDRUZENJE INFO CENTAR
Udruženje informatičara RS
UDRUŽENjE INOVATORA GRADIŠKA
UDRUŽENjE INOVATORA LAKTAŠI
Udruženje intelektualaca Srebrenice
UDRUŽENjE INTELEKTUALNOG FORUMA ,,NIKOLA TESLA,,
Udruženje Italijana Banja Luka
Udruženje izbjeg. raselj.i drug.lica RS "OSTANAK" Gradski odbor
Udruženje izbjegla i raseljena "Gavrilo Princip " 73110 Srpsko Goražde
Udruženje izbjeglica i raselje.lica opšt.Lopare
Udruženje izbjeglih i raseljenih lica 71420 Pale
Udruženje Izbjeglih i Raseljenih Lica "Ostanak"
Udruženje izbjeglih i raseljenih lica Zeničke regije Bijeljina
Udruženje izbjeglih lica iz Hrvatske-Dubrovnik "POVRATAK", Trebinje
Udruženje izdavača RS
UDRUŽENJE JANJANA ,,JANJ,, STROJICE
UDRUŽENjE JAVNOG ZDRAVLjA REPUBLIKE SRPSKE
Udruženje korisnika voda "Jabučić Polje i Potočani"
Udruženje korisnika voda "POPOVO POLJE-Gornje polje" Trebinje
Udruženje korisnika voda poljoprivrednih proizvodjača Mirilovići-Bileća
Udruženje korisnika vode "Prenja-Jezerac-Provale" Boljanić
Udruženje korisnika vode za navodnjavanja "UBOSKO"
Udruženje korisnika vode za navodnjavanje 89101 Trebinje
Udruženje korisnika vode za navodnjavanje "AQUA" Ljubinje
Udruženje korisnika vode za navodnjavanje "DUBOČANI" Dubočani, Trebinje
Udruženje korisnika vode za navodnjavanje "LjUBOMIR"
Udruženje korisnika vode za navodnjavanje "PAĐENI"
Udruženje korisnika vode za navodnjavanje Orašje-Trebinje
Udruženje korisnika vode za vodosnabdjevanje i navodnjavanje Zubci
Udruženje korisnika vodovoda "Mjesni vodovod" Paklenica Donja
UDRUZENJE KREATIVNIH STVARALACA "LANTERNA"
Udruženje ljubitelja muzike "LIBERTANGO"
Udruženje ljubitelja poezije "STAZA"
UDRUŽENjE LOGORAŠA "PRIJEDOR 92"
UDRUŽENJE LOGORAŠA BIJELJINA-JANJA Janja
Udruženje logoraša Bosanski Šamac
UDRUŽENJE LOGORAŠA KOZARAC
UDRUŽENjE LOGORAŠA OPŠTINE KOTOR VAROŠ
Udruženje logoraša opštine Višegrad 73240 Višegrad
Udruženje logoraša regije "Birač"
Udruženje logoraša žrtava rata 1991-1995
UDRUŽENjE MAKEDONACA REPUBLIKE SRPSKE
Udruženje mađara "Magyar SZO"
Udruženje MDD "Merhamet" regije B.L.
UDRUŽENJE MEĐUNARODNI TRANSPORT
Udruženje Mladih
Udruženje mladih *KOMPAS*
Udruženje mladih "AKTIV"
UDRUŽENJE MLADIH "BOGUMIL" Konjević polje - Bratunac
Udruženje mladih "JUSIĆI"
Udruženje mladih "NAŠA VIZIJA" Prnjavor
Udruženje mladih "Sara"
Udruženje mladih Čelinac
Udruženje mladih plesno-modni studio "EMA"
Udruženje mladih"Bonitet"
Udruženje mladih'Mladi Trnova' 71220 Trnovo
Udruženje multimedijalnih umjetnika Republike Srpske "ATMA"
UDRUŽENjE MUZIČARA "AKORD" 71350 Sokolac
Udruženje nastavljača tradicije hrišćanskog viteštva "Vitezovi Templari Bosne i Hercegovine" 76300 Bijeljina
Udruženje navijača ,,DELIJE,,
Udruženje nestalih lica Bratunac-Srebrenica
UDRUŽENjE OBOLjELIH OD HEMOFILIJE BANjA LUKA
Udruženje oboljelih od hroničnog hepatitisa C
Udruženje oboljelih od multipleks skleroze regije "SEMBERIJA-MAJEVICA-POSAVINA" Bijeljina
Udruženje omladine "Berkovići"
Udruženje omladine GROS
UDRUŽENjE OMLADINE KOZARCA "MLADOST"
Udruženje Omladinski komunikativni centar
Udruženje palaplegičara oboljelih od paralize i vi
Udruženje paraplegičara i invalidnih lica
Udruženje paraplegičara obolj. od dječ. paral. i o
Udruženje paraplegičara obolj. od dječ. paral. i ost.invalida reg. BL
Udruženje paraplegičara obolj.od dj.par.
Udruženje paraplegičara obolj.od dj.par. i ost.tj.
UDRUZENJE PCELA
Udruženje pčelara
Udruženje pčelara " Kesten "
UDRUŽENJE PČELARA " MAJA " PELAGIĆEVO
Udruženje pčelara "BAGREM"
Udruženje pčelara "Berkovići" Berkovići
Udruženje pčelara "EKO-MED" Bijeljina
Udruženje pčelara "Kalinovačka pčela"
UDRUŽENJE PČELARA "KOŠNICA"
Udruženje pčelara "KOZARA" Kozarac
UDRUŽENJE PČELARA "MAJEVIČKA KOŠNICA"
Udruženje pčelara "MATICA" Bijeljina
Udruženje pčelara "Višegrad" 73240 Višegrad
UDRUŽENjE PČELARA "VUČJAK" Bosanski Brod
UDRUŽENjE PČELARA 'BAGREM' KOTOR VAROŠ
Udruženje pčelara ,,Kneževo"
UDRUŽENjE PČELARA ,,NEKTAR,,
Udruženje pčelara Opštine Nevesinje
Udruženje pčelara povratnika "PROPOLIS"
UDRUŽENjE pčelara,,SKELANKA,,-Skelani
Udruženje pekara Vlasenica
Udruženje penologa regije Bijeljina
Udruženje Penzionera
Udruženje penzionera
Udruženje penzionera
Udruženje penzionera 71360 Han Pijesak
Udruženje Penzionera
Udruženje penzionera
Udruženje penzionera
Udruženje Penzionera
Udruženje penzionera 73260 Rudo
Udruženje penzionera 73220 Rogatica
Udruženje penzionera "SOLIDARNOST" Bijeljina
Udruženje penzionera Laktaši
UDRUZENJE PENZIONERA MILICI
Udruženje penzionera Opštine
Udruženje penzionera Opštine Gradiška
Udruženje penzionera opštine Novi Grad
Udruženje penzionera opštine S.Goražde 73110 Srpsko Goražde
Udruženje penzionera opštine Stari Grad 71420 Pale
Udruženje penzionera opštine Višegrad 73240 Višegrad
Udruženje penzionera opštine'Skelani'
Udruženje penzionera povratnika opštine Doboj
Udruženje penzionera SO-e Srbac
Udruženje penzionera Srpska Ilixa 71123 Istočna Ilidža
Udruženje penzioneraNovo Sarajevo 71123 Istočna Ilidža
UDRUŽENjE PERADARA "PILE"
UDRUŽENjE PISACA REPUBLIKE SRPSKE I DIJASPORE-PRIJEDOR
Udruženje pisaca Srbije - Centar za Republiku Srpsku
Udruženje polj.prizv.opš.Laktaši
Udruženje polj.proizv."ZELENI JADAR"
Udruženje Poljaka Banja Luka"
UDRUZENJE POLJOP.AGRO FARMER
Udruženje poljop.proizvođača opštine Istočni Stari 71420 Pale
Udruženje poljopr.proizvođača "EUROFARMER"
Udruženje poljopriv.proizvođača i samost. privred. ' Spreča '
Udruženje poljoprivrednih proiz.'UDRČ'
Udruženje poljoprivrednih proizvodjača "AGRAR"
Udruženje poljoprivrednih proizvodjača "MEKOTA"
Udruženje poljoprivrednih proizvodjača "Osječani" Osječani
UDRUŽENjE POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA "KORNIŠON"
Udruženje poljoprivrednih proizvođača "Podrinje 2001"
UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA "PODRINJSKI BEHAR" Pirići, Bratunac
Udruženje poljoprivrednih proizvođača "POLjOPRIVREDA" 73260 Rudo
Udruženje poljoprivrednih proizvođača "POLjOPRIVREDA" Kojčinovac-Čardačine
Udruženje poljoprivrednih proizvođača "RODNA NjIVA"
Udruženje poljoprivrednih proizvođača "SPREČA"
UDRUŽENjE POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA "ZLATNO ŽITO"
Udruženje poljoprivrednih proizvođača ,,OPSTANAK,,
UDRUŽENjE POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA ,,SAN MILK,,
UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA ,,TARA,,SKELANI
Udruženje poljoprivrednih proizvođača Bileća
Udruženje Poljoprivrednih Proizvođača Opštine Trebinje - Trebinje
UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH SAVJETNIKA "AGROS" Derventa
Udruženje poljoprivrednih savjetnika "MAXIMA" Trebinje
Udruženje poljoprivrednika
UDRUŽENjE POLjOPRIVREDNIKA " DOLINA JAPRE "
Udruženje poljoprivrednika "JOHOVAC"
Udruženje poljoprivrednika Milići
UDRUŽENjE POLjOPRIVREDNIKA REPUBLIKE SRPSKE
Udruženje poljoprivrednika voća i povrća u staklenicima "EKO BN" Bijeljina
UDRUŽENjE POLjOPRIVREDNIKA,PJVIEB U BIH "MALINA HERBA"
Udruženje porodica nestalih 71123 Istočna Ilidža
Udruženje porodica nestalih boraca i civila Sember
Udruženje porodica sa četvero i više djece "Preporod"
Udruženje porodica sa četvoro i više djece "OPSTANAK"
UDRUŽENjE PORODICA SA ČETVORO I VIŠE DJECE ,,LAV”
Udruženje porodica sa četvoro i više djece ,,Sretna porodica"
UDRUŽENjE PORODICA SA ČETVORO I VIŠE DJECE GRADA BANjA LUKA
UDRUŽENJE POSLOVNIH SAVJETNIKA BANJA LUKA
UDRUŽENjE POSTDIPLOMACA I MAGISTARA RS
Udruženje poštovalaca srpske i pravoslavne tradicije 'ZVONO'
Udruženje potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine Opštine Sokolac
Udruženje potrošača "ZAŠTITA" Doboj
Udruženje potrošača "ZLATICA"
Udruženje potrošača "ZVONO" Bijeljina
Udruženje povratnika Opštine Doboj
Udruženje povratnika, održivog povratka, preradara i poljoprivrednih proizvodjača G. Ranković
Udruzenje Priv.i Poljop.Proizvo."USORA"
Udruženje priv.preduzetnika "PUT"
Udruženje privrednika "Birač"
Udruženje privrednika regije Doboj
UDRUŽENjE PRIVREDNIKA-POVRATNIKA OPŠTINE BRATUNAC "VIZIJA"
UDRUŽENjE PROGRES-UDRUŽENjE PORODICA SA ČETVORO I VIŠE DJECE OPŠTINE NOVI GRAD
Udruženje proizvodjača duvana Republike Srpske
Udruženje proizvođača mlijeka Gacko
Udruženje proizvođača voća 'Integralna proizvodnj
UDRUŽENjE PSORIJATIČARA RS
Udruženje radnika i inv.rada izbj. iz Hrvatske
Udruženje radnika i inv.rada izbjeglih iz Hrvatske Opš.odbor K.V.
Udruženje radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske opštine Kneževo
Udruženje radnika inv.izb.iz Hrvatske
Udruženje rafting klubova "TARA I DRINA"
UDRUZENJE RASELJENIH I IZBJEGLIH LICA "OSTANAK"
Udruženje raseljenih i izbjeglih lica grada B.L.
UDRUŽENjE RASELjENIH SANjANA ,,SANSKA OGNjIŠTA"
UDRUŽENjE RATNIH DOBROVOLjACA 1912-1918, POTOMAKA I POŠTOVALACA (RATNIH VETERANA) TREBINjE-TREBINjE
UDRUŽENjE RATNIH VETERANA RS
UDRUŽENJE RATNIH VETERANA RS - OPŠTINSKI ODBOR PRIJEDOR
UDRUŽENjE RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE VLASENICA
UDRUŽENjE RATNIH VOJNIH INVALIDA "DRINIĆ - PETROVAC"
Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Bijeljina, Bijeljina
Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Doboj
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE ISTOČNA ILIDŽA
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE KOSTAJNICA
Udruženje ratnih vojnih invalida Opštine Kozarska Dubica
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE LAKTAŠI
Udruženje ratnih vojnih invalida Opštine Novi Grad
UDRUŽENjE RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE OSMACI
UDRUŽENjE RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE PRIJEDOR
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA OPŠTINE ROGATICA
Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Zvornik
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA OTADŽBINSKOG RATA GRADA BANJA LUKA
Udruženje ratnih zarobljenika i logoraša
Udruženje Reginalni centar za prevenciju bolesti-
UDRUŽENJE REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA BIVŠE REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE U REPUBLICI SRPSKOJ
UDRUŽENjE RODITELjA OSNOVNE ŠKOLE "MLADEN STOJANOVIĆ"
UDRUŽENjE RODITELjA SA ČETVORO I VIŠE DJECE " SVJETLOST" HAN PIJESAK 71360 Han Pijesak
Udruženje roditelja sa 4. i više djece "SVJETLOST" Ljubinje
UDRUŽENJE RODITELJA SA ČETVERO I VIŠE DJECE ,,NOVA RADOST,, Srebrenice i Bratunca
Udruženje roditelja sa četvero i više djece "ANĐELČIĆ"
Udruženje roditelja sa četvero i više djece "Kolijevka" Gacko
Udruženje roditelja sa četvero i više djece "NAPREDAK" Rogatica 73220 Rogatica
UDRUŽENjE RODITELjA SA ČETVERO I VIŠE DJECE U BRODU
Udruženje roditelja sa četvoro i više djece ' NADA 4 '
Udruženje roditelja sa četvoro i više djece "NAŠI ANĐELI"
Udruženje roditelja sa četvoro i više djece "RODA"
Udruženje roditelja sa četvoro i više djece "ZDRAV RAZUM" Bijeljina
UDRUŽENjE RODITELjA SA ČETVORO I VIŠE DJECE 'MATICA'
Udruženje roditelja sa četvoro i više djece 'PODMLADAK'
UDRUŽENjE RODITELjA SA ČETVORO I VIŠE DJECE - PRNjAVOR
UDRUŽENjE RODITELjA SA ČETVORO I VIŠE DJECE OPŠTINE GRADIŠKA
Udruženje roditelja sa četvoro i više djece Opštine Rudo 73260 Rudo
Udruženje roditelja sa četvoro i više djece Republike Srpske
Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama * RASTIMO ZAJEDNO* Kozarska Dubica
Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaleditetom "KORAK NADE", Bosanski Brod
Udruženje roma "Veseli brijeg"
UDRUŽENJE ROMA ,,ROMSKA SUZA,,Srebrenica
UDRUŽENJE ROMA OPŠTINE DERVENTA
Udruženje roma Opštine Gradiška
UDRUŽENJE ROMA OPŠTINE KOZARSKA DUBICA
Udruženje Roma RS
Udruženje Roma RS "SLOŽNA BRAĆA" Bijeljina
UDRUZENJE RUCNE RAD. BOZIJI DAR
Udruženje rukometnih nada "Cepelin"
UDRUŽENjE RVI OPŠTINE PRNjAVOR
Udruženje saveza boraca NOR-a
Udruženje slijepih i slabovidih regije Bijeljina
Udruženje slijepih i slabovidnih "OKO" 71350 Sokolac
UDRUŽENjE SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OPŠTINE NOVI GRAD
UDRUZENJE SLOVAKA SEMBERIJE
UDRUŽENjE SOMELIJERA B OSNE I HERCEGOVINE
Udruženje sportskih ribolovaca Ribnik
UDRUŽENJE SRBA PROTJERANIH IZ ZAPADNE SLAVONIJE ,,KRAJINA,,
UDRUŽENjE STOMIČARA "ASSOCIATION-ILCO-STOMA" RS BANjA LUKA
Udruženje studenata elektrotehnike Evrope Lokalni
Udruženje studenata fakulteta fizičke kulture DIF 71420 Pale
UDRUŽENjE STUDENATA PSIHOLOGIJE "SELF"
Udruženje studenata Univerziteta U BL P.J. klub
UDRUŽENjE STUDENATA VISOKE ŠKOLE UNUTRAŠNjIH POSLOVA
UDRUŽENjE ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA "INTERFOB"
UDRUŽENJE TRANSPLANTIRANIH RS
UDRUŽENJE TRGOVACA BUVLJE PIJACE OPŠTINE DOBOJ
Udruženje učesnika otadžbinskog rata sa posttraumatskim stresnim poremećajem RS "JEDINSTVO"
UDRUŽENJE UČESNIKA RATA 41-45-POTOMAKA 'KRALJEVA VOJSAKA' KOTOR VAROŠ
UDRUŽENjE UGOSTITELjA "SUNCE" Gradiška
UDRUŽENjE UKRAJINACA "KOZAK"
Udruženje umjetnika "ART"
Udruženje umjetnika "Književni klub Miloš Crnjanski " Bijeljina
UDRUŽENJE UTEMELJIVAČA REPUBLIKE SRPSKE
UDRUZENJE UZGAJIVACA MALINA 73260 Rudo
Udruženje uzgajivača pčela "PČELE-BILjE" Gradiška
Udruženje uzgajivača svinja Istočne Hercegovine
Udruženje veterana četničkog ravnogorskog pokreta Semberije
UDRUŽENJE VETERANA FUDBALSKOG KLUBA ,,NAPRIJED,,
UDRUŽENjE VOĆARA "PODGRADCI" GORNjI PODGRADCI
Udruženje voćara i povrtlara Istočne Hercegovine
UDRUZENJE VOCARA"FRUCTUS"
Udruženje vojnih penzionera regije B.L.
Udruženje vojnih penzionera Regije Bijeljina
Udruženje vojnih penzionera RS
Udruženje za afirmaciju pozitivnih vrijednosti "Oksigen - Janja"
UDRUŽENjE ZA CISTIČNU FIBROZU RS
Udruženje za edukaciju,prevenciju i tretman zavis.
Udruženje za ekologiju ,etnos,održiv opstanak i povratak i sportsku rekreaciju,,EKO VRELA GUBER,,Srebrenica
UDRUŽENjE ZA EKOLOGIJU,ETNOS,ODRŽIV OPSTANAK I POVRATAK,,EKO GRADINA,,-CRVICA
UDRUŽENJE ZA KREATIVNE KOMUNIKACIJE SUNCE
Udruženje za kreativni rad sa djecom "MALA SCENA" Doboj
UDRUŽENJE ZA KRIVIČNO PRAVO I PRAKSU RS
Udruženje za kulturu i razvoj djece i omladine
UDRUZENJE ZA NAVODNJAVANJE ZAKOVO
Udruženje za obnovu i razvoj Kozlučke regije
UDRUŽENjE ZA OBNOVU I REVITALIZACIJU SELA POLOJ, BOSANSKI BROD
UDRUŽENjE ZA OBNOVU PRUGE UZANOG KOLOSJEKA-SRNETICA -MLINIŠTA-ŠIPOVO
Udruženje za očuvanje i zaštitu voda "VODOVOD-IZVOR DUDEVAC"
Udruženje za očuvanje umjetničkih i starih zanata, kulture i tradicije ,,BUSIJANSKI REZONANS”
Udruženje za odgoj i zaštitu golubova,ptica i sitnih životinja "LJUBIMAC JANJE" Janja
Udruženje za održivi povratak Podrinja
Udruženje za osteoporozu Republike Srpske
UDRUŽENJE ZA PODRŠKU RESOCIJALIZACIJI ZAVISNIH I IZLIJEČENIH OD DROGE
Udruženje za pomoć djeci sa poseb.potrebama
Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama Petrovo
UDRUŽENjE ZA POMOĆ LICIMA SA AUTIZMOM ,,DJECA SVJETLOSTI,,
Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama "PODRŠKA" Sokolac 71350 Sokolac
Udruženje za pomoć ment.zaost.licima "Nada"
Udruženje za pomoć mentalno nedov.razvije.lica
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno raz.licima
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Laktaši
Udruženje za pomoć predšk. i škol. djeci i licima sa pos. potrebama "NAŠ DOM" Bijeljina-V. Obarska
Udruženje za pomoć predškolskoj djeci "BUBAMARA" Bijeljina
Udruženje za pomoć starim licima "EVA" Podnovlje-Doboj
Udruženje za pomoć starim licima "OLJA" Brodsko polje II-Brod
Udruženje za pomoć u vanrednim okolnostima "WOLF"
Udruženje za popul.nauka "Arhimed"
Udruženje za povratak u dolinu rijeke Sane "HRVATSKI DOM"
UDRUŽENJE ZA PRIMJ. PSIHOLOGIJU I DRUŠTVENO-PSIHOLOŠKA ISTRAŽIVANJA "PERSONA"
UDRUŽENjE ZA PROMOCIJU EVROPSKIH STANDARDA I UNAPREĐENjE POSLOVNOG AMBIJENTA
Udruženje za promociju kulture,tradicije i turističkih potencijala Opštine Prijedor "PROMOTUR"
Udruženje za rad sa djecom predškolskog uzrasta "KLINCOGRAD" Foča
UDRUŽENjE ZA RADNO PRAVO I SOCIJALNU ZAŠTITU RS
Udruženje za razvoj i promociju košarke "STARS" Gradiška
Udruženje za razvoj i zaštitu sela "TRNjAČANI" Bukovačke Čivčije
UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE I TURIZMA ,,MOZAIK,,
Udruženje za razvoj seoskog turizma "OGNjIŠTE" Ritešić-Doboj
Udruženje za razvoj turizma
Udruženje za razvoj urbane kulture
UDRUŽENjE ZA REALITETNU TERAPIJU RS
Udruženje za regionalnu ekonomsku saradnju 'Redri 73300 Foča (Srbinje)
UDRUŽENjE ZA UNAPREĐENjE SPORTA, KULTURE I EKOLOGIJE ,,BANjALUKA,,
Udruženje za upaređ. bezbjednosti saobraćaja
Udruženje za vodosnabdjevanje i obnovu sela Tulje - Trebinje
Udruženje za zaštitu životne sredine "DOBOJ-EKO"
Udruženje za zaštitu flore i faune "GROMIŽELJ" Bijeljina
UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU FLORE I FAUNE RIJEKE VRBAS ,,VODAN,,
UDRUŽENjE ZA ZAŠTITU I BRIGU O ŽIVOTINjAMA "FAUNA"
Udruženje za zaštitu kulturno-istorijskog nsleđa i tradicije "MOST EVROPE"
UDRUŽENjE ZA ZAŠTITU OČUVANjA TRADICIJE NARODNOG BLAGA POTKOZARJA "TEODORA"
Udruženje za zaštitu voda istočne Hercegovine "VRELO" Trebinje
Udruženje za zaštitu životne sredine "Bios"
Udruženje za zaštitu životne sredine "EKO BIRAČ"
Udruženje za zaštitu životne sredine'Flora i Fauna'
UDRUŽENJE ZAJEDNICA-RADNICI
Udruženje Zajednička bašta "Bosiljak" Doboj
UDRUŽENjE ZAKUPACA PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNICI I NOVOJ PIJACI ,,OPSTANAK,,
UDRUŽENjE ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA RS "FOND SOLIDARNOSTI"
Udruženje zdravstv. radnika
Udruženje žena " Maja "
UDRUŽENjE ŽENA "ANIMA" VLASENICA
Udruženje žena "Astra"
Udruženje žena "BOSANKA-ATMAČIĆI-JANjARI"
Udruženje žena "FOČANKE"
Udruženje žena "GLASINKE" Sokolac
Udruženje žena "Jadar"
Udruženje žena "Most" Višegrad 73240 Višegrad
Udruženje žena "NAPREDAK- Vidakova njiva" Zvornik
Udruženje Žena "NOVA NADA"
UDRUŽENjE ŽENA "OSMIJEH" ĆELA
Udruženje žena "Podrinja"
Udruženje žena "Podrinje 1"
Udruženje žena "Posavski cvijet"
Udruženje žena "Priroda"
UDRUŽENjE ŽENA "TESLIĆANKE"
Udruženje žena "VASILA" Trebinje
Udruženje žena "Žena"
Udruženje žena "Zora"
Udruženje žena 'Iskra'
Udruženje žena Donja Puharska
Udruženje žena i porodica
Udruženje žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke "ASKA" 73240 Višegrad
UDRUŽENJE ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE "NARCIS" GRADIŠKA
Udruženje žena Semberije "Femina"
Udruženje žena za borbu protiv bolesti i karcinoma dojke "ŽIVOT I NADA"
UDRUŽENjE ŽENA"VITALIS" 71420 Pale
UDRUŽENJE ŽENSKI ROTARI KLUB ,,GLORIA,,
Udruženje" Krug mašina"
UDRUŽENJE"EKO-TOK" PALE
Udruženje"Naša radost"P.J.
UDRUŽENjE"PODGRMEČ"UDRUŽENjE PORODICA SA ČETVORO I VIŠE DJECE OPŠTINE KRUPA NA UNI
UDRUZENJE"PRIJATELJI SREBRENICE"
Udruženje"PRONI" Centar za omladinski razvoj Brčko Distrikt BiH, Podružnica Bijeljina
Udruženje"PRVI OSMIJEH"
Udruženje'Milićanin'
Udruženje'Petar pan'
Udruženje'Prvi osmeh'
Udruženje, "ISTINA O DOGAĐAJIMA 1991-1995. GODINE" Trebinje
UDRUŽENJE,,Omladinski centar Sućeska,,Srebrenica,
Udruženje-bratstva "ĐOGO-ĐOGIĆ", Trebinje
Udruzenju gradjana Akcija protiv SIDA-e/ NGO Action Against AIDS
Udrženje građ. demok.cent."Nove nade" 73240 Višegrad
Udrženje žena "Golub"
UG ,,NOVE OBRAZOVNE INICIJATIVE,,
UG "PRIRODA" DOBOJ
UG ,,BENEVOLENTIA"
UG "BIZNIS CENTAR" FOČA
UG "Doboj Novi"
UG "Klub 15-100"
UG "Narodno oslobodilačkog rata"`
UG "SOFPM" Trebinje
UG 'Josip Broz Tito'
UG ,,AGENCIJA ZA SARADNjU, EDUKACIJU I RAZVOJ,,
UG ,,ČOVJEK I ZRAČENJE,,
UG ,,NEZAPOSLENI BORAC"
UG ,,PRIJATELjI MANASTIRA ĐURĐEVI STUPOVI U RASU"
UG ,,SVA DJECA SVIJETA"
UG FITNES KLUB VRBAS
UG Forum za ekonomski razvoj
UG Južnjačko plavo nebo
UG OMLADINSKI CENTAR
UG SKI TIM IMV BANJA LUKA
UG za promociju obrazovanja Roma "OTAHARIN" Bijeljina, "Romski omladinski kulturni centar"
UG.,,KLISA,,-SREBRENICA
UGRPIP "BONA FIDE" TESLIĆ - Inkubatorska stanica
UKRAJINSKA MATICA RS
UNIJA STUDENATA REPUBLIKE SRPSKE
UNIJA ZA INTEGRACIJE,RAVNOPRAVNOST I LJUDSKA PRAVA U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI
Univerziteta u I.Sarajevu 71420 Pale
UNIVERZITETSKO ASTRONOMSKO DRUŠTVO BANJA LUKA
UPO i PP GUSTI TESLIĆ
Uruženje građana koji nisu podnijeli zahtjev za povrat stanarskog prava-stana Bosne i Hercegovine
Uruženje penzionera SO-e
Vatrogasni savez RS
Vatrogasno društvo
Vatrogasno društvo Berkovići
Vatrogasno društvo "Lopare"
Vatrogasno društvo "Podrinje"
Vatrogasno društvo "Vrbanja"
VATROGASNO DRUŠTVO ,,RIBNIK”
Vatrogasno društvo Čelinac
VATROGASNO DRUŠTVO DRINIĆ
VATROGASNO DRUŠTVO OMARSKA
Vatrogasno društvo Srebrenica
Vatrogasno drustvo"Kozarac"
VAZDUHOPLOVNO UDRUŽENJE AEROKLUB "IKAR PLUS" Popovi - Bijeljina
Veterinarska ambulanta "PODRINJE"
VIŠEDISCIPLINARNI UMJETNIČKI STUDIO ZA KREATIVNO DRUŠTVO BANJA LUKA
VITEŠKA ORGANIZACIJA"SRPSKI SOKO" RS
WORLD VISION INTERNATIONAL
WORLD VISION INTERNATIONAL
ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA "GAVRILA PRINCIPA 2"
ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA "INGRAPOVA ZGRADA"
ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA "L-4"
Zajednica etažnih vlasnika "LAMELA-12" ul.17. aprila bb L-12 Bratunac
ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA "PO+P+4"
ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA "ŠKOLSKA ZGRADA"
ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA "SVETOG SAVE BB"
ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA ,,MEĐULUŽJE 1,,
ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA ,,NT-10,,
Zajednica etažnih vlasnika KS-33, Pera Kosorića br. 8 i 10, Rogatica
Zajednica etažnih vlasnika stambene zgrade Ulica Radomira Neškovića BD 9 (ulaz II)
Zajednica etažnih vlasnika stambene zgrade "Sloga" Sokolac
Zajednica etažnih vlasnika stambene zgrade 64
Zajednica etažnih vlasnika stambene zgrade Sokolac - Ulica Gruja Novakovića BD-1 ulaz broj II
Zajednica etažnih vlasnika stambene zgrade T-1
Zajednica etažnih vlasnika stambene zgrade u Ulici Cara Lazara 39
Zajednica etažnih vlasnika stambene zgrade u ulici Cara Lazara broj 46 u Sokocu
Zajednica etažnih vlasnika stambeno poslovne zgrade u ul. Čajničkih brigada 2
Zajednica etažnih vlasnika stambeno-poslovne zgrade u ul. Serdar Janka Vukotića
Zajednica etažnih vlasnika stanbene zgrade
Zajednica etažnih vlasnika stanova Kralja Petra I P+4+M ulaz B
Zajednica etažnih vlasnika Trebinje, ul. Kraljice Jelene Anžujske br. 3/1
Zajednica etažnih vlasnika zgrade 45
Zajednica etažnih vlasnika zgrade 66
ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA ZGRADE I-3-48
Zajednica etažnih vlasnika zgrade S 36/1 L ulaz A i B
Zajednica etažnih vlasnika zgrade S 36/2L
Zajednica etažnih vlasnika zgrade u ul. Dr Jovana Raškovića br. 2
Zajednica etažnih vlasnika zgrade, ul. Voja Danilovića 9 i 11, Trebinje
Zajednica etažnih vlasnika, Trebinje, Cerska 16
Zajednica etažnih vlasnika, Trebinje, Nikole Tesle br. 9
Zajednica etažnih vlasnika, Trebinje, Šumadijska 13
Zajednica etažnih vlasnika, Trebinje, Trebinjskih brigada bb S-34, ulaz br. 2.
Zajednica etažnih vlasnika, Trebinje, ul. Šumadijska 1, Tini S-34
Zajednica etažnih vlasnika, Trebinje, ul.Luke Vukalovića br.7 i Vidovdanskabr. 2 do 6
Zajednica etažnih vlasnika, Trebinjskih brigada 10, Trebinje
Zajednica povratnika,izbjeglih i raseljenih Hrvata-Doboj
Zajednica Udruženja građana Banja Luke
Zajednica za upravlj. natkrivenim parking prostoro
Zajednica za upravljanje stambenom zgradom Br.14
Zajednica za upravljanje stanbenom zgradom "Stanbeni niz 2"
ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
Zajednica za upravljanje zgradom
ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM , Trebinje, Mića LJubibratića 12-14
ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM MRKONJIĆ GRAD
Zajednica za upravljanje zgradom Novosadska 9 Prnjavor, drugi ulaz
Zajednica za upravljanje zgradom Prnjavor
Zajednica za upravljanje zgradom Prnjavor
Zajednica za upravljanje zgradom Velika Ilova
Zajednica za upravljanje zgradom, Republike Srpske broj 7
Zajednica za upravljanje zgradom, Trebinje, Cerska 14
Zajednica za upravljanje zgradom, Trebinje, Dr. Levija 4
Zajednica za upravljanje zgradom, Trebinje, Mala br. 1
Zajednica za upravljanje zgradom, Trebinje, S-34, ulaz 1
Zajednica za upravljanje zgradom, Trebinje, Svetosavska 7
Zajednica za upravljanje zgradom, Trebinje, ul. Dr. Levija br. 11
Zajednica za upravljanje zgradom, Trebinje, ul. Stjepana Kosače br. 2
Zajednica za upravljanje zgradom, Trebinje, ulica Luke Vukalovića br. 21
Zajednica za upravljanjem zgradom Trebinje, ul. DR.Levija bb
Zajednica za upravljanjem zgradom, Trebinje, Herceg Stjepana Kosače broj 3
Zajednica za upravljanjem zgradom, Trebinje, Vrtlarska 2
Zajednica za uprvljanje zgradom
Zajeednica etažnih vlasnika, Trebinje, Miloša Obilića 19
ZAVIČAJNO UDRUŽENjE ,,PETROVAC,,
Zavičajno drištvo "Zmijanje"
ZAVIČAJNO DRUŠTVO ,,SA OVČARA I KABLARA"
ZAVIČAJNO DRUŠTVO KALINOVČANA " ČASLAV " 71123 Istočna Ilidža
Zavičajno udruženje "PRIDVORICA"
Zavičajno udruženje " OKRUGLICA " 71123 Istočna Ilidža
Zavičajno udruženje "Glamoč"
Zavičajno udruženje "GLUŠCA"
ZAVIČAJNO UDRUŽENJE "VAGANAC" BOSANSKI PETROVAC
ZAVIČAJNO UDRUŽENjE GRAĐANA ,,KLjUČ"
ZAVIČAJNO UDRUŽENJE GRAĐANA PORIJEKLOM IZ DONJEG LIVANJSKOG POLJA ,,DONJE LIVANJSKO POLJE,,
ZELENE STAZE BANjA LUKA
Žiroskop 71123 Istočna Ilidža
[ahovski klub'^elinac'

 

Kompanije.net - Adresar firmi Srbije. - Prava koriscenja | Kontakt