Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom