Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala