Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom