Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila