Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu