Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije