LUKADRVO društvo za lučki prekrcaj, trgovinu i promet d.o.o., u stečaju


Pun naziv:
Adresa:
Status:
Telefon:
Fax:
Matični broj:
OIB:
Šifra delatnosti:
Naziv delatnosti:
Sajt: