Regionalni adresar firmi

Pretraga firmi


 

Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije RS SO MI "LEVITA" AD Gradiška
" Sindik. organ. Ustavnog Suda "
" Tehnogas " - Sindikalna organizacija 71420 Pale
"BLB Podružnica" Prnjavor Sindikalna organizacija
"Gimnazija" Sindikalna Organizacija
"Jelšingrad" Sondikalna organizacija
"Pretis"sind.org. 71428 Mokro
"Vetrinarska stanica" Sindikalna organizacija
A.D,"Promet" Sindikalna organizacija
A.D. "Poljoremont "Sindik.organ.
A.D."Cer" Sindikalna organizacija
A.D."Jedinstvo"Sindik.organ.
A.D."Merkur" Sind.Organizacija
A.D."Piko" Sondikalna organizacija
A.D."Ribnjak"
A.D."Sloga" Sindikalna organizacija
A.D."Stirokart"sin.org.
A.D.'Krainapromet'
A.D.'Sana'
A.D.D.I.P."Srbac"sind.org.
A.D.G.P."Gradip"
A.D.Sindikalna organizacija"Gradnjamont"
AD"Dobojka"
Centar javne bezbednosti sin.or.
Dječiji Vrtić "Naša Radost" Sindikalana organizacija
Dom zdravlja sind.org. 71420 Pale
Fabrika mašina Sindikalna organizacija 73110 Srpsko Goražde
J.K.O.D.P."Park" Sindikalana organizacija
J.O.D.P."Radio Prnjavor" Sindikalna organizacija
Kasarna"Kozara"Sindi.org.1.K
M.O.Odsjek Prnjavor S.O
M.S.Š"Petar Kočić"sin.Org.
Nezavisna SO "Autoprevoz"
O.J.D.P."Vodovod i kanalizacija " Sindikalna organizacija
O.O.S.S.O.Š."Dositej Obradović"
O.O.SindikataO.D.P.P."Ratar"
O.Š"Branko Ćopić" Sindikalna organizacija
O.Š"Petar Kočić " Sindikalna organizacija
O.Š"Vuka Karadžića"Sindikalna organizacija
O.Š. " Petar Kočić " - Sindikalna organizacija
O.Š."Mokro"Sind.org. 71428 Mokro
O.Š."Vuk Karayić" Sindikalna organizacija
O.Š."Vuk Karađić"sind.orga.
O.U.T.P. "Kozaraturist"
Opštinski sindikat-Bileća
Opštinsko vijeće Saveza Sindikata Ribnika
Osnov.Organi. Save. Sind."GIDP"
P.P.P."Zadružna trgovina"sin.or.
S. O."O.Š.Sveti Sava"
S.O. "Dom zdravlja Ozren"
S.O. "Elektrodistribucija Doboj"
S.O.'Željezničar'
S.S."Sind. Org. JZU Dom Zdravlja"
Samost.sindikat rad. Zavoda "JAKEŠ"
Samostalni sindikat tehničko-pregledne službe -ŽRS
SAVEZ SINDIKATA RS - SO OŠ "Vuk Karadžić"
Sin.org.Gimnazije
Sind. org. O.D.K.J.P."Komus"
Sind. organ. " Dobojputevi "
Sind. organ. "Radio Doboj "
Sind. organ. "Sirovinaprodukt "
Sind. organ. "Srpske Pošte "
Sind. organ. "Tehnogas "
Sind. organ. A.D. "Modeks "
Sind. organ. A.D."Ljubić"
Sind. organ. D.O.O. "Dobojlijek "
Sind. organ. G.P. "Radnik "
Sind. organ. O.Š. "Milan Rakić "
Sind. organ. O.Š."Ivo Andrić"
Sind. organ. O.Š."Nikola Tesla"
Sind. organ. Privr. komore Regije Doboj
Sind. organ.>Fond zdravst.osigur. R.S."
Sind. organ." Dobojprojekt "
Sind. organ."Kuća slatkiša" Slatka tajna"
Sind. organ."Razvojna banka "
Sind. organ.O.D.P.U.P. "Auto 93 "
Sind. organ.O.Š. "Sveti Sava "
Sind. organ.O.Š."Dositej Obradović"
Sind.o.AD "Izbor"
Sind.org. O.D.P."Bosnaekspres "
Sind.Org.O.Š."Stevan Dušanić"
Sind.org.radnika u RViPvo VRS
Sind.organ "A.D.Gl. Filijala Sarajevo 71420 Pale
Sind.Organ "Jahorina" 71423 Jahorina
Sind.organ. "Okružni zatvor "
Sind.organ. "Ozrenturist "
Sind.organ. "Svitanje "
Sind.organ. A.D. " Bosanka "
Sind.organ. Ekon.i Trg.škole
Sind.organ. Šumsko Gazdinstvo "Bistrica " 71420 Pale
Sind.organ. Upravne,Ugost. i ŠUp škole
Sind.organ.A.D. "Autokomrc"
Sind.Organ.AD"Promtes"
Sind.organ.O.D.T.P/"Dobojpromet "
Sind.organ.O.Š. "Desanka Maksimović"
Sind.organ.Saobrać i Elektro škole
Sind.organizacijaZZ"Kooperativa"
Sindik. organ. " Telekom "
Sindik. organ. A.D. "Omnikom"
Sindik. organ. R.K. "Beograd "
Sindik.organizacija"Konfekcija Pionir"
Sindik.organizacija"Mlinpek"
Sindik.organizacija"Prnjavor-ekspres"
Sindik.organizacija"Standard"
Sindikalana organzacija "Fabrika žice" 73110 Srpsko Goražde
Sindikalna O.S.za prekršaje
Sindikalna org. "Dom Zdravnja " S.Goražde 73110 Srpsko Goražde
Sindikalna org. OŠ "Vuk Karayić"
Sindikalna organ. "Adapter"
Sindikalna organ. "O.Š.Mladen Stojanović"-Ljubija
Sindikalna organ. A.D. "Nemetali"
Sindikalna organ. A.D. "Prijedorčanka"
Sindikalna organ. A.D. "Prijedorka"
Sindikalna organ. O.D.P."Poljoproizvod"
Sindikalna organizacija "Metal Brod"
Sindikalna organizacija ' ROS - Čajavec '
Sindikalna organizacija A.D. "Fadis" Ljubija
Sindikalna organizacija A.D. "Metalna industrija"
Sindikalna organizacija A.D. "Sana - Mladost"
Sindikalna organizacija A.D."Duvaplast"
Sindikalna organizacija A.D."Fagmin"
Sindikalna organizacija Dom Zdravlja Derventa
Sindikalna organizacija IPC "Kozarski vjesnik"
Sindikalna organizacija O.D.P. "Celpak"
Sindikalna organizacija O.D.P. "Demos"
Sindikalna organizacija O.D.P. "Hotel Prijedor"
Sindikalna organizacija O.D.P. "Žitopromet"
Sindikalna organizacija O.Š."Todor Dakić"
Sindikalna organizacija radnika generalštaba i prištanskih jedinica
Sindikalna organizacija Z.Z. "Agropromet"
Sindikalna organizacija Z.Z. "Prijedor"
Sindikat gradjevinarstva i stambeno komunalne djelatnosti RS SO JP VIK "VRELO BIOŠTICA" a.d. Sokolac
Sindikat metalske industrije i rudarstva RS SO "METALNA INDUSTRIJA" AD Prijedor
Sindikat obrazovanja,nauke i kulture RS SO "Muzička akademija Istočno Sarajevo"
Sindikat opštine
Sindikat opštine
Sindikat opštine
Sindikat opštine - Sindikalna organizacija Okružni sud Bijeljina
Sindikat opštine Čajniče 73280 Čajniče
Sindikat opštine Kneževo
Sindikat opštine Kostajnica
Sindikat opštine Rudo 73260 Rudo
Sindikat opštine S. Ilidža 71123 Istočna Ilidža
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije RS -SZTR Pekara"California"Čajniče
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije RSSO PI "PREHRANA" A.D. Gradiška
Sindikat saobraćaja i veza RS Sindikalna organizacija "Radnika špedicije" Gradiška
Sindikat šumarstva,prerade drveta i papira RSSind.organizacija AD "HEMIKS" Banja Luka
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO ZU "DOM ZDRAVLJA" NOVI GRAD
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS SO ZU "APOTEKA" Trebinje
Skupština opštine Srpsko Goražde 73110 Srpsko Goražde
SO AD "Sokolac" 71350 Sokolac
SO AD GIK "Hidrogradnja RJ Kamenolom 71420 Pale
SO Dječiji Centar "BUBA MARA" 71420 Pale
SO DOO "Lignopartner"
SO Gradska uprava grada S.Sarajevo 71420 Pale
SO Mješovite škole "Ćuro Radmanović"
SO ZZ "POLjOPROMET" Omarska
SOAgencija za posredničke, informatičke i fin.posl.
SOŠtamparije udruž.distrof. DMP
SSRS Sindikat opštine
Z.D.P. " Fabrika vode " - sindikalna organ.
" Dom kulture " - Sindikalna organiz. - P.J.
" Pale " - Sindikalna organizacija Z.Z. 71420 Pale
" Srednjoškolski Centar - Pale " - Sindikalna organizacija
"Apif"sind.org.
"Arhit.gradjevinski fakultet" - sindik.organiz.
"Čajavec" Sindik.orga FSU. PJ
"Centar za kulturu" s.o.
"DI Sjemeć" Sindikaln Organ" A.D. 73220 Rogatica
"Dječiji vrtić"M.Đukanović" sin.or."
"Dom za djecu i omladinu ometenu u razvoju" s.o.
"Dom Zdravlja "Sindik.organ
"Dom zdravlja Rogatica" - sindik.organiz. 73220 Rogatica
"Dom Zdravlja" Sindikalna organizacija
"Dragan Vujanović" o.š. Sindik.organiz.
"Fabr. stol. i stolica" sind.org.
"Fabrika motora za specijalne namjene"sin.org." 71420 Pale
"Famosfabrika "Koran"sind.org." 71420 Pale
"Hladnjača" A.D. Sindikalna organuzacija 73110 Srpsko Goražde
"J.P"Radio Srbac"sind.org:"
"Jahorinka"sind.org. A.D. 71420 Pale
"Javor" s.o.
"Komunalac" Sindi.organ
"Komunalac" Sindikalna organi.J.K.P. 73220 Rogatica
"Krajinapetrol" SO
"Kulturno obrazovni centar' s.o.
"MAŠINSKOG FAKULTETA" s.o.
"Metal emajl" a.d. sindikat metalaca
"Mira" Sindikalna organizacija
"Mješovita srednja škola" Sindikalna organizacja
"MUP-RS" - sindik.organiz.
"O.O. Saveza sindikata "Vodovod"
"O.Š."Nikola Tesla"Sindik.organiz." 74400 Derventa
"O.["Meša Selimović" Sindikalna organizacija"
"O.["Petar Mećava" Sindikalna organizacija"
"O.["Sveti Sava" Sindikalna organizacija"
"O.[."Jovan Jovanović Zmaj"sind.or."
"Opšta bolnica "Sveti apostol"sin.org." 74000 Doboj
"Osnovni sud" Sidik.organ.
"Park" k.d.p. sin.org.
"Petrol" SO - PC Prijedor
"Prijedor Sindikalna organizacija"
"Prijedor" š.g. sind. org.
"Prirodno Matematičkog Fakulteta" s.o.
"Roteks" - sindikalna organiz. A.D.-u stečaju, Rogatica 73220 Rogatica
"S. O. "Centar za socijalni rad "
"Š.G."Sjemeč" sindikalna organizacija
"S.O."Aluminka"
"S.O."Dom zdravlja"
"S.S.R.S."Sindikat SO-e Srbac"
"S.S.R.S.Sindikat Opštine Teslić" 74270 Teslić
"Samostalni sind.mašinov.željeznica" 74000 Doboj
"Sana" Sindikalna organizacija šumskog gazdinstva
"Saničani" s.o. a.d.
"Savez sindikata RS - Sindikat opštine Trebinje" Trebinje 89101 Trebinje
"Savez sindikata RS"
"Servistrans"A.D. Sindikalna Org. 73110 Srpsko Goražde
"Sidikat Skupštine opštine" 74480 Modriča
"SIN DESTILACIJA" 74270 Teslić
"SIN SO" 74270 Teslić
"Sin.Org.radn.upr." SO-e Srbac"
"Sin.organ." Zavod za zaštitu zdravlja" 74000 Doboj
"Sind. org. O.[. "Petar Kočić"
"Sind. org. Z.D.P."Rafinerija nafte" 74450 Brod
"Sind. orga. O.J.D.P."Komunalac"
"Sind. organ. O.Š."Vuk Karadžić "
"Sind. organ. O.[. "Radoje Domanović"
"Sind. organ.O.Š. p.p.Njegoš " 74000 Doboj
"Sind.org. OŠ"Petar Kočić" 74278 Ugodnovići
"SIND.ORG. SAMAC STAN" 76230 Šamac
"Sind.org.O.Š."Jevrem Stanković" 74274 Čečava
"Sind.org.O.Š."Vuk Karadžić" 74270 Teslić
"Sind.Org.Teritor.Vatro.Jed.Doboj" 74000 Doboj
"Sind.organ. "Fond P.I.O. " 74000 Doboj
"Sind.organ. O.D.J. "Toplana"
"Sind.organ. O.Š. "Đura Jakšić " 74000 Doboj
"Sindik. organ. Rudnika lignita Stanari" 74208 Stanari
"Sindik. organ."Apoteka J.J.Zmaj " 74000 Doboj
"Sindikalna org. J.Z.U. Dom zdravlja "Sveti Sava"
"Sindikalna org."Boksit"
"Sindikalna org.spec.škole "Đorđe Natošević"
"Sindikalna organ. "JPŽTP-Doboj" Sekcija Prijedo
"Sindikalna organ. Gimnazija "Sveti Sava"
"Sindikalna organ. O.Š. Jovan Dučić"
"Sindikalna organ. R.J."Telekom"
"Sindikalna organ. S.G. Doboj" 74000 Doboj
"Sindikalna organiz. "Dom zdravlja" 74450 Brod
"Sindikalna organiz."Drina-trans"
"Sindikalna organizacija Auto - moto društvo" 74400 Derventa
"SINDIKALNA ORGANIZACIJA FILOZOVSKOG FAKULTETA"
"Sindikalna organizacija Gimnazija sa tehničkim školama" 74400 Derventa
"Sindikalna organizacija O.J.P. "Komunalac" 74400 Derventa
"Sindikalna organizacija O.Š."Sveti Sava" 74450 Brod
"Sindikalna Organizacija Osnovne škole "Đorđo Panzalović" 74412 Osinja
"Sindikalna organizacija Sručne škole za radnička zanimanja" 74400 Derventa
"Sindikat BL Pivara" u.r.
"Sindikat Energetike R.S." 74450 Brod
"Sindikat grada B. Luka"
"Sindikat Informisanja i grafičke djelatnosti R.S. "
"Sindikat Metalaca i rudara R.S." - P.J.
"Sindikat O.Š. P.P. Njegoš" 74270 Teslić
"Sindikat Obrazovanja,nauke i kulture R.S."- P.J.
"Sindikat opštine "Milići"
"Sindikat opštine Doboj" 74000 Doboj
"Sindikat opštine Foča (Srbinje)" Foča 73300 Foča (Srbinje)
"Sindikat opštine Gacko" 89240 Gacko
"Sindikat Opštine Kalinovik" Kalinovik 71230 Kalinovik
"Sindikat opštine Novi Grad" s.s.
"Sindikat opštine Srpski Brod" 74450 Brod
"SINDIKAT PF"
"Sindikat Pravosudja R.S."PJ
"Sindikat radnika infrastrukture ŽRS " AD Doboj
"Sindikat radnika organa uprave-Opština" 74450 Brod
"Sindikat radnika unutršnjih poslova R.S." - P.J.
"SINDIKAT RADO BROD" 74450 Brod
"Sindikat RiTE Gacko" Gacko 89240 Gacko
"SINDIKAT SŠC LAZAR ĐUKIĆ"
"Sindikat Šumarstva prerada drveta i papira R.S."- P.J.
"Sindikat Tekstila, kože i obuće" - P.J.
"Sindikat trgovine,ugostiteljstva,turizma i uslužn
"Sindikat Uprave R.S." -P.J.
"Sindikat Zdravstva R.S." - P.J.
"Sindikat Željezničara Doboj" 74000 Doboj
"Sindikat željezničara Republike Srpske" 74000 Doboj
"Sindikat"Mašinske škole"
"Sndikat Opštine Nevesinje" Nevesinje 88280 Nevesinje
"SO ENTERIJER" Kotorsko 74215 Kotorsko
"Srednja škola"
"Srpske pošte" s.o.
"Standard" Sindikalna orga. A.D. 73220 Rogatica
"Sveti Sava" o.š. sind. org.
"Tehnogas Kakmuž" a.d. 74317 Petrovo
"TPR"Rogatica Sindikalna org.A.D. 73220 Rogatica
"TT INŽENJERING" s.o.
"Unis-Usna" Sindikal.organ
"VITAMINKA" s.o.
"Vuk Karadžić" o.š. sind. org.
"Zavod za zapošljavanje RS sind,org."
'Amatersko pozorište' s.o.
'Branko Ćopić' osnovne škole s.o.
'Distributivni centar-Gradina'A.D. Savez Sindikata 73110 Srpsko Goražde
'Petar Kočić' o.š. s.o.
."Komrad"Sindikalna organ.O.D.K.P. 73220 Rogatica
."Oslobođenje"sind.org. J.N.I.S.P. 71420 Pale
22 APRIL ODRED IZVIDJACA
A.D"Termal"Snd.orga.PJ
A.D. "Agrokombinat" - sindik.organiz. 73220 Rogatica
A.D."28 juni"sind.org.
A.D."Elektron"Sind.org
A.D."Grafosemberija"sind.org.
A.D."Granit"Sindik.organ
A.D."Komo"sin.org.
A.D."Metalac" Sindi.organi.
A.D."Metalgas" Sindik. organ
A.D."Metalka" Sindikalna organizacija
A.D."Modričanka"sind.org.
A.D."Modričaprevoz" sind.org.
A.D."Mpi"sind.org.
A.D."Napredak" Sindik.organ
A.D."Prenja"
A.D."Promet-Višegrad" Sind.orga.
A.D."Radnik gradnja"sin.org.
A.D."Remonttrans"sind.org.
A.D."Trgovina" sind. org.
A.D."UTL"Sindik.org.
A.D."Varda" Sindikal.organ
A.D."Žito" Sindik. org.
A.D.'Bosna-Trgovina'sind.organ.
A.D.'Palas'hotel
A.D.'Stari Grad'S.O.PJ
A.D.Sindikalna Organizacija "Drvoprerada"
AD 'Romanija' sindikalna organizacija
AD'Magrel'SO
ADSO "Gasbeton-celkon"
Adut "Majevica" sind. organiz.
Boćarski klub Banja Luka
D.O.O. 'Levita - Proteinka' Sindikalna organizacija
D.O.O."Pharmacia" sind. org.
D.P."TSC Unis" Sindikalna organizacija
Dječije pozorište Sindik.organi
Dječiji vrtić "Majka Jugović "
DOM YA PENYIONERE
Dom zdravlja sind.org.
Dom zdravlja Sokolac - sindikalna organizacija
Društvo sa ograničenom odgovornošću "BN PLAST"Bijeljina,Sportska kladionica "ARGUMENT"
Fond zdrav.osig.R.S. -filijala Sarajevo - sindik.organ. 73220 Rogatica
Granski sindik.Opštinske uprave
I.O.S. AD "Belira"
J.K.P."15 April" Sindi.org.
J.O.D.P"Polet"Sindikalna organizacija
J.O.D.P. "Srpske Pošte" -sindikalna organiz. 73220 Rogatica
J.O.D.P."Dom kulture" Sindikalna organizacija
J.P."Gradske toplane"sin.org.
JPŠ Srpske šume SO ŠG "Ribnik"
Konfederacija Sindikata RS
KONFEDERACIJA SINDIKATA RS - SO ODRŽAVANJA ŠINSKIH VOZILA ŽELJEZNICA RS DOBOJ
KONFEDERACIJA SINDIKATA RS - SO SS ,,TRŽNICA,, AD
Konfederacija sindikata RS SO opštine Prnjavor
M.D.P. " Incel holding " - Z.D.P. " Energetika " -
M.P.'Trgoremont' d.d.S.O.
NARODNA BIBLIOTEKA FILIP VISNIC
Nezavisni sindikat radnika RTRS
O.D.J.K.P. "Tržnica"
O.D.J.K.P."Pale"
O.D.J.K.P."Vodovod i kanalizacija"sind.
O.D.K.P."Komunalac" sindikat
O.D.P."Fabrika šećera" Sind.organ
O.D.P."Hidrogradnja" P.J. Višegrad S.O.
O.D.P."Sava"Sind.org.
O.D.P."Šumarstvo"Sindik.o
O.D.P.'Srpske pošte'S.O. 71350 Sokolac
O.D.P.J.Komunalna djelatnost
O.D.T.P. O.O.Savez sindikata"Radnik"
O.O.S.S."Ekokom"
O.O.S.S."Majevica"
O.Š "Petar Kočić"
O.Š "Sveti Sava"
O.Š"Miloš Crnjanski" Sindikalna organizacija
O.Š. "Sveti Sava" -sindikalna organ 73220 Rogatica
O.Š."Dositej Obradović" sind. organ.
O.Š."Jovan Cvijić", sind. org.
O.Š."Sveti Sava"sind.org.
O.[."Zmaj Jova Jovanović"sind.org
Odbor sindikata Telekom I.Sarajevo 71350 Sokolac
ODJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"
OO Crvenog krsta M.Grad
OO SS ODP za komunalne usluge
OOSS "Branko Smiljanic"
OOSS ODJP "Gradska toplana" Doboj
OOSS OŠ "Dositej Obradović"
OOSS OS CIRILO I METODIJE GLAVICICE
OOSS OSKOLA PETAR KOCIC
OOSS Osnovni sud Banja Luka
OOSS SG.MILICI
Opština sin.org.
Opština sinikal.org.
Opštinska sindikalna organizacija "Teritorijalne vatrogasne jedinice" Han-Pijesak
Opštinska sindikalna organizacija AD "Mekote" Han-Pijesak
Opštinski sindikat
Organi Uprave - Opštine Rogatica -sindik.organ. 73220 Rogatica
Organi uprave sin.org.
OŠ "Petar P.NJegoš
OŠ Kozarac
OS MESA SELIMOVIC
Osn.sind.org.J.P.[. Srpske [ume
Osnovna organizacija S.Sindikata AD "Vihor"
Osnovni Sud i Javno Tužilaštvo
OSO AD "Ribnik"
oss branko copic
Razvojna banka sind.org.
Rehabi.cent."Vilina Vlas"Sind.orga
S. O. Osnovnog suda,R.J.P.i suda za prek.
S.C."Jovan Cvijić"sind.
Š.G."Panos" Sidik.organ.
Š.G."Prnjavor" Sindikalna organizacija
S.J.B. Prnjavor Sindikalna organizacija
S.O"Sud za Prekršaje"
S.O. A.D."Standard"
S.O. S.Š.C."Nikola Tesla"
S.O. "Lovnica"
S.O. "Rafinerija ulja"
S.O. A.D. "Mermer"
S.O. A.D.Metal"
S.O. Dom Zdravlja "Sveti Pantelija"
S.O. O.Š."Petar Kočić"
S.O. Osnovni Sud
S.O. ŠG "Vrbanja"
S.O. Z.D.P."Primatrade"
S.O. ZDP "Jelšingrad"
S.O. ZZ "Zadruga"
S.O."AD MPD"
S.O."AD Poljopromet"
S.O."Crveni Signal"
S.O."Dom Zdravlja"
S.O."Gorica"
S.O."Hidrat"AD
S.O."Organi uprave opštine"
S.O."Šumsko Gazdinstvo"
S.O."Svila"
S.O."ZZ Ukrina"
S.O.'Fap-autodijelovi'ODP
S.O.'Lignošper'
S.O.'LIM'AD
S.O.'Polimka'ZDP
S.O.'Poljoprivrednik'ODP
S.O.'Proleter'ODP
S.O.'Rudoplast'ODP
S.O.'Sana-linea' PJ
S.O.'Šumsko gazdinstvo'Rudo
S.O.'Vetprom'PJ Banja Luka
S.O.'ZDP Elektrodistribucija' 71420 Pale
S.O.A.D. "25. Novembar"
S.O.A.D. "Žitopromet" P.J.
S.O.AD"Ugoturs"
S.O.Ade Univerzal
S.O.dječiji vrtić'Naša radost'
S.O.EA"Čajavec"
S.O.Gimnazija
S.O.gimnazije'Sveti Sava'Prijedor
S.O.Levita-prehrana D.O.O.
S.O.O.S. MLADEN STOJANOVIC
S.O.O.Š."Ivo Andrić"
S.O.O.Š."Miloš Dujić"
S.O.O.Š."Mladen Stojanović"
S.O.ODP"Šumarstvo"
S.O.Osnovna Škola'Georgios a Papandreu'
S.O.Š.G.'Klekovača potoci'PJ
S.O.Š.G.'Motaica'
S.O.specijalne škole'Đordje Natošević'Prijedor
S.O.Srednje Stručne i Tehničke škole
S.O.Suda za prekršaje Srpski Brod
S.O.Višegrad Sindi.org
S.Šumarstva RS SO "Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju"
Samost.sind. SO "OPŠTA BOLNICA"
Samostalni sind.radnika u zdravst.i soc.zaštiti ra
SAMOSTALNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANjE BiH
SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITE RS -- SO OPŠTA BOLNICA
Samostalni sindikat radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti RS - SO DOM ZDRAVLJA
Samostalni sindikat radnika u ѕdravstvu i socijalnoj zaštiti RS -SO DOM ZDRAVLJA
SAMOSTALNI SINDIKAT SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNE DJEJATNOSTI ŽELjEZNICA RS
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS - SO MJEŠOVITA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" TESLIĆ
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS - SO "EKONOMSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA" DOBOJ
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS - SO "EKONOMSKA ŠKOLA" BANJA LUKA
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS - SO "GIMNAZIJA" MRKONJIĆ GRAD
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS - SO "MAŠINSKA ŠKOLA" PRIJEDOR
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS - SO "MEDICINSKA ŠKOLA" DOBOJ
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS - SO "TEHNIČKA ŠKOLA" DOBOJ
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS - SO ,,TEHNIČKA ŠKOLA,, TREBINJE
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS - SO ŠKOLSKI CENTAR "PETAR KOČIĆ" SRBAC
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS - SO SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS - SO SREDNJA ŠKOLA "ČELINAC"
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS- SO ,,TEHNOLOŠKA ŠKOLA,,
SAMOSTALNI SINDIKAT SREDNJIH ŠKOLA RS-SO SŠC ,,NIKOLA TESLA,,
SAMOSTALNI SINDIKAT U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI RS-SO ,,DOM ZDRAVLJA,, RIBNIK
Savez Sindikata R.S.
SAVEZ SINDIKATA RS - S.O.'OŠ.Branko Radičević' BRATUNAC
Savez Sindikata RS - Sindikat Opštine
SAVEZ SINDIKATA RS - SINDIKAT UPRAVE RS - SO "Opštinske administrativne službe" PETROVO
SAVEZ SINDIKATA RS - SINDIKAT UPRAVE RS - SO ORGANA UPRAVE NEVESINJE
Savez sindikata RS-Opština Prijedor
savez sindikata studenata
Savez sindikata Studentski cntar
sg klekovaca potoci
SGISKD RS SO K.P. ,,KOMUNALAC,, AD LAKTAŠI
SIBNDIKAT ONIK RS-SO DJEČIJI VRTIĆ ,,LARISA ŠUGIĆ"
SIDIK.ORG. DOM ZDR.SV.NIKOLA
Sidik.organ.Pravosudih organa
Sidikalna organizacija M.D.P. "Bosna" P.J
SIN M S NIKOLA TESLA
SIN B VRUCICA
SIN D Z
SIN ELING
SIN JOVAN DUCIC
SIN ORG NLB FIL ZVORNIK
Sin orga.A.D.G.P."Rad"
SIN PROMTES
SIN RAD
SIN> ORG VETERINARSKA STANICA BN
SIN. GRAĐ. I STAM.-KOMUN. DJEL. RS - SO KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" A.D. I.SARAJEVO-I.N.SARAJEVO
SIN. GRAĐEV. I STAMBENO I KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO "URBANISTIČKI ZAVOD RS" A.D. BANJALUKA
SIN. OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO " MATIČNA BIBLIOTEKA ISTOČNO SARAJEVO" ISTOČNO N. SARAJEVO
SIN. ONIK RS Sind.org. Srednjoškolskog centra Milići
SIN. ONIK. RS Sind. organiz. Centar za kulturu i obrazovanje Doboj
Sin. org. RS -sjedište Bijeljina - Sin. org. AD "ŽITOPRODUKT" Banja Luka
SIN.ONIK. Sind.org. O.Š. "Vuk Stefanović Karadžić" Doboj
SIN.ONIK.RS Sin.org. OŠ "BRANKO ĆOPIĆ" Prnjavor
Sin.org. "Privredne banke" A.D. Gradiška
Sin.org. Doma zdravlja
SIN.ORG.OPS.UPRAVE
Sin.Org.Opšta Bolnica
SIN.ORG.OS SVETI SAVA
sin.org.zepter banke
Sin.orga."Pavlović Intrenational banka"
Sin.organ."RTRS" studio
Sin.organ."Šumsko gazdinstvo Doboj"
SIN: ELEKTRO BN:
SIN: O S SVETI SAVA CRNJALOVO
sind dom zdr
sind kk
sind krajinaputevi
sind med fakul
SIND O S VUK KARADJIC
SIND O> S SVETI SAVA
SIND ORG APOTEKE SEMBERIJA
SIND ORG I.g.m DRINA AD
SIND ORG KOMUNALNO MILICI
SIND ORG:CJB:
sind organiz OS DESANKA MAKSIMOVIC CELOPEK
sind os jovan duc
sind seda
sind zastiti me
SIND> ORG VD PODRINJE
SIND>VETERINARSKE STAN UGLJEVIK
SIND,=.ORG.FONDA PIO
SIND,ORG,JP SRNA
SIND,ORG.OS P.P.NJEGOS
Sind. gradj. i stamb.komun. djel. PJ
SIND. GRAĐEVINAR. I KOM. DJ -SO AD "TOP" Tunjice
SIND. GRAĐEVINARSTVA I STAM.- KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" A.D. PALE
Sind. medija i grafičara RS- Sind.org.NIŠP "OSLOBOĐENJE" AD Banja Luka
Sind. org. "INBEL" AD, Sind.inf.i graf. RS
Sind. org. "Šum. gazd. Pastirevo"
Sind. org. A.D. "Remont montaže"
Sind. org. O.Š."Branko Radičević"
Sind. org. Organa uprave N. Grad
SIND. ORG. RAD
Sind. org. Veterinarska stanica P.J.
Sind. organ. "Dom učenika "
Sind. organ. A.D. "Enterijer- Kotorsko"
Sind. organ. A.D. "Grafičar "
Sind. organ. Okružnog javnog tuž.
Sind. organ.Z.D.P. "Rudnik krečnjaka"
Sind. organiz. "KLIMAKOMERC" AD
Sind. organiz. Okružnog suda
Sind. organizacija "Enikon" A.D.
Sind. organizacija Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka
SIND.DOMA OMLADINE
SIND.ELEKTROPR.RS
Sind.gradj.i stamb.komunal.djelat. RS SO "MONTAŽA" D.O.O
Sind.inf. i gr.dj. SO "GRAFOMARK"
Sind.metal.industr. i rudarst. RS SO "CIMOS" Srebrenica
Sind.O."Narodna bibloteka"
SIND.O.SKOLE D.OBRADOVIC
SIND.O.SKOLE DRAGALJEVAC
SIND.OGR.GP KRAJINA
Sind.org. "Dom zdravlja" Gradiška
Sind.org. "JANJ" AD
Sind.org. "MLJEČANKA"
Sind.org. "MOZAIK" AD ,Prijedor
Sind.org. "Zemljoradnička zadruga"
Sind.org. A.D. "Levita"
Sind.org. A.D. ITK "Triko'
Sind.org. A.D."Plantaže"
Sind.org. A.D."Podkozarje"
Sind.org. A.D."Veletrgovina"
Sind.org. AD."Autoprevoz"
SIND.ORG. APIF-a
Sind.org. Centra za informisanje i kulturu
Sind.org. D.P. "Ciglana"
Sind.org. DI "Podgradci"
SIND.ORG. DOMA ZDRAVLJA
Sind.org. G.P. "Jedinstvo"
Sind.org. J.K.P."Toplana"
Sind.org. J.O.D.P. Protivgradna zaštita
Sind.org. O.D.K.J.P. "Novi Grad'
Sind.org. O.D.P. DI "Inga"
Sind.org. O.D.P. F.M.Jelšingrad"
Sind.org. O.Š. "Danilo Borković"
Sind.org. O.Š. "Kozarska djeca"
Sind.org. O.Š. "Mladen Stojanović"
Sind.org. O.Š. "Sveti Sava"
Sind.org. O.Š. "Vasa Čubrilović"
Sind.org. O.Š. "Vuk Stefanović Karadžić"
Sind.org. P.I.K."Mladen Stojanović"
Sind.org. Š.G. "Gradiška"
Sind.org. U.P.P. A.D."Inžinjering"
Sind.org. V.P. "Sava" A.D.
SIND.ORG. ZVORNIK-STAN
Sind.org."banja Dvorovi"
Sind.org.A.d."Stolar"
SIND.ORG.AD KPMPRED
SIND.ORG.CENTRA ZA ON
Sind.org.Centra za socijalni rad
SIND.ORG.CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
SIND.ORG.D.MAKSIMOVIC
SIND.ORG.DOMA ZDRAVLJA
SIND.ORG.DOMA ZDRAVLJA
SIND.ORG.GLAS SRPSKE
SIND.ORG.J.F.ZDR.OSIG.
SIND.ORG.JF ZA DJ.ZASTITU
SIND.ORG.MASINSKE I DRVOPRERADJIVACKE SKOLE
SIND.ORG.MUZICKE SKOLE S.S.MOKRANJAC
SIND.ORG.NAUKE I KULTURE SO MUZEJ RS
Sind.org.ODKP "Komunalne usluge " Prijedor
SIND.ORG.OJDP GRAD
SIND.ORG.OPSTE BOLNICE
Sind.org.Opste bolnice Gradiska
SIND.ORG.OS "MLADEN STOJANOVIC"
SIND.ORG.OS ALEKSA SANTIC
SIND.ORG.OS ALEKSA SANTIC
SIND.ORG.OS CIRILO I METODIJE
SIND.ORG.OS DVOROVI
SIND.ORG.OS IVANA GORANA KOVACIC
SIND.ORG.OS KNEZ IVO OD SEMBERIJE
SIND.ORG.OS.JOVAN DUCIC
SIND.ORG.OSN.SUDA
SIND.ORG.PROF.VATR.JEDINICE
Sind.Org.Razvojne banke
SIND.ORG.RU RS
SIND.ORG.SEMBERKA
SIND.ORG.SS MIHAJLO P .ALAS
SIND.ORG.SS VUK KARADĐIC
SIND.ORG.TEHNICKA SKOLA
SIND.ORG.TELEKOM
Sind.org.Teritorijalna vatrog.jedin.PJ
SIND.ORG.UVZ ORAO
SIND.ORG.VODOVOD I KANAL.
Sind.orga."Ekonomska škola"
Sind.orga.A.D."Distributivni centar"
Sind.organ. "Integral-sistem "
Sind.organ. "Metalska škola"
Sind.organ. A.D."T.P. Progres"
Sind.organ. Medicinske škole
Sind.organ. ODVP"Semberija"
Sind.organ. P.B. A.D. Doboj
Sind.organ. ZTC "SLATINA"
Sind.organ."Gimnazija Filipa Višnjića"
Sind.organ.a.d. T.N.N.O.
SIND.ORGAN.DOMA ZDRAVLJA KNEZEVO
Sind.organ.Organa uprave Opštine
SIND.ORGAN.ZA PREDSKOLSKO VAS.I OBRAZOVANJE
Sind.organiz. "AIR SRPSKA"
Sind.organizacija AD "DOBOJKA" Doboj
SIND.ORGANIZACIJA DOO GAJ
Sind.organizacija preduz.za zapošlj. invalida "PATRIOT" Bijeljina
Sind.Organizacija Srednja škola Sokolac
SIND.PZS AGROSEMBERIJA
Sind.šumarst.prerade drveta i papira Sind.org. "ATLAS WOOD COMPANY" DOO LJubinje
Sind.šumarst.RS SO "ORGANIKA BH" Gradiška
Sind.šumarstva, prerade drveta i papira SO Tvornica namještaja "INGA STOLARZGABI"
Sind.uprave RS SO Administ.službe Opštine Jezero
Sindi.organ."A.D."Razvojna banka"
sindik organ os nikola tesla pilica
SINDIK ORGANIZ.SG GORICA
SINDIK. GRAĐEV. I STAMBENO KOMUNALANE DJELATNOSTI RS - SO GIK "HIDROGRADNJA" A.D. I.SARAJEVO - PALE
Sindik. org Jahorina Osig. Pale
Sindik. Organ. Fonda Zdrav. Osigur. Prijedor
Sindik. organ. Ž.G.P. G.P.
Sindik. organiz."E" T.D.S.K.-a
SINDIK.ORG."TEHNOGAS" TRN
SINDIK.ORG.INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA
SINDIK.ORG.KOSIG-DUNAV AD
SINDIK.ORG.NIKOLA TESLA
Sindik.organ."Hranaprodukt"P.J.
Sindik.Organ.O.Š."Branko Ćopić"
Sindik.Podružnica Saanice Javne Bežbj.
Sindikal.organiz. rudnik i termoelektrana
Sindikalna Org. Fak. Fiz.Kulture
Sindikalna org. GIMNAZIJA
Sindikalna org. KP "PROGRES" AD, Doboj
Sindikalna org. O.Š."Pale"
SINDIKALNA ORG.AD VELETEKSTIL
SINDIKALNA ORG.ADM.SLIZBE GRADA BANJA LUKA
SINDIKALNA ORG.AKADEMIJE UMJETNOSTI
SINDIKALNA ORG.DOMA ZDRAVLJA
SINDIKALNA ORG.FAKUL.FIZICKOG VAS.I OBRAZ.
SINDIKALNA ORG.NARODNOG POZORISTA
SINDIKALNA ORG.ODKJP GRADSKO GROBLJE
SINDIKALNA ORG.OKRUZNOG SUDA
SINDIKALNA ORG.OS BRANKO RADICEVIC
SINDIKALNA ORG.OS MILAN RAKIC
SINDIKALNA ORG.OSNOVNE SKOLE
Sindikalna org.Poljoprivredna i medic.škola
SINDIKALNA ORG.POLJOPRIVREDNOG INSTITUTA RS
SINDIKALNA ORG.POSTANSKE STEDIONICE AD RS
SINDIKALNA ORG.REP.ZAVODA ZA STATISTIKU
sindikalna org.tehnoloskog fakulteta
SINDIKALNA ORG.TELEKOMUNIKACIJE -INTERNET RS
Sindikalna org.Veteri.inspekc.RS"Dr Vaso Butozan"
Sindikalna organ. "Centar za socijalni rad"
Sindikalna organ. "Ugostit.ekonom.škola"
Sindikalna organ. O.D.T.P. 'Napredak'
Sindikalna organ. RuV 5.Korpusa
Sindikalna organ.A.D. "Meboš" P.J.
Sindikalna organiz."PIK" P.J.
SINDIKALNA ORGANIZACIJA
Sindikalna organizacija "GRAĐA" a.d. Banja Luka
Sindikalna organizacija A.D. "TRAVUNIJA"
Sindikalna organizacija AD sa p.o. "Industrijska pekara" a.d.Trebinje
Sindikalna organizacija "AGROHERCEGOVINA" a.d. Nevesinje
Sindikalna organizacija "RATARSTVO" AD Nova Topola
Sindikalna organizacija "Transtter" a.d. B.Brod
Sindikalna organizacija "ZZ Ribnik" P.J.
Sindikalna organizacija ' Zavod za urbanizam i projektovanje '
Sindikalna organizacija 'Elvaco'
Sindikalna organizacija 'Zenit'
Sindikalna organizacija 'ZZ Dojčin Lukić'
Sindikalna organizacija - Organ uprave opštine Šamac
Sindikalna Organizacija A.D. "Prerada Drveta"
Sindikalna organizacija A.D. "Prijedorputevi"
Sindikalna organizacija A.D. "Velepromet"
Sindikalna organizacija A.D. Semberija Transport
Sindikalna organizacija AD "Japra"
Sindikalna organizacija AD "Teslić-prevoz" Teslić
Sindikalna organizacija AD 'Duvan'
Sindikalna organizacija AD GP 'Zlatibor'
Sindikalna organizacija DIP "Previja" P.J.
Sindikalna organizacija Dječiji vrtić'Jova Zmaj'
Sindikalna organizacija Doma za penzionere i stara lica
Sindikalna organizacija Doma zdravlja P.J.
Sindikalna organizacija Doma Zdravlja P.J.
Sindikalna organizacija DOO "Tempoturist" Teslić
Sindikalna organizacija DOO "TREBAVAEKSPRES" Doboj
Sindikalna organizacija Fakulteta spoljne trgovine u Bijeljini
Sindikalna organizacija J.O.D.P. za Poštanski saob
Sindikalna organizacija J.P. "Krainapremier"
Sindikalna organizacija J.U. OSS "DRINA"
Sindikalna organizacija JKP "Ribnik" P.J.
Sindikalna organizacija JP'Toplane'
Sindikalna organizacija lokalne samouprave Milići
Sindikalna organizacija Lokalne uprave SO Vlasenice
SINDIKALNA ORGANIZACIJA LUTRIJE RS
SINDIKALNA ORGANIZACIJA MUP RS CJB
SINDIKALNA ORGANIZACIJA O S RADE MARIJANAC
Sindikalna organizacija O.D.P."Proleks"
Sindikalna organizacija O.Š. 'Milan Jović' P.J.
Sindikalna organizacija O.Š. "Sveti Sava"
Sindikalna organizacija O.Š."Petar Petrović NJegoš " P.J
Sindikalna organizacija O.Š.'Vuk Karadžić'
Sindikalna organizacija ODJKP"KOMUNALAC" Srbac
Sindikalna organizacija organa uprave
Sindikalna Organizacija Organa Uprave Bratunac
Sindikalna organizacija Organa uprave opštine Ribnik
Sindikalna Organizacija Organa upraveSO-e Laktaši
Sindikalna organizacija OŠ "Ćirilo i Metodije"
Sindikalna organizacija OŠ "Desanka Maksimović" P.J.
Sindikalna organizacija OŠ "Jovan Cvijić"
Sindikalna organizacija OŠ "Nikola Mačkić" P.J.
Sindikalna organizacija OŠ "Petar Kočić" P.J.
Sindikalna organizacija Osnovnog suda Vlasenica
Sindikalna organizacija O[ p.p.Njegoš"
Sindikalna organizacija PD'Semberija'
SINDIKALNA ORGANIZACIJA POLJOPRIVREDNI ZAVOD
Sindikalna organizacija Pravnog fakulteta
Sindikalna organizacija Psihijatrijska bolnica Sokolac
SINDIKALNA ORGANIZACIJA S.S.JOVAN DUCIC
Sindikalna organizacija SG "Ribnik" P.J.
SINDIKALNA ORGANIZACIJA SO
Sindikalna organizacija SO-e Sokolac
Sindikalna organizacija Srednje stručne škole Janja P.J.
Sindikalna organizacija SŠC"Petrovo"
SINDIKALNA ORGANIZACIJA VP "SAVA"a.d.Gradiška
Sindikalna organizacija ZDP RŽR "LJubija"
Sindikalna organizacija ZDP "Elektrokrajina"
Sindikalna organizacija ZZ "AGROPROMET" Banja Luka
Sindikalna organizacija ZZ "Trnova" Donja Trnova
Sindikalna organizacija"Dom zdravlja"
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS - SO OSNOVNI SUD DERVENTA
Sindikat "GROSS" doo
SINDIKAT AD KOMUNALAC
SINDIKAT BOSNOMONTAZE
SINDIKAT DIREKCIJE TELEKOMA
Sindikat doktora medicine
SINDIKAT DOMA ZDRAVLJA
SINDIKAT DOMA ZDRAVLJA
Sindikat Doma zdravlja Trebinje
Sindikat Energoinvest RAOP AD
Sindikat finansijskih organizacija
Sindikat finansijskih organizacija RS SO "FOND PIO RS" Bijeljina
SINDIKAT FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA RS- SO INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA RS AD
Sindikat Grada 71420 Pale
Sindikat gradj.i kom.dj. SO GP "VRBAS"
Sindikat gradj.i kom.dj.RS SO AD "Zvornik putevi"
Sindikat gradj.i st.kom.dj. SO DOO "PGG Inženjering"
Sindikat gradjevinarstva i stambeno komunalne djelatnosti RS - SO KP ,,VODOVOD" AD
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I KOMUNALNE DJELATNOSTI RS -SO ,,EKVATOR" DOO
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I KOMUNALNE DJELATNOSTI RS SO AD "25 NOVEMBAR"
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I KOMUNALNE DJELATNOSTI RS SO OD KJP "VODOVOD I KANALIZACIJA"
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAM.-KOMUN. DJELATNOSTI RS - SO "RANKOM-INŽENJERING" BIJELJINA
Sindikat građevinarstva i stam.kom.djelatnosti
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO "KRISTAL" AD
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO A.D. "ROMANIJAPUTEVI"
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO A.D. "VODOVOD" DOBOJ
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO J.P. ,,VODOVOD" AD
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO JP "KOMUNALNO" A.D. PALE
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO- KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO KP "VODOVOD" A.D. PRNJAVOR
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO A.D "ŽGP" DOBOJ
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO A.D. "15 APRIL" VIŠEGRAD
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO A.D. "KOMUNALAC" BIJELJINA
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO JP "1 MART" ČAJNIČE
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO KP "GRADSKA ČISTOĆA" A.D.
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO KP "KOMUNALAC" A.D. BROD
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO KP "KOMUNALAC" A.D. FOČA
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO KP "RAD" A.D. I.SARAJEVO
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI RS KP "VODOVOD" A.D. GRADIŠKA
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNE DLELATNOSTI RS - SO PViK "IZVOR" A.D. FOČA
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNIH DJELATNOSTI RS - SO "GRADIŠKA TRŽNICA" A.D.
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNIH DJELATNOSTI RS - SO A.D. "GRADSKA TRŽNICA"
SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNIH DJELATNOSTI RS - SO J.P. "KOMUS" A.D.
Sindikat Hemoprodukt
SINDIKAT MED.-TEH. SKOLE
Sindikat Medija i grafičara RS
SINDIKAT MEDIJA I GRAFIČARA RS - S.O. "PAPIRNICA" A.D.
SINDIKAT MEDIJA I GRAFIČARA RS - SO "COMES GRAFIKA"
SINDIKAT MEDIJA I GRAFIČARA RS - SO "GRAFOKOMERC" A.D. TREBINJE
SINDIKAT MEDIJA I GRAFIČARA RS - SO "RADIO I TELEVIZIJA ISTOČNO SARAJEVO" ISTOČNO NOVO SARAJEVO
SINDIKAT MEDIJA I GRAFIČARA RS - SO "SRNA" A.D. BIJELJINA
SINDIKAT MEDIJA I GRAFIČARA RS - SO JP "INFOCENTAR" SOKOLAC
SINDIKAT MEDIJA I GRAFIČARA RS - SO JP "ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA" A.D.
SINDIKAT MEDIJA I GRAFIČARA RS SO MDD ,,ZAVOD DISTROFIČARA,,
Sindikat medija i grafičara RSSO JU "Službeni glasnik RS"
Sindikat met.ind. SO AD "KAMENOLOMI"Zvornik
SINDIKAT METAKSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS -SO ,,KOLEKTOR-KOLEKTOR BOSNA,,
Sindikat metalaca i rudara RS SO "EN" TNNO AD Doboj
Sindikat metalaca i rudara RS
SINDIKAT METALACA I RUDARA RS - SO - SINDIKATA PREDUZEĆA "ČAJAVEC" MJERNO DETEKTORSKI UREĐAJI A.D.
Sindikat metalaca i rudara RS SO AD "UNAMETAL"
Sindikat Metalaca i rudara RS SO MDP Industrija alata Trebinje
Sindikat metalaca i rudara SO Livnica čelika AD
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS-SO ,,11 MART,, AD POTOČARI
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO ,,NEXE AGREGATI" DOO
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS SO ,,ČAJAVEC MDU,, AD
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - "JELŠINGRAD" FMD PRNJAVOR
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO "ENERGOINVEST NOVI" TNNO A.D. DOBOJ
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO "METAL - EMAJL" A.D.
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO "MREŽA NETWORK" DERVENTA
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO "ORAO" A.D. BIJELJINA
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO "STANDARD" A.D.
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO "TRUDBENIK-FKO" D.O.O. TESLIĆ
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO "TVORNICA KREČA" A.D.
Sindikat metalske industrije i rudarstva RS - SO ,,ZEPTER INTERNATIONAL k.d,,
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO A.D. "ALPRO"
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO A.D. "Unis - Usha"
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO AD FABRIKA SPECIJALNIH TRANSMISIJA
Sindikat metalske industrije i rudarstva RS - SO PROTHERM DOO
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO PSC "TAM" A.D.
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS -SO "OMORIKA P.E.T."
Sindikat metalske industrije i rudarstva RS SO "ALPOS" tvornica cijevi Prnjavor
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS SO "ČAJAVEC PROMET" AD
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS SO "PMP JELŠINGRAD FMG" A.D.
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS SO "SWISSLION INDUSTRIJA ALATA" AD
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS SO "UNAMETAL" A.D.
Sindikat metalske industrije i rudarstva RS SO ,,METALKA" AD
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS SO A.D. "TVORNICA PREČISTAČA"
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS SO AD "JAPRA"
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS SO AD "TEHNIČKI REMONT"
SINDIKAT METALSKE INDUSTRIJE I RUDARSTVA RS SO FABRIKA SPECIJALNIH VOZILA A.D.
Sindikat metalske industrije i rudarstva RS- SO ,,ČAJAVEC- NOVA ELEKTROMEHANIKA,,
SINDIKAT METALSKE INUSTRIJE I RUDARSTVA RS - SO 'METAL" AD
SINDIKAT MLJEKARA
SINDIKAT NACIONALNOG PAKA KOYARA
Sindikat Narodne biblioteke
Sindikat NOiK SO OŠ "DRINIĆ"
Sindikat O.Š. 19. April
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS
SINDIKAT OBRAZOVANJA , NAUKE I KULTURE RS - SO JU "Centar za kulturu, dječiji vrtić i muzička škola" PRNJAVOR
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "MILOŠ CRNJANSKI" POTOČANI
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS - SO "DOM UČENIKA"
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS - SO "VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA "
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS - SO J.U. DJEČIJE OBDANIŠTE "NAŠA RADOST"
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS - SO SCB ,,PROSVJETA,, FOČA
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS - SO TEHNIČKA ŠKOLA DOBOJ
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS SO "DOM UČENIKA"
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS SO "SREDNJA ŠKOLA PRNJAVOR"
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS SO OŠ "OBUDOVAC"
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS SO OŠ "VELJKO ČUBRILOVIĆ"
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS SO-NARODNA BIBLIOTEKA ,,BRANKO RADIČEVIĆ"
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE, SO SŠC "NIKOLA TESLA"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - DJEČIJE OBDANIŠTE "RADOST"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - S.O. OSNOVNA ŠKOLA "PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO O.Š. "ALEKSA ŠANTIĆ"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO O.Š. "SVETI SAVA" BOSANSKI BROD
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO SREDNJOŠKOLSKI CENTAR "PETROVO"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO "DOM UČENIKA BIJELJINA"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO "GIMNAZIJA" MRKONJIĆ GRAD
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO "MAŠINSKA ŠKOLA" MRKONJIĆ GRAD
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO "OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZVORNIK
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO "SEKRETARIJAT UNIVERZITETA"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO "SREDNJOŠKOLSKI CENTAR" BRATUNAC
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO "SREDNJOŠKOLSKI CENTAR" RUDO
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO "TEHNOLOŠKI FAKULTET"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO DJEČIJE OBDANIŠTE "TROL"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO DJEČIJI VRTIĆ "MILJA ĐUKANOVIĆ" M.GRAD
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO J.U. DJEČIJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" SRBAC
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO JU "KNJIŽEVNA ZADRUGA"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO JU "LEPA RADIĆ" GRADIŠKA
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO JU MUZIČKA ŠKOLA "TREBINJE" TREBINJE
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO JUP "BELI ANĐEO" BOSANSKI BROD
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO KSC "ZVORNIK"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO MUZIČKA ŠKOLA "SAVO BALABAN" PRIJEDOR
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO O.Š. "PETAR KOČIĆ"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO O.Š. "VUK KARADŽIĆ" JEZERO
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "BRANKO ĆOPIĆ"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "BRANKO ĆOPIĆ" DONJI AGIĆI
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" BRATUNAC
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "DANILO BORKOVIĆ" GRADIŠKA
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "DRAGAN VUJANOVIĆ" SVODNA-N.GRAD
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "IVO ANDRIĆ" KULAŠI-PRNJAVOR
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "JOVAN DUČIĆ" KASINDO - I.ILIDŽA
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "JOVAN DUČIĆ" LAMOVITA
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "MILOŠ DUJIĆ" ČELINAC
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ" G. PODGRADCI - GRADIŠKA
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "NJEGOŠ" BERKOVIĆI
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "NOVAK PIVAŠEVIĆ" STARA DUBRAVA - ČELINAC
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "PETAR KOČIĆ" ŠIBOVSKA-PRNJAVOR
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "RISTO PROROKOVIĆ" NEVESINJE
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "RUDO" RUDO
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "SRBIJA" PALE
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "SVETI SAVA" BILEĆA
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "SVETI SAVA" G.SMRTIĆI-PRNJAVOR
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "SVETI SAVA" NOVI GRAD
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "VUK KARADŽIĆ" BRATUNAC
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "VUK KARADŽIĆ" D.VIJAČANI - PRNJAVOR
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO OSNOVNA ŠKOLA "SOKOLAC"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO S.Š.C. "NIKOLA TESLA" KOTOR VAROŠ
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE IZ I.N. SARAJEVA
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS - SO SMŠ "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS -SO ZAVOD ZA SLIJEPE I SLABOVIDE,,BUDUĆNOST"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS SO "SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI FAKULTET"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS SO OŠ "PETAR KOČIĆ"
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE RS SO OŠ "SVETI SAVA" MODRIČA
SINDIKAT OBRAZOVANJA, NUKE I KULTURE RS - SO OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ" RIBNIK
SINDIKAT OBRAZOVANJA,NAUKE I KULTURE RS - SO J.U.O.S.S. "DRINA"
SINDIKAT OBRAZOVANJA,NAUKE I KULTURE RS - SO "GIMNAZIJA" BANJA LUKA
SINDIKAT OBRAZOVANJA,NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" OSMACI
SINDIKAT OBRAZOVANJA,NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ" OŠTRA LUKA
SINDIKAT OBRAZOVANJA,NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "LIJEŠĆE" LIJEŠĆE
SINDIKAT OBRAZOVANJA,NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "NIKOLA TESLA" PRNJAVOR
SINDIKAT OBRAZOVANJA,NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "PETAR KOČIĆ" IZ ŠIPRAGA - KOTOR VAROŠ
SINDIKAT OBRAZOVANJA,NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "PETAR KOČIĆ" NOVA TOPOLA
SINDIKAT OBRAZOVANJA,NAUKE I KULTURE RS - SO OŠ "SVETI SAVA" I.N.SARAJEVO
Sindikat obrazovanja,nauke i kulture RS so NU "Institut zaštite, ekologije i informatike" Banja Luka
Sindikat obrazovanja,nauke i kulture RS SO OŠ "JOSIF PANČIĆ" Oštra Luka
Sindikat obrazovanja,nauke i kulture RS SO"Škola učenika u privredi" Banja Luka
SINDIKAT OBRAZOVANJA. NAUKE I KULTURE RS - SO "ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA" BANJA LUKA
Sindikat OF PIO Fil.B.L.
SINDIKAT OKRUZNI ZATVOR
SINDIKAT ON i K RS -SO JU CENTAR ZA KULTURU ,,SEMBERIJA,,
SINDIKAT ON i K RS SO OŠ ,,PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ,, BOLJANIĆ
SINDIKAT ONIK RS- SO UNIVERZITET U I. SARAJEVU-Fakultet za proizvodnju i menadžment
Sindikat ONiK SO Pravnog Fakulteta I.S.
Sindikat ONK RS Sindikat Tehnološke škole
Sindikat ONK RS SO OŠ "Miroslav Antić"
Sindikat ONK RS Srednjoškolski centar "PETAR KOČIĆ"
Sindikat ONK SO Muzička škola "Vlado Milošević"
SINDIKAT OPš UPRAVE
SINDIKAT OPSTE BOLNICE
Sindikat opšte bolnice Trebinje
Sindikat opštine
SINDIKAT OPSTINE 73240 Višegrad
Sindikat Opštine 71420 Pale
Sindikat Opštine 71220 Trnovo
Sindikat Opštine
Sindikat opštine
Sindikat Opštine
Sindikat Opštine Gradiška
Sindikat Opštine Han Pijesak 71360 Han Pijesak
Sindikat Opštine Lopare
Sindikat opštine P.J.
Sindikat opštine Petrovo
Sindikat Opštine Rogatica 73220 Rogatica
Sindikat opštine Sokolac 71350 Sokolac
Sindikat opštine Ugljevik
Sindikat opštine [ipovo
Sindikat organa uprave Srebrenica
Sindikat organizacija Oš "Mladen Stojanović" P.J.
SINDIKAT OS IVO ANDRIC
Sindikat OS OZREN
sindikat os vuk karadz
SINDIKAT OS> CKOLE PRIBOJ
Sindikat polj.i preh.industrije RS-Sindikalna organizacija AD"VODOPRIVREDA"Drina-Zvornik
SINDIKAT POLJOP-PREHRAM. SKOLE
Sindikat poljop. i prehr. ind. RS Bijeljina Sind. org. AD "Popovo Polje" Trebinje
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije RS
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije RS Sindikalna organizacija ZZ "POTKOZARJE" Romanovci
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije RS , Sindikalna organizacija "Fruktona" Banja Luka
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije RS sin.org ZZ."GLASINAC" Sokolac
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije RS SO "FABRIKA STOČNE HRANE" AD N.Topola
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije RS, SO a.d. "MIRA" Prijedor
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije RS,SO AD"ŽITOPROMET-DRINA"Zvornik
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije RS,SO Vodoprivredno preduzeće "SEMBERIJA" AD Bijeljina
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije RS,Veterinarski zavod RS"Dr.Vaso Butozan"Banja Luka
SINDIKAT POS.SAOBRACAJA
Sindikat pravosudja SO Osn.suda Prnjavor
Sindikat pravosuđa RS
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS SO "OSNOVNI SUD"
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS - SO "KAZNENO POPRAVNI ZAVOD" ISTOČNA ILIDŽA-ISTOČNO SARAJEVO
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS - SO "OKRUŽNI SUD ISTOČNO SARAJEVO"
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS - SO "OKRUŽNI SUD"
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS - SO "OKRUŽNI SUD"
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS - SO "OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO" ISTOČNO N. SARAJEVO
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS - SO "OKRUŽNO TUŽILAŠTVO"
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS - SO "OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA"
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS - SO "OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA" BANJA LUKA
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS - SO "OSNOVNI SUD I RJP"
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS - SO "OSNOVNI SUD"
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS - SO "OSNOVNI SUD" SOKOLAC
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS SO "VRHOVNI SUD RS"
SINDIKAT PRAVOSUĐA RS-SO SUDSKA POLICIJA RS
Sindikat preduzeća A.D."MEHANIKA"
SINDIKAT RADNIKA "TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE"
SINDIKAT RADNIKA GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO K.P. "PARK" A.D.
SINDIKAT RADNIKA GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI RS - SO KP "LISINA" A.D.
SINDIKAT RADNIKA GRAĐEVINARSTVA I STAMBEVNO KOMUNALNE DJELATNOSTI RS SO ,,CIGLANA" AD
Sindikat radnika naftne industrije RS
SINDIKAT RADNIKA TELEKOMUNIKACIJA R.S.
SINDIKAT RADNIKA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI RS-SO ,,DOM ZDRAVLJA,, PRIJEDOR
Sindikat radnika unutrašnjih poslova RS
SINDIKAT RADNIKA UNUTRAŠNJIH POSLOVA RS - "CENTAR JAVNE BEZBJEDNOSTI I.SARAJEVO" PALE
SINDIKAT RADNIKA UNUTRAŠNJIH POSLOVA RS-SO ,,REPUBLIČKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE RS,,
SINDIKAT ROBNA KUCA POBJEDA
Sindikat saob.i veza RS-Sindikalna organizacija AD "Prevoz" Srebrenica
SINDIKAT SAOB.IVEZA MOBIS
Sindikat saobraćaja i veza
Sindikat SO-e Zvornik
Sindikat Srednje Stručne Škole
Sindikat suda za prekršaje
SINDIKAT ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA I PAPIRA RS SO "ENERGETIKA" D.O.O.
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA - SO DI "ORAH - STAKORINA" D.O.O.
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "DIREKCIJA JAVNOG PREDUZEĆA"
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "G&A KOLIGAS"
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "INCEL - HOLDING" A.D.
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "JPŠ-ŠUME RS-CENTAR ZA GAZDOVANJE KRŠOM"
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "LIPA-DRVO" D.O.O.
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "PANEFIN" D.O.O. PRIJEBLJEZI-SRBAC
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "PRENJA" A.D.
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "ŠUMSKA UPRAVA BRATUNAC"
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "ŠUMSKA UPRAVA"
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO ,,DRVENA KOCKA,, ČELINAC
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO ,,ŠUMSKA UPRAVA MODRIČA"
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO D.O.O. "CONZOS" PRIJEDOR
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO D.O.O. "NOVA FORMA" ŠAMAC
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO ŠG "BIRAČ" VLASENICA
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO ŠUMSKA UPRAVA "GACKO"
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS SO ,,MEKOTE,, A.D.
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS SO A.D. "STARA GORA"
SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA RS- SO ,,INTAL,, AD MILIĆI
Sindikat šumarstva,prerade drveta i papira
SINDIKAT ŠUMARSTVA,PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "DIREKCIJE ŠG PRIJEDOR"
SINDIKAT ŠUMARSTVA,PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "ŠUMSKA UPRAVA KOSTAJNICA"
SINDIKAT ŠUMARSTVA,PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "ŠUMSKA UPRAVA"
SINDIKAT ŠUMARSTVA,PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "ŠUMSKA UPRAVA" NOVI GRAD
SINDIKAT ŠUMARSTVA,PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "ŠUMSKA UPRAVA" PRIJEDOR
SINDIKAT ŠUMARSTVA,PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO "ŠUMSKA UPRAVA" ZVORNIK
SINDIKAT ŠUMARSTVA,PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO DJP "ŠUME RS" A.D. SOKOLAC ODJELJENJE BANJA LUKA
SINDIKAT ŠUMARSTVA,PRERADE DRVETA I PAPIRA RS - SO ŠG "BOTIN"
SINDIKAT ŠUMARSTVA,PRERADE DRVETA I PAPIRA RS SO DI "JELA" a.d,
Sindikat tekstila , kože i obuće RS SO ,,OBUĆA" DOO
Sindikat tekstila kože i obuće SO AD "DUBIČANKA"
Sindikat tekstila SO "22 Decembar" AD
SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE RS - SO "EXCLUSIVE LINGERIE" D.O.O.
SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE RS - SO "INTIMTEX" D.O.O. DERVENTA
SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE RS - SO "TEX MODA" D.O.O.
SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE RS - SO F.O. "AMIKA"
SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE RS - SO FABRIKA OBUĆE "DERMAL R" KOTOR VAROŠ
SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE RS -SO AD ,,LJUBINJKA-EXPORT"
SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE RS SO "KONFEKCIJA BORAC" A.D.
Sindikat tekstila, kože i obuće RS- SO "BLIK" B. Luka
SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE RS-SO ,,SPORTEK,, DOO
Sindikat tekstila,kože i obuće
SINDIKAT TEKSTILA,KOŽE I OBUĆE RS - SO "VIALE" D.O.O.
SINDIKAT TEKSTILA,KOŽE I OBUĆE RS - SO D.O.O. "MILE TEX"
SINDIKAT TEKSTILA,KOŽE I OBUĆE RS SO A.D. "KNETEKS"
SINDIKAT TEKSZILA,KOŽE I OBUĆE RS - SO D.O.O. "ALFA"
Sindikat trg. ugost., turiz. i usl. djelat. s.o. "Potkozarje" a.d.
Sindikat trg. ugost.,turiz. i usl. djelat. s.o. A.D. za ugostiteljstvo "E" I
Sindikat trg., ugost., turiz. i usl. djelat. s.o. "METAL" A.D.
Sindikat trg.,ugost., turiz. i usl. djelatnosti. s.o."Servisiranje postrojenja"d.o.o.
Sindikat trgovine, ugost., turizma i usluž. djel., s.o. "Poslovna zona" a.d.Banja Luka
Sindikat trgovine, ugost.,turiz.,i uslužnih djelat. Republike Srpske, s.o. "Pevec" d.o.o. Banja Luka
Sindikat trgovine, ugost.,turizma i usl. djelatnosti, s.o."Đordjić auto centar" d.o.o. Brod
Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske s.o. NIŠP "Oslobodjenje" Banja Luka
Sindikat trgovine,ugost.,turizma i usl. djelatnosti, s.o. U.T.P." Hotel Platani"d.v. d.o.o. Trebinje
Sindikat trgovine,ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS, Sindikalna organizacija AD "CICELJ"
Sindikat trgovine,ugostiteljstva,turizma i uslužnih dj. SO AD "POLJOPROMET" Čelinac
Sindikat udruženih radnika energetike RS SO Rudnik i TE Ugljevik
Sindikat udruženih radnika energetike SO Petrol
Sindikat udruženja radnika Energetike SO Elektrodistribucija Trebinje
SINDIKAT UPI DRINA
SINDIKAT UPRAVE POŠTE
Sindikat uprave RS
SINDIKAT UPRAVE RS - SO STRUČNE SLUŽBE VIJEĆA NARODA RS
SINDIKAT UPRAVE RS SO "OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA"
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OPŠTINE" OŠTRA LUKA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OPŠTINE" BROD
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OPŠTINE" LJUBINJE
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OPŠTINE" MRKONJIĆ GRAD
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OPŠTINE" NOVI GRAD
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OPŠTINE" ZVORNIK
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OPŠTTINE" KOZARSKA DUBICA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNE SLUŽBE OPŠTINE ČAJNIČE" ČAJNIČE
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNE SLUŽBE OPŠTINE" KOTOR VAROŠ
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNE SLUŽBE OPŠTINE" GRADIŠKA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNE SLUŽBE OPŠTINE" NOVO GORAŽDE
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNE SLUŽBE OPŠTINE" SRBAC
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNE SLUŽBE OPŠTINE" TESLIĆ
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNE SLUŽBE TREBINJE" TREBINJE
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ADMINISTRATIVNE SLUŽBE" SREBRENICA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" GRADIŠKA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "FOND PIO RS" BIJELJINA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS" BANJA LUKA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "GENDER CENTRA RS" BANJA LUKA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU RS"
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE RS"
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE I REGIONALNU SARADNJU" BANJA LUKA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA" DOBOJ
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE OPŠTINE" ISTOČNI STARI GRAD
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE" FOČA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE" KALINOVIK
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE" LOPARE
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE" PELAGIĆEVO
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE" PRIJEDOR
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE" RIBNIK
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ORGANI UPRAVE OPŠTINE"
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "PROFESIONALNA TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA"
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "PROFESIONALNA VATROGASNA JEDINICA" BIJELJINA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "PROFESIONALNA VATROGASNA JEDINICA" ZVORNIK
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "RADNIKA ORGANA UPRAVE" RUDO
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA OBNOVU I IZGRADNJU"
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "SLUŽBE NARODNE SKUPŠTINE RS"
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA"
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "TERITORIJALNE VATROGASNE JEDINICE" HAN PIJESAK
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ZAPOSLENIH LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE GACKO"
SINDIKAT UPRAVE RS - SO "ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE RS"
SINDIKAT UPRAVE RS - SO ,,CENTAR ZA SOCIJALNI RAD,, DOBOJ
SINDIKAT UPRAVE RS - SO ,,OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE,, ČELINAC
SINDIKAT UPRAVE RS - SO ,,OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE,, MODRIČA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO AGENCIJA ZA LIJEKOVE RS
SINDIKAT UPRAVE RS - SO CENTAR ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SELA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO JAVNA USTANOVA SPORTSKI CENTAR "BORIK" BANJA LUKA
SINDIKAT UPRAVE RS - SO REPUBLIČKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
SINDIKAT UPRAVE RS - SO VATROGASNO DRUŠTVO "PODRINJE" JANJA BIJELJINA
SINDIKAT UPRAVE RS -SO OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
SINDIKAT UPRAVE RS SO "TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA" SRBAC
SINDIKAT UPRAVE RS SO ,,OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE,, VIŠEGRAD
Sindikat uprave RS SO Organa uprave opštine Istočno Novo Sarajevo
Sindikat uprave RS SO Radnika 7 Korpusa VRS iz Bileće
Sindikat uprave RS Vatrogasno društvo - Prnjavor
SINDIKAT UPRAVE RS- SO ,,ADMINISTRATIVNE SLUŽBE OPŠTINE,, ŠAMAC
SINDIKAT UPRAVE RS- SO JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ GRADA
SINDIKAT UPRAVE RS-SO ADMINISTRATIVNE SLUŽBE OPŠTINE SOKOLAC
SINDIKAT UPRAVE RS-SO CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
SINDIKAT UPRAVE RS-SO REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
Sindikat uprave RSSindikalna org. "Administrativ. službe Opšt.Šipovo"
Sindikat uprave SO Vukosavlje
Sindikat zdravlja RS SO Dječiji dom "Rada Vranješević"
SINDIKAT ZDRAVSTA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO DOM ZDRAVLJA "RIBNIK"
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTIE RS - SO ZU "DOM ZDRAVLJA"
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS SO "DOM ZDRAVLJA"
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS SO Klinički centar Banja Luka
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO "APOTEKARSKA USTANOVA" GRADIŠKA
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" DERVENTA
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO "DOM PENZIONERA" TREBINJE
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO "DOM ZA PENZIONERE I STARA LICA I.SARAJEVO" I.ILIDŽA
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO "DOM ZDRAVLJA" DERVENTA
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO "INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA RS-REGIONALNI ZAVOD DOBOJ"
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO "MEDICINSKA ELEKTRONIKA" A.D. BANJA LUKA
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO "REGIONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA ISTOČNO SARAJEVO"
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO ,,DOM ZDRAVLJA PRNJAVOR,,
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO DOM ZDRAVLJA "Dr.STOJANA I LJUBICA" RUDO
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO JU "DOM PENZIONERA U BANJOJLUCI" BANJA LUKA
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS - SO KC I.Sarajevo- Klinike i bolničke službe u Kasindolu - Istočna Ilidža
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS - SO ZU DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA"
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS SO "DOM ZDRAVLJA"
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS SO "OPŠTA BOLNICA"
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS, SO -Dom zdravlja Šipovo
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS-SO ,,DOM ZDRAVLJA,, FOČA
SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE RS-SO J.Z.U. DOM ZDRAVLJA "SVETI VRAČEVI"
SINDIKAT ZDRAVSTVA RS - SO AGENCIJA ZA LIJEKOVE RS
Sindikat zdravstva RS SO Doma zdravlja "Vlasenica"
Sindikat zdravstva SO Dom zdravlja "Prof.Dr.Savo Bumbić"
Sindikat zdravstva SO Dom zdravlja "Sveti Luka"
Sindikat željezničara
Sindikat željezničara
Sindikatska organizacija akademija umjetnosti
SMI I R RS-SO EKP ,,ELKER,, AD LJUBIJA
SMIR RS SO ,,BADER,, DOO ŠAMAC
SO AD "GEOFON" Teslić
SO "4 SEPTEMBAR" Teslić
SO "AERODROMI RS"
SO "APIF" PJ Doboj
SO "BUDUĆNOST" AD
SO "ČAJAVEC" FSU AD
SO "Čajavec-Elektronska obrada podataka
SO "Centar za socijalni rad"
SO "Čistoća" AD
SO "CVJEĆAR" AD
SO "E" "RASKLOPNA OPREMA" AD
SO "Elektroservis" AD B.L.
SO "ELGRAD" DOO
SO "Elker"
SO "FABRIKA ZA POCINČAVANJE" A.D. Srebrenica
SO "FAMOS" AD S.Sarajevo
SO "FARMLAND" AD Nova Topola
SO "HE na Trebišnjici"
SO "HEMIJA" Modriča
SO "Hercegovina-putevi" AD
SO "HPK" AD
SO "INGRAP-JAVOR " AD -u stečaju, Bratunac
SO "INTEGRAL SISTEM"
SO "JELŠINGRAD" FAM AD
SO "JELŠINGRAD" FAM AD
SO "JUNU Uglješa Kojadinović"
SO "KOMUNALAC" AD
SO "KOSMOS"
SO "KRAJINA PLASMAN"
SO "Krajinalijek" AD
SO "Lignošper" AD
SO "Lucky Leather"
SO "MAJKA JUGOVIĆ" Dječje obdanište
SO "MEHANIZMI B"
SO "MLADOST" AD
SO "PRODEKS-AGRO"
SO "RAZVITAK" AD
SO "SANA-ELVIS" AD Svodna
SO "Školski centar i dispanzer"
SO "Srednjoškolski centar"
SO "SRPSKE POŠTE" RJ Srbinje
SO "Šumausluge"
SO "TEHNIČKA ŠKOLA" Gradiška
SO "TERMOAPARATI" A.D. I. Sarajevo
SO "UNIS FEROS" AD
SO "UNIS" Fabrika cijevi
SO "Vodoprivreda Trebišnjica"
SO "Vodovod"
SO 'Osnovna Škola'Sokolac
SO A.D."METALAC" Trebinje
SO AD "AGROKOOP"
SO AD "BELFAN"
SO AD "ČAJAVEC MEGA"
SO AD "CENTROTRANS" I.Sarajevo
SO AD "DRINA"
SO AD "Fates"
SO AD "Govedarska farma"
SO AD "GRADITELJ"
SO AD "GRADSKA ČISTOĆA"
SO AD "Guber"
SO AD "IMPRO", Prijedor
SO AD "IZOLATER
SO AD "KOMO"
SO AD "METALNO"
SO AD "NEIMARSTVO"
SO AD "Relaks" PJ
SO AD "ROTAS"
SO AD "Šipad-komerc"
SO AD "Slateks-tekstil"
SO AD "SLOGA"
SO AD "SOKOČNICA" Šipovo
SO AD "STOČAR"
SO AD "TOPLANA" , Prijedor
SO AD "TREBINJEPREVOZ"
SO AD "TVORNICA PREČISTAČA" u stečaju -Rogatica
SO AD "VELEPROMET" Prihjedor
SO AD "Zvijezda"
SO AD 'Romaninka Sprind'
SO AD ALPRO
SO AD Fabrika glinice "Birač"
SO AD Fabrika opekarskih proizvoda
SO AD GIK "HIDROGRADNJA"
SO AD KTK 'Alhos' Sokolac
SO AD RUDNIK BOKSITA , Srebrenica
SO AD za pr.al."Alpro"
SO AD za ug.i tur."Izvor"
SO AGF-A
SO APIF AD , Banja Luka
SO Apoteka "PALE"
SO Apotekarska ustanova Banja Luka
SO Atlantik BB
SO BIJELJINA PUT
SO BUDUĆNOST Laktaši
SO Centar javne bezbednosti
SO centar za unapredjenje poljoprivrede
SO CRXOV
SO DI "OMAR" AD
SO DI "Podgraci" AD
SO DI AD "Vrbas"
SO DIP "KOZARA"
SO Direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu
SO Dječ .organizacije "PALČIĆ"
SO Dječije obdanište "Majka Jugović"
SO Dječijeg obdaništa "PRINCEZA"
SO Dom zdravlja
SO Dom zdravlja
SO Dom zdravlja "Prof.dr.Savo Bumbić"
SO Dom zdravlja "SVETI LUKA"
SO Dom zdravlja "Sveti Luka" Bileća
SO Dom zdravlja "SVETI PANTELEJMON"
SO Dom zdravlja "SVETI SAVA"
SO Dom zdravlja Han-Pijesak
SO DOM ZDRAVLJA Srbac
SO Doma zdravlja
SO Doma zdravlja Berkovići
SO Doma zdravlja LJubinje
SO Doma zdravlja Trnovo
SO DOO "ALEKSANDRIJA"
SO DOO "GRAS"
SO DOO "NOVI LIGNOŠPER"
SO DOO"SCONTOPROM"
SO DP "Duvan"
SO DZ "S.SARAJEVO"
SO Elektro Doboj
SO F.O."BOSNA-OBUĆA" AD
SO Fabrika glinice "BIRAČ" AD
SO Filizofski fakultet I.Sarajevo
SO Fond PIO RS Filijala Trebinje
SO Gimnazija
SO Gimnazija i sr.str.škola S.Ilidža
SO Gimnazija i sred.stručna škola Istočna Ilidža
SO Gimnazija i SSŠ
so glas srpski
SO GP "PUT" AD
SO GP "VIDUŠA" Bileća
SO Gradske apoteke
SO HUTDP "Podrinje"
SO INDUSTRIJSKE PLANTAZE
SO J.Z.U "Apoteka"
SO Javnog pravobranilastva
SO JDP 'Vrelo Bioštica'
SO JKP "TOPLANA"
SO JODKP "Rad"
SO JODP za pošt.saobraćaj PJ Zvornik
SO JP "Centar za informisanje i kulturu"
SO JP "GRADSKA TOPLANA"
SO JP "Gradska toplana" Pale
SO JP "Protivgradna preventiva RS" a.d. Gradiška
SO JP DEP-OT
SO JU "STUDENTSKI CENTAR"
SO JU Dječije pozorište RS
SO JU za odgoj djece "NAŠA RADOST"
SO JZU Apoteka "J.J.Zmaj"
SO JZU Dom zdravlja
SO JZU Dom zdravlja "Lopare"
SO Klinički centar
so klinicki centar
SO Klinički centar B.L.
SO KRAJINA OSIGURANJE AD
SO Lokalne uprave opštine Osmaci
SO Mesna industrija "LEVITA" Gradiška
SO Ministar. za izbjeglice i raselj.lica RS
SO Ministarstva odbrane
SO MSŠ "NIKOLA TESLA"
SO MUP-a RS
SO Narodna matična biblioteka
SO Narodne biblioteke Pale
so nikola tesla
SO NLB razvojna banka banja luka
SO O.Š. " Desanka Maksimović " - sindik. organ.
SO O.Š. " Ivan Goran Kovačić "
SO O.Š. "PETAR KOČIĆ"
SO O.Š. "Vuk Karadžić"
SO Obrazovanja nauke i kulture
SO OBS RS
SO ODJKP "VODOVOD"
SO ODJP RADIO GRADIµKA
SO ODKP "ČISTOĆA"
SO ODP "Drina"
SO ODP "Gradjenje"
SO ODP "TEHNIČKI REMONTI"
SO ODP Fabrika duvana BL
SO OJUP VODOVOD I KANAL.
SO OKRUŽNI ZATVOR Trebinje
SO Opšte bolnice "SVETI VRAČEVI"
SO Opštine Istočna Ilidža
SO Opštinske uprave Kostajnica
SO ORGANA UPRAVE
SO Organa uprave
SO Organa uprave Bileća
SO Organa uprave opštine Donji Žabar
SO Organa uprave opštine Pale 71420 Pale
SO OŠ "19 April"
SO OŠ "28 Juni" S.N.Sarajevo
SO OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" Vojkovići
SO OŠ "Braća Jakšić"
SO OŠ "Branislav Nušić"
SO OŠ "CRKVINA"
SO OŠ "Desanka Maksimović"
SO OŠ "Desanka Maksimović" Dragočaj
SO OŠ "Dositej Obradović"
SO OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ"
SO OŠ "Georgios A. Papandreu"
SO OŠ "GORNJA SLATINA"
SO OŠ "HOLANDIJA" Slatina
SO OŠ "Kosta Todorović"
SO OŠ "Kosta todorović"
SO OŠ "Kozarac"
SO OŠ "LJutica Bogdan"
SO OŠ "Mila I.Č.Šumadiski" H.Pijesak
SO OŠ "Miroslav Antić"
SO OŠ "PETAR 2 PETROVIĆ NJEGOŠ"
SO OŠ "Petar Kočić"
SO OŠ "Radoje Domanović"
SO OŠ "Sveti Sava"
SO OŠ "Sveti Sava"
SO OŠ "Sveti Sava"
SO OŠ "Trnovo"
SO OŠ "VASO PELAGIĆ"
SO OŠ "VOJISLAV ILIĆ"
SO OŠ "Vuk Karadžić"
SO OŠ "Vuk Stefanović Karadžić"
SO OS D.OBRADOVIC
SO Oš Djura Jaksic
SO OS JOVAN CVIJIC
SO OŠ Majka Knežopoljka Knežica
SO OS MILOS CRNJANSKI
SO OŠ Pale
so os stanko rakita
SO OS SVETI SAVA
SO Osnovnog suda Novi Grad
SO Osnovnog suda Teslić
SO Pavlović international bank
SO PK "RIBNIČANKA" A.D.
SO Pravosud.organa Prijedor
SO Preduzeća ČAJAVEC "PT" AD
SO Profesionalna Vatrogasna jedinica
SO Radnika Ekonomskog Fakulteta
SO radnika RJ Tranzitni telekom
SO RADNIKA U VRS 3 KORPUS
SO Razvojna banka AD Banja Luka filijala Sokolac
SO Razvojne banke Filijala Zvornik
SO RBJE Filijala Prijedor
SO RBJE Filijala Prijedor
SO Republička uprava civilne zaštite
SO RJ za pošt.saobr.Prijedor
SO RK "BOSKA"
so RPZ
so rtv rs
SO Rudnik lignita "STANARI"
SO Rudnika olova i cinka "SASE"
SO Saveza omladinskih zadruga RS
SO ŠG "Banja Luka"
SO ŠG "Borja" Teslić
SO ŠG "ČEMERNICA"
SO ŠG "Drina" Srebrenica
SO ŠG "Prnjavor"
SO ŠG "Treskavica"
SO ŠG "Visočnik"
SO ŠG "Vučevica"
SO ŠG "Zelengora"
SO ŠG Lisina
SO ŠG Motajica
SO SIND.SUMARSTVA I PRERADE DRVETA
SO Socijalno gerijatrijski centar
SO SP "Autotransport" AD
SO Sred.škola "28 JUNI" I.N.Sarajevo
SO SRT-a
SO Srveni krst RS
SO SŠ Sokolac
SO SŠC "Bratunac"
SO SŠC "Jovan Cvijić"
SO SŠC "Milorad Vlačić"
SO SŠC Pale
SO SSP MUP-a RS
SO Šumarskog fakulteta
SO Tehničke škole
SO Telekomunikacija RS
SO Telekomunikacija RS RJ Zvornik
SO TGT "TEHNOGAS" AD , Trn
SO TKO RS "VERDI"
SO TO "SAD EST"
so toplana
SO TP "Galaprom" AD
SO TP "MATEKS"
SO UDRUZENJA RADNIKA ENERGETIKE
SO Ustanova za PVIO
SO UT AD "Leotar"
SO Z.U.Doma zdravlja, Gacko
SO Zavod za liječenje "JAKEŠ" Modriča
SO Zavoda distrofocara
SO Zavoda za izgradnju
SO Zavoda za zaštitu zdravlja
SO ZDP "Elektroprenos" Banja Luka
SO Zemljoradnička zadruga Glasinac Sokolac
SO ZMAJEVAC SEKOVICI
SO ZU "DOM ZDRAVLJA"
SO ZU Opšta bolnica
SO ZZ "Gučevo" 73220 Rogatica
SO-e Kneževo O.O.saveza sindikataPJ
SO-e Organ Urave Sindikalna organizacija
SO.O.D.K.P.'Vodovod i Kanalizacija'
sohipo alpe adria bank
SONIK RS - SO SŠC ,,PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ,, ČAJNIČE
SONIK RS -SO -MEDICINSKA ŠKOLA DOBOJ
SONiK RS SO "GIMNAZIJA"
SONIK RS SO ,,OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA,, DOBOJ
SONIK RS SO Narodna i Univerzitetska biblioteka Srpske
SONIK RS SO OŠ ,,VUK KARADŽIĆ,, NOVI GRAD
SONIK RS-SO ,,PEDAGOŠKI FAKULTET,, BIJELJINA
SONIK SO Medicinske škole B.L.
SONK RS SO OŠ "Mladen Stojanović"
SONK RS SO OŠ "Petar Kočić"
SONK RS SO Sred.škole "Svetozar Ćorović"
SONK SO OŠ "Petar Petrović NJegoš"
SONK SO OŠ "Petar Petrović NJegoš"
SONK SO Srednja škola Čelinac
SONK-e RS SO Narodna biblioteka
SOOS VUK KARADZIC ROCEVIC
Srednja Škola Sindikalna organizacija 73220 Rogatica
SRGISKD RS-SO KOMUNALNO PREDUZEĆE AD ,,ČELINAC..
Srpsko Novo SarajevoS.O. 71123 Istočna Ilidža
SRS opc. odbor
SS RADNIKA INFRASTRUKTURE BANJA LUKA, ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
SS RADNIKA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI RS SO - DOM ZDRAVLJA DERVENTA
SS RADNIKA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI RS - SO DOM ZA DJECU I OMLADINU "KISELJAK"
SS RADNIKA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI RS - SO DOM ZDRAVLJA
SS radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti RS SO "Klinički centar I.Sarajevo klinike i bolničke službe u Kasindolu"
SS RADNIKA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI RS- SO "DOM ZDRAVLJA"
SS RS - SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I STAMBENO-KOMUNALNE DJEL RS - SO JP "GRADSKA TOPLANA" BOSANSKI BROD
SS RS Sindikat Doma zdravlja Bratunac
SS RS Sindikat obr.nauke i kul. SO OŠ "Sutjeska"
SS RS SO Fabrika stočne hrane
SS RUZISZ RS - SO ,,DOM ZDRAVLJA,, SREBRENICA
SSDM RS PODRUZNICA
SŠPDiP RS- SO ,,ŠUMSKA UPRAVA,, LAKTAŠI
SSRS Sindikat opštine Srebrenica
SSRS SO VZ "Kosmos"
SSRuZiSZ RS - SO ,,DOM ZDRAVLJA,,
SSRUZISZRS-SO ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS
SSRZiSZR RS SINDIKALNA ORGANIZACIJA INSTITUT ,,MLJEČANICA,,
SSSŠ RS - SO ,,GIMNAZIJA,, GRADIŠKA
SSSŠ RS - SO ,,GRAĐEVINSKA ŠKOLA,, BANJA LUKA
SSSŠ RS - SO ,,UPRAVNA, UGOSTITELJSKA I ŠUP ŠKOLA,, DOBOJ
SSSŠ RS -SO ,,SREDNJOŠKOLSKI CENTAR,, FOČA
SSSŠ RS SO ,,SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA,, DOBOJ
SSSŠ RS SO GIMNAZIJA ,,FILIP VIŠNJIĆ,, BIJELJINA
SSSŠ RS SO MSŠ ,,NIKOLA TESLA,, KOZARSKA DUBICA
SSSŠ RS- SO SŠC ,,LAZAR ĐUKIĆ,, RIBNIK
SSSŠ RS- SO ,,MAŠINSKA ŠKOLA ,, MRKONJIĆ GRAD
SSSŠ RS- SO GIMNAZIJA ,,SVETI SAVA,, PRIJEDOR
SSSŠ RS-SO GIMNAZIJA ,,JOVAN DUČIĆ,, DOBOJ
Stara gora - sindikalna organ
STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA RS
SU RS- SO LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE BERKOVIĆI
Suindik. org. "Srpskih pošta"
SZ I SZ RS - SO CENTAR ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
SZISZ RS -SO ZU ,,DOM ZDRAVLJA,, PRIJEDOR
SZISZ RS SO ,,REGIONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA,, ZVORNIK
TP "Konzum" AD SO
U.T.P."Panos" Sindik. organ
Z.D.P."Rudnik Boksit" Sindikalna organizacija
Z.Z."Potkozarje"Romanovci sind.org.
Z.Z."Ratko Perić" sind. org.
Zavod "Jakeš"sind.org.
ZU DOM ZDRAVLJA Gradiška
[umsko gazdinstvo Pale sind.org. 71420 Pale

 

Kompanije.net - Adresar firmi Srbije. - Prava koriscenja | Kontakt