Uzgoj šukompanijema i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime