Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda