ZEMLJOKOP d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge - u likvidaciji


Pun naziv:
Adresa:
Status:
Telefon:
Fax:
Matični broj:
OIB:
Šifra delatnosti:
Naziv delatnosti:
Sajt: