Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda