Regionalni adresar firmi

Pretraga firmi


 

D.O.O. " Eko - Procesing "
" ELBA"D.O.O. 71350 Sokolac
"AR-DELTA" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, servis, trgovinu i usluge Banja Luka
"Auto centar" d.o.o. Trebinje 89101 Trebinje
"Auto Sim" d.o.o. 76329 Velika Obarska
"Auto-Moto Trade" d.o.o. 75430 Srebrenica
"Autocentar Ružičić" d.o.o. 74400 Derventa
"AUTOCENTAR-RUŽIČIĆ" DOO Derventa, RADNA JEDINICA "BALANSER"
"AUTOCENTAR-RUŽIČIĆ" DOO Derventa,PICERIJA "KAPRI" Derventa
"AUTOCENTAR-RUŽIČIĆ" DOO Derventa,TEHNIČKI PREGLED PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA
"Autometal" d.o.o. Trebinje 89101 Trebinje
"AUTOMOTIVE-CENTER" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Banja Luka
"BMP" D.O.O. Laktaši- PJ "TEHNIČKI PREGLED VOZILA"
"BOBAR AUTOSEMBERIJA" D.o.o. Bijeljina, Servis za teh. pregled mot. vozila Laktaši br. 2.
"BOBAR AUTOSEMBERIJA"d.o.o. Bijeljina-servis za tehniški pregled mot.vozila
"BRČKO - GAS" d.o.o. Brčko, Podružnica "BRČKO-GAS" Laktaši
"Čajavec' Centar za kvalitet a.d. -u stečaju
"D&D Eling" d.o.o. 75440 Vlasenica
"Drina Auto" d.o.o. 75446 Milići
"EIB INTERNATIONALE" A.D. BANJA LUKA - P.J. "PREVING"
"Ekodozvola" d.o.o.
"EKODOZVOLA" D.O.O. BANJA LUKA - P.J. "EKODOZVOLA Br.1"
"Ekoinspekt" d.o.o. 76300 Bijeljina
"EKOL RAD" d.o.o. Banja Luka 78000 Banja Luka
"ELEKTROOBNOVA" d.o.o poslovna jedinica
"ELEKTROOBNOVA" d.o.o.
"Energoinvest" MDP Institut za osiguranje kvaliteta 71123 Istočna Ilidža
"GAMAINSPEKT" D.O.O. 71420 Pale
"GEOMEHANIKA" d.o.o.
"Gvozd Commerce" d.o.o.
"Hemiks" o.d.p.
"Ingotest" d.o.o.
"INSPECTORATE BALKAN" d.o.o. za tehničku zaštitu i kontrolu Bosanski Brod.
"Inspekt" d.o.o. 75400 Zvornik
"Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija RS"
"Institut za motorna vozila" d.o.o.
"INTERGAJ" D.o.o. Bijeljina, Tehničko ispitivanje i analiza
"JAHORINA AUTO" d.o.o Brčko, Poslovna jedinica Laktaši
"Jahorina Auto"P.J.Doboj d.o.o. 74000 Doboj
"Jugoinspekt RS" 74450 Brod
"Jugoinspekt" d.o.o.
"Jugoinspekt-cargo control" d.o.o.
"KRAJINA-KROS" d.o.o. 78000 Banja Luka
"LANGO"D.O.O. 71214 Vojkovići
"LIDER KONTROL" D.O.O. 71350 Sokolac
"Long" d.o.o. 75450 Šekovići
"Minemon" D.O.O. 71420 Pale
"Moto Centar" d.o.o. 76300 Bijeljina
"Nešković" d.o.o. 71123 Istočna Ilidža
"NEŠKOVIĆ"D.o.o.Bijeljina Poslovna jedinica Kozarska Dubica
"Sandić" d.o.o. 76300 Bijeljina
"Sesti maj promet" p.p.
"SIM Control"- Sjedište" d.o.o. 76300 Bijeljina
"Tahorad" d.o.o. 71420 Pale
"Tatić-inspekt" d.o.o. 74225 Osječani
"Tehnička zaštita" d.o.o. 74000 Doboj
"Tehnoinspekt" d.o.o. 71420 Pale
"Tehorad"
"Tehorad"
"Tehorad"
"TIA - MIGO" d.o.o. za pružanje usluga Banja Luka 78000 Banja Luka
"USLUGA TRANS" A.D. P.J. "Tehnički pregled vozila"
"Zaštita" d.o.o.
"Želja" D.O.O. 71428 Mokro
"ZLATIBOR KOMERC" D.O.O.
,,AGRAM,, DD LJUBUŠKI - PODRUŽNICA BANJA LUKA
,,AGRAM,, DD - PODRUŽNICA STP BANJA LUKA 1
,,TERMOVENT-S" DOO
A.D. "Čajavec' - Centar za kvalitet P.J.-Novakovići
A.D."AUTOPREVOZ" PJ TEHNIČKI PREGLED
A.D."Autorad"tehnički pregled mot. vozila
AD"Čajavec"
Akcionarsko društvo "Jugoprevoz -Gacko" - tehnički prevoz vozila U Gacku
AUTO µAMPION DOO
Brčko gas DOO
D.O.O. "BOBAR AUTOSEMBERIJA" Bijeljina, Servis za tehnički pregled mot. vozila Mrkonjić Grad
D.O.O. "BOBAR AUTOSEMBERIJA" Bijeljina, Servis za tehnički pregled mot. vozila Nova Topola
D.O.O. "BOBAR AUTOSEMBERIJA" Bijeljina, Servis za tehnički pregled mot. vozila Pale
D.O.O. "BOBAR AUTOSEMBERIJA" Bijeljina, Servis za tehnički pregled mot.vozila Modriča
D.O.O. "Dejanović-produkt"
D.o.o. "JAHORINA AUTO" Brčko, PJ, Stanica za tehnički pregled vozila Doboj
D.O.O. "Nešković"
D.O.O. "Nešković" Bijeljina
D.O.O. "NEŠKOVIĆ" Bijeljina - Tehnički pregled vozila Bijeljina 2.
D.O.O. "NEŠKOVIĆ" Bijeljina - Tehnički pregled vozila Pučile
D.O.O. "NEŠKOVIĆ" Bijeljina Tehnički pregled vozila Laktaši
D.O.O. "NEŠKOVIĆ" Bijeljina, Tehnički pregled Banja Luka
D.O.O. "NEŠKOVIĆ" Bijeljina, Tehnički pregled Bratunac
D.O.O. "NEŠKOVIĆ" Bijeljina, Tehnički pregled motornih vozila Banja Luka
D.O.O. "Nešković" Bijeljina-tehnički pregled vozila
D.O.O. "Nešković" P.J.
D.O.O. "PSC VATROOPREMA" Bijeljina, Servis vatrogasnih aparata i hidrantske opreme
D.O.O."DRINA AUTO" Milići - Auto salon i auto servis
D.O.O."DRINA AUTO" Milići - Tehnički pregled motornih vozila
D.O.O."Nešković"P.J.
D.O.O."Sloboprom"tehnički pregled cozila
D.O.O.'Auto-moto trade'
D.O.O.'Nešković' P.J.za tehnički pregled motornih vozila Brčko
DD "INSPEKT RGH"
Dioničko društvo "INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE" Tuzla P.J. Zvornik
DOO "ALFA TRADE MG" P.J. "Stanica za kontrolu tehničke ispravnosti vozila"
DOO "Auto-moto trade" Agencija Delta
DOO "AUTO-MOTO TRADE" trg.na malo "EURO DRINK" diskont
DOO "AUTO-MOTO-TRADE"
DOO "AUTO-MOTO-TRADE" Kafe bar "DAVIDOFF"
DOO "AUTO-MOTO-TRADE" trg na vel "Euro Drink"
DOO "BOBAR AUTOSEMBERIJA" P.J.
DOO "BOBAR AUTOSEMBERIJA" P.J.
DOO "BOBAR AUTOSEMBERIJA" P.J.
DOO "BOBAR AUTOSEMBERIJA" P.J.
DOO "BOBAR AUTOSEMBERIJA" Posl. servis za teh.preg.auta
DOO "BOBAR AUTOSEMBERIJA" Serv.za teh.pr.mot.voz.Lončari
DOO "BOBAR AUTOSEMBERIJA" servis za teh.pregled motornih vozila u Gradiškoj
DOO "BOBAR AUTOSEMBERIJA"-servis za tehnički pregled motornih vozila Banja Luka
DOO "BOBAR AUTOSEMBERIJA"P.J.
DOO "BRČKO GAS", Podružnica "BRČKO GAS"
DOO "DRINA AUTO" Milići - Auto centar Bijeljina
DOO "DRINA AUTO" - Auto centar Banja Luka
DOO "DRINA AUTO" - Auto centar Brčko
DOO "DRINA AUTO" - Auto centar Ugljevik
DOO "DRINA AUTO" - Auto centar Višegrad
DOO "DRINA AUTO" -Auto centar Šamac
DOO "DRINA AUTO" Milići - Auto centar Zvornik
DOO "DRINA AUTO" Milići - Auto centar Bileća
DOO "DRINA AUTO"- Auto centar Petrovo
DOO "ETNA"- PJ Transp.teh.cent."ETNA"
DOO "INSPEKT" PJ
DOO "INSPEKT" PJ Gradiška
DOO "JAHORINA AUTO "Brčko- Poslovna jedinica Trebinje
DOO "Jahorina auto" Brčko PJ
DOO "Jahorina auto" Brčko PJ Bijeljina
DOO "Jahorina auto" Brčko PJ Han Pijesak
DOO "Jahorina auto" Brčko PJ Modriča
DOO "Jahorina auto" Brčko PJ Pelagićevo
DOO "Jahorina auto" Brčko PJ Prijedor
DOO "Jahorina auto" Brčko PJ Rogatica
DOO "Jahorina auto" Brčko PJ Sokolac
DOO "Jahorina auto" Brčko PJ Zvornik
DOO "JAHORINA AUTO" Brčko, PJ Stanica za preg.vozila M.Grad
DOO "Jahorina auto" PJ Bileća
DOO "Jahorina auto" PJ Brod
DOO "Jahorina auto" PJ Janja
DOO "Jahorina auto" PJ K.Dubica
DOO "Jahorina auto" PJ LJubinje
DOO "Jahorina auto" PJ Višegrad
DOO "Jahorina auto" PJ Vlasenica
DOO "Jahorina auto"Brčko PJ Novi Grad
DOO "Jahorina auto"Pale
DOO "Jahorina auto"PJ Rudo
DOO "LANGO" - Tehnički pregled vozila
DOO "LIDER-CONTROL" Sokolac, Prodavnica 1
DOO "SANDIĆ"
DOO "SAS" Priboj tehnički pregled
DOO "TEHNIČKA ZAŠTITA" Doboj - PJ Bijeljina
DOO "Đenić" Teh.pr.vozila
DOO ,,MEDEKS-PROM,, PJ Tehnički pregled lakih i teških vozila
DOO AUTO-MOTO TRADE Butik "IVALEJO"
DOO"DRINA AUTO" Milići Auto centar Doboj
Društvo sa oganičenom odgovornošću za tehnički pregled motornih vozila "KRAJINA-KROS" Banja Luka PJ GRADIŠKA
Društvo sa ograničenom odgovornošću " Drina auto " Milići -Servis Milići
Društvo sa ograničenom odgovornošću " Drina auto " Milići -Trgovina na veliko i malo vozila " Milići
Društvo sa ograničenom odgovornošću za tehnički pregled motornih vozila "KRAJINA-KROS" Banja Luka PJ KOZARSKA DUBICA
Društvo sa ograničenom odgovornošću za tehnički pregled motornih vozila"KRAJINA-KROS" Banja Luka PJ NOVI GRAD
Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i promet "JAHORINA AUTO" Poslovna jedinica, Stanica za tehnički pregled vozila Gradiška
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU,,AUTO-MOTO-TRADE,,-AUTO CENTAR BRATUNAC
Društvo za drumski saobraćaj, trgovinu, obuku vozača, opravku i održavanje drumskih motornih vozila "AUTOKOMERC" d.o.o. TEHNIČKI PREGLED VOZILA
EIB INTERNATIONALE A,D. BANJA LUKA - P.J. BRČKO
IMPRIMIS D.O.O. 75412 Pilica
MB GROUP d.o.o. Bosanski Brod
Misabon Doo Pale 71420 Pale
P.J. "Rapel"
P.P."Šesti maj promet"P.J.
PEJDO DOO
PREVENTIVA DOO
RUDARSKI INSTITUT
Tehnička škola Trebinje PJ Tehnički pregled motornih vozila
TUV RHEINLAND INTERCERT DOO BEOGRAD
Z.D.P.R.Ž.R."LJubija" P.J.
Z.D.P.R.Ž.R."LJubija" P.J.

 

Kompanije.net - Adresar firmi Srbije. - Prava koriscenja | Kontakt