Regionalni adresar firmi

Pretraga firmi


 

Ordinanca GJinekologjike " GYNEPRIZ -2 "
Ambulanca Specialistike " Syri "
" Global Medical Center " Sh.P.K.
" Medical Center " SH.P.K.
" Ortopedia Teknike " SH.P.K.
" PAN MED " Sh.p.k.
" Poliklinika" BeA - Medical "
" Turmeda Kosova " SH.P.K.
AMB. SP.KIRURGJIKE " LUNIDI "
N.Sh. " Zemra dhe Rehabilitimi "
N.T.Sh. Festa - Med "
O.P.S." Jeta e Re "
Ordinanca Internistike -Nefrologjike " Vita "
Ordinanca Mjekësore " Erëza "
Ordinanca Specialistike e Urologjisë "Uropre "
Ordinancë Mjekësore " PROMEDIKA "
Spitali " Elita " Sh.p.k.
Spitali i Përgjithëshëm International Hospital-H SH.P.K.
U.T.P. " Diagnostika "
" GLOBAL HOSPITAL " SH.P.K.
" ILLYRIA HOSPITAL " SH.P.K.
" MEDCENTER " L.L.C.
" PRIMA " SH.P.K.
" Arab Medical Group " SH.P.K.
" INTERNATIONAL HOSPITAL KOSOVA " SH.P.K.
" MQS " L.L.C.
" VITA HOSPITAL " SH.P.K.
" AL -MED " SH.P.K.
" American Hospital Kosova " SH.P.K.
" Estetic Group " L.L.C.
" Fatoni Plus " d.o.o.- Njësia Punuese në Kosovë
" German - Med " Sh.p.k.
" Klinika Euromed " Sh.p.k.
" Kosova Hospital Management Group " SH.P.K.
" MB One " SH.P.K.
" Medical & Laboratory Services " SH.P.K.
" Poliklinika Uropoetika "
"German IVF Center " Sh.p.k.
"Qendra Medicinale Intermed " SH.P.K.
,, Expert " Sh.p.k.
,, Trodon "Sh.p.k.
,,Ganirosha" Sh.p.k.
,,Inter Klinik"
,,Klinika Amerikane" SH.P.K.
,,Klinika Gjermane e Syrit" Sh.p.k.
,,Kosova - Scientific" Sh.p.k.
A,Sh.P. "Shëndeti "
A. S. " Pro -Medica "
A.K. " Surgi - Med "
A.M.F. " Erestina "
A.S. " Brahim Loxha 1999 "
A.S. "Bardhi - Med"
A.S.GJ. " Nëna"
A.S.I." Internistika"
A.S.N.P. " Trupi Mendja"
A.S.O. " Ortollani "
A.S.P.O. " Eskulap "
A.S.P.P. " Jeta "
AMBULANCA SHENDETSORE " GENCIANA "
Ambulanca Specialistike e Mushkërive " Pulmologjia "
AMBULANCA SPECIALISTIKE ORTOPEDIKE " A & O "
Ambulanca Specialistike Ortopedike " Orto "
Ambulanca "Rehabilitimi"
Ambulanca Gjinekologjike DAFINA
Ambulanca Internistike Kardiologjike " AIK "
Ambulanca Kirurgjike " Hieni "
Ambulanca Kirurgjike " Kirurgjia "
Ambulanca Kirurgjike ,,Jeta"
Ambulanca Mjekësore ,,Bika- Med"
Ambulanca Neuropsikiatrike " Cortex "
Ambulanca Obstetrike -Gjinekologjike " Gjinekologu "
Ambulanca ORL,, Iliri "
Ambulanca për Tomografi të Kompjuterizuar " CT SCANNER "
Ambulanca Private " Eli -Farm"
Ambulanca Private " Etika -SH"
AMBULANCA SHËNDETËSORE ENDOUROLOGJIA
Ambulanca Specialiste " Ortopedia "
Ambulanca Specialistike " Fiziatri "
Ambulanca Specialistike " Medicus - AG "
AMBULANCA SPECIALISTIKE " ORL - med "
Ambulanca Specialistike e Syve ,,Oculus"
Ambulanca Specialistike e Urologjisë " URO - MEDIC "
AMBULANCA SPECIALISTIKE KIRURGJIKE " VITA "
Ambulancë Specialistike " Anima "
Ambulancë Specialistike e Pediatrisë " Ardhmëria "
Ambulancë Specialistike e Urologjisë " Uro Ren "
Ambulancë Kirurgjike " ESTETIKA "
AMBULANCË SPECIALISTIKE NEUROLOGJIKE"NEURO-DG "
Ambulanta ,,Shëndeti"
Ambulanta e Terapisë Fizike " Fizio Plus "
Ambulanta Gjinekologjike " Gynees "
Ambulanta Pediatrike " Dr. Xhafer Dema "
AMBULANTA SPECIALISTIKE " JETA - N "
Ambulanta Specialistike " Neuro "
Ambulanta Specialistike Gjinekologjike " Medica +"
Ambulanta Specialistike Kirurgjike " ASK TRIMI "
Ambullanc e Përgjithshme shëndetsore me laborator DIELLI
Ambullanca Gjinekologjike "Te Sanija "
Ambullanca Prediatrike" Fëmiu "
Ambullanca private shëndetësore Jeta-M.V.ISTOG
Ambullanca Specialistike " VITA - HM "
Ambullanta Gjinekologjike LINOJA DR. BEQA
AR,,Ropriz"
Arber, ndërmarrja prodhuese, sherbyese dhe tregtare,k sh.p.k. Pejë
ASGJ,,Gjinekologjia"
D.P.SH. Laboratori " LINDA "
I.SH.P."Gyne & Obs "
Italian Investment Group
K.P.N. " Aura "
K.R. ,,RO MIMOZA"
K.R.U. " Rezonanca "
Kabineti Radiologjik " X - Ray "
Klinicka Bolnica " Sistina " - Dega në Kosovë
KLINIKA GJERMANE " DEUTSCHE KLINIK "
Klinika e Kirurgjisë " Aloka "
Klinika Gjin. Obstetrike ,,SMV Dr. Zhubi"
Klinika Gjinekologjike " Fryti "
Klinika për Sëmundje Kardiovaskulare ,,Didi"
Kosova Cancer Center-KCC Sh.p.k.
L.M. " Mikrolab "
L.M. " Mikrolab "
Laboratori " Hemo-Lab "
Laboratori Histopatologjik " Biopsia "
Laboratori " Kastrioti "
Laboratori " Valmiri "
Laboratori ,, Biokimia Mjeksore "
Laboratori Biokimik Hematologjik " Infeksioni "
Laboratori BIOKIMIK-HEMATOLOGJIK " GJENI "
Laboratori Hemotologji dhe Biokimi " Kinetika "
Laboratori Klinik-Diagnostika
Laboratori Mikrobiollogjik " Mikro Lab "
Laboratori për Mikrobiologji dhe Parazitologji " Mikrobiologjia "
Laboritori biokimik BIOTICUS
LEKARSKA ORDINACIJA " SVETI JOVAN "
N.I. Ismet Hebibi
N.I. Xhevdet Smajli
N.I. Agim Sefa
N.I.Vesel Muriqi
N.M.,, Kubati"
N.M.F. "Flora"
N.P.M. Klinika Kardiokirurgjike ,,Medikus"
N.P.SH. " B/Med "
N.P.SH. " BIOTICUS "
N.P.SH. " Dea - Med "
N.P.SH. "MEDICA-GL"
N.P.SH. "Ordinanca-F "
N.P.SH. DR. Enver Sadikaj
N.P.Sh.,,Jeta" Sh.p.k.
N.P.T. " Healthia "
N.P.T.,,OS Geni X-Rey "
N.SH. " GASTRICA "
N.SH. " JETA E RE "
N.SH. " LUKMAN "
N.SH. " AURA "
N.SH. " BIOENG "
N.SH. " OKULISTIKA "
N.Sh. " Suport"
N.SH. LABORATORI " BIOTEKNIK "
N.SH. LABORATORI " DIAGNOSTIKA "
N.Sh. Q.D.T. " Joni "
N.SH. Qendra Laserike e Syrit " Kubati "
N.SH. " Arbopraxa "
N.SH. " Aulona "
N.Sh. " Biochem-MD "
N.SH. " BIOHIT "
N.SH. " BIOLAB - ZAFI - F "
N.Sh. " Doneta-Med "
N.SH. " Drindent "
N.SH. " MEDICAL SKIN CLINICS "
N.Sh. " ONKOMED "
N.SH. " ORTHOS "
N.SH. " Preventiva "
N.SH. " SARA dhe EGO "
N.SH. "Derma"
N.SH. "Diagnostika "
N.SH. "Fati- Im
N.SH. "Nori-Farm"
N.SH. "OS-LAB"
N.SH. ,, BIP - MED "
N.SH. Ambulanca Shendetsore " LIKASTRO "
N.SH. Ambulanca Specialistike " Internistika "
N.SH. Ambulanca Specialistike ,,Korenica"
N.Sh. IVF - Qendra për Fekondim Artificial
N.Sh. Laboratori Kliniko-Biokimik "Zenun Tërshnjaku "
N.Sh. Ordinanca " Arizona "
N.SH. Orinancë Pediatrike " Baby."
N.SH. Poliklinika " Diagnostika Plus"
N.SH. Poliklinika " Diagnostika- R F "
N.Sh. Poliklinika " Jona "
N.SH. QENDRA DIAGNOSTIKE " KEKA MED "
N.Sh." Biohit "
N.SH." Preventiva "
N.SH.. " O.D. Megi"
N.SH.P. " O - TEKELI "
N.Sh.P.,,Ylli"
N.SH.Qendra për Terapi Fizikale dhe Rehabilitim " FIZIO PLUS "
N.SH.T. " DR. ILIRIJANA "
N.SH.T. " MADE - KOS "
N.SH.T. " MEDIKOS "
N.SH.T. Ambulanta Specialistike " Rent - Geni "
N.SH.T. " ALB-Medical"
N.SH.T. " Migun Ballkan "
N.SH.T. " Therapy-F "
N.SH.T. " UNI LAB "
N.SH.T. Laboratori " Aura "
N.SH.T. Poliklinika Stomatologjike " ARS - MEDICA"
N.Sh.T.,,Leta"
N.T.P. " Hamtek "
N.T.Sh " Klinika 34 "
N.T.SH. " PROMED "
N.T.SH. Poliklinika " Lindja "
N.T.SH. XIRI-LAB
N.T.Sh. " Alergjia - Astma "
N.T.Sh. " Asnael "
N.T.SH. " Bambini "
N.T.SH. " imuno LAB "
N.T.SH. " SYRI - OPT "
N.T.SH. " Xiri - Lab "
N.T.SH. ,, Syri "
N.T.SH.- Ambulanca Specialistike Urologjike"Arbi"
N.T.Sh. Enti Poliklinik- Ambulantor ,,Otokirurgjia"
N.T.SH. KLINIKA GJINEKOLOGJIKE GJERMANE " DEUTSCHE FRAUENKLINIK "
N.T.SH. Mendja Integruar Mjekësore "M.I.M."
N.T.SH. Ordinanca Specialistike Radiologjike " Fotomed "
N.T.Sh. Ordinanca Specialistike Fiziatrike "Teuta "
N.T.Sh." Shëndeti "
N.T.SH."DIAGNOSTIC LABORATORY"
N.T.Sh.,,Burimi"
N.T.SH.Ordinanca Specialistike " Truri "
Ndermarrja për mbrojtje shëndetësore dhe barnatore KIRURGJIKOS
Ndërmarrja për ndërtim tregti dhe consalting Acc Prizren
Ndërmarrja prodhuese tregtare dhe shërbyese export - import HUMANISTI
Ndërmarrja tregtare shërbyese Llokman
Ndërrmarrje Private Shëndetsore "A.L. "Akumed"
NSHSH ,,Mediaja"
O. S.,, Dr. Sh. Hasi"
O.F.R. "Elioni"
O.GJ. " Genti - med "
O.GJ. " Pasa - med "
O.Gj.,, Gynepriz"
O.Gj.,, Perla"
O.Gj.,,Gjinekologjia"
O.GJ.L."Besa"
O.GJ.O. " Albamed"
O.GJ.O. " Drita "
O.GJ.O. " Petal "
O.GJ.O. " Venera "
O.GJ.O. "Merita"
O.Gj.O. ,,Ultratingulli 4D"
O.GJ.O.S. " Shëndeti i Nënës "
O.M.F. " Etika "
O.M.F. " Fit Line "
O.M.P. " Diagnostika "
O.N. Kabineti i "EEG-ës Noli"
O.N.GJ. " Neuro - Gjin "
O.O.GJ.,, Mëma"
O.Ortopedike ,,Palmen"
O.P. " Dr. Andrea "
O.P. " Edoni "
O.P. " VESA - RO "
O.P. "Diabeti + "
O.P. "Medical"
O.P.,, Dr. Mustafa Rama"
O.P.GJ.A. " Lindi - Meg "
O.R.L. "Shëndeti
O.S. " Cardial "
O.S. " Diagnostika "
O.S. " Egzoni "
O.S. " Flori Med "
O.S. " Internisti "
O.S. " Internistika "
O.S. " Neuro -Med "
O.S. " Rentgeni "
O.S. " Tianchuang "
O.S. "Arbëresha"
O.S. "Fryti"
O.S. "Gembi Med"
O.S. "HEPA - MED"
O.S. "Listeri"
O.S. ,,Neuropsycho"
O.S."MASCOR"
O.S."O.R.L"
O.S.,,Doktor"
O.S.,,Jeta"
O.S.,,Promedica"
O.S.F. " Etika "
O.S.F. " Kosova-Med "
O.S.F.,,Medicus"
O.S.GJ. " "Gjinekologjija
O.S.GJ. " Nëna "
O.S.GJ. "Nila "
O.S.GJ." OB-GYN "
O.S.GJ.O. " Nora "
O.S.GJ.O." Nataliteti
O.S.GJ.U.K.P. " Moza "
O.S.I. " JETA "
O.S.I.K. ,, Zemra "
O.S.I.K. ,,Ritmi i Zemrës"
O.S.K. " Dreni Med"
O.S.O. "Emira"
O.S.O."DORA"
O.S.R. " Imazheria "
O.Specialistike ,,Syrigana"
O.T.F. "Fizioterapia"
OGJ,,Dr .Recep Rada "
OO "Dr. Isak"
OP,,Neonatus
Ordinaca Kirurgjike " Kirurgji -A "
Ordinanc Mjekësore " Rinori "
Ordinanc Specialistike
Ordinanca Ortopedia
Ordinanca " Rehabilitimi"
Ordinanca Pediatrike " Medica "
ORDINANCA PËR TERAPI FIZIKALE " FIZIOTERAPIA "
ORDINANCA SPECIALISTIKE " UROLOGJIA "
Ordinanca Specialistike " Neurologjia "
Ordinanca Specialistike Kardiologjike " PULS "
Ordinanca " Medicus "
Ordinanca " Arta
Ordinanca " Dr. Bujari "
Ordinanca " ECHO - SOPI "
Ordinanca " Emergjenca "
Ordinanca " Lobri "
Ordinanca " Ortopedia 1 "
Ordinanca ,, Gashi Lab "
Ordinanca ,,Aura"
Ordinanca ,,Dioni - Med"
Ordinanca ,,Fati"
Ordinanca ,,Orto - Gjyshinca"
Ordinanca Dermatologjike ,,Hana"
Ordinanca Dermatovenerologjike Megi
Ordinanca e Fiziatrisë " Duare "
Ordinanca e Fizioterapisë " D I T I "
Ordinanca e Pavarur Mjekësore,,Internistika"
Ordinanca e pavarur poliklinika ADN
Ordinanca e Pavarur Specialistike për Gjinekologji dhe Opstetrikë" Smira"
Ordinanca e Urgjencës Mjekësore " ARDI-med"
Ordinanca Echo - Gjinovci
Ordinanca Familjare " Shëndeti "
Ordinanca Fizioterapeutike &Rehabilituese,,Fiziomed"
Ordinanca Genti
Ordinanca Ginekologjike " Segin"
ORDINANCA GJINEKOLOGJIKE " ART - GJIN "
Ordinanca Gjinekologjike " Dr.Bajrami "
Ordinanca Gjinekologjike " Erditi "
Ordinanca Gjinekologjike ,,Jeta"
Ordinanca Gjinekologjike ,,Nëna"
Ordinanca Gjinekologjike Linda
ORDINANCA GJINEKOLOGJIKE OBSTETRIKE ALBAMED
Ordinanca Gjinekologjike,,Jasmina"
Ordinanca Gjinekologjike-Obstetrike " Poni "
Ordinanca Internistike " PULSI "
Ordinanca Internistike " Cordis "
Ordinanca Internistike " Etika "
Ordinanca Internistike "Dedo"
Ordinanca kardiologjiker CARDIA MD
Ordinanca Kirurgjike " KIRURGJIA "
Ordinanca Kirurgjike "Qëndresa"
Ordinanca kirurgjike Surgimed
Ordinanca Logopedike " LOGOS "
Ordinanca Mjekësore " Gastromed - AFM "
Ordinanca Mjekësore " MEDICA "
Ordinanca Mjekësore " Titi- Med"
Ordinanca Mjeksore " Praxis Medica "
Ordinanca Mjeksore "Specialistika "
Ordinanca Mjeksore Genti - G.R.
Ordinanca Mjeksore Private "Lilimed"
Ordinanca neurologjike private NEURON BANJË
Ordinanca Neuropsikiatërike,,Dr. Xhelo"
Ordinanca Oftalmologjike ,,Guri - Clinic"
Ordinanca Oftalmologjike ,,Oculus-Optika"
Ordinanca ORL
ORDINANCA ORTOPEDIKE " ORTOGRAM "
Ordinanca Ortopedike " Orthopedia "
Ordinanca Ortopedike " Ortomed "
Ordinanca Ortopedike ,,Ortopedia"
Ordinanca Pediatrike " GËZIMI IM "
Ordinanca Pediatrike " Premtim - Arti "
Ordinanca Pediatrike " RRITU "
Ordinanca Pediatrike " Vigani "
Ordinanca Pediatrike ,,Engjujt
Ordinanca Pediatrike Private Fëmiu
Ordinanca për Terapi dhe Rehabilitim ,,Vlera"
Ordinanca Për Terapi Fizikale " FIZIOTERAPIA "
Ordinanca për Terapi Fizikale " Rehabilitimi "
Ordinanca Për Terapi Fizikale "Elita "
Ordinanca Për Terapi Fizikale "Fizioterapia"
Ordinanca Private ,,Medicus Edona"
Ordinanca Private ,,Riza- Company"
Ordinanca Private Gjinekologjike " Genesis "
Ordinanca Private Radiologjike Ultrasonografike Medifag
Ordinanca Private Specialistike " Dermatologjia "
Ordinanca Private Specialistike " ORL + Gjinekologji "
Ordinanca Private Specialistike ,,Medica"
Ordinanca Psikiatrike " Rina "
Ordinanca Radiologjike ,,Roentgeni"
Ordinanca Rentgenologjike " ECHO DIAGNOSTIKA "
Ordinanca Specialistike " Eri "
Ordinanca Specialistike " Luna "
Ordinanca Specialistike - Fiziatrike ,,Terapy"
Ordinanca Specialistike " ADAMED "
Ordinanca Specialistike " Bronhomed"
Ordinanca Specialistike " Feniksi "
Ordinanca Specialistike " Gastro - Dent "
Ordinanca Specialistike " Jeta"
ORDINANCA SPECIALISTIKE " NEUROPSIKIATRIA "
Ordinanca Specialistike " Ortopedia "
Ordinanca Specialistike " Praxic Medica"
Ordinanca Specialistike " PROMEDICA "
Ordinanca Specialistike "ARTI-med"
Ordinanca Specialistike "EUROORTOPEDIA"
Ordinanca Specialistike ,,Embrion"
Ordinanca Specialistike ,,Shëndeti 2"
Ordinanca Specialistike ,,Shëndeti"
Ordinanca Specialistike ,,Uromed"
Ordinanca Specialistike ,,Zemra"
Ordinanca Specialistike ARS " Medica "
Ordinanca Specialistike Blini AS
Ordinanca specialistike e stomatologjisë DENTING
Ordinanca Specialistike Gjinekologjike " NART-GYNO "
Ordinanca specialistike gjinekologjike obsetrike Gjinekologjia Podujevë
Ordinanca Specialistike Gjinekologjike,,Gjeneza"
Ordinanca Specialistike Gjinekologjike,,Nëna"
Ordinanca Specialistike Internistike " Florimed "
Ordinanca Specialistike Internistike " Medicoren "
Ordinanca Specialistike Ortopedike ,,Ortopedia"
Ordinanca Specialistike Pediatrike "agimi"
Ordinanca Specialistike Pediatrike e Pavarur "Fatosat"
Ordinanca specialistike për kirurgji e përgjithshme dhe kardiologji dhe konsultant tjerë CHIRURGIA
Ordinanca Specialistike për Orl ,,Dibabli"
Ordinanca Specialistike Për Sëmundjet e Syrit "Oculus"
Ordinanca Specialistike Për Vesh - Fyt Dhe Hundë
Ordinanca Specialistike Proktologjike " Proktologjia "
Ordinanca specialistike pulm Ologjike dhe e praktikes se pergjithshme SHENDETI PLUS
Ordinanca Specialistike Urologjike " Medijon "
Ordinanca Specialistike,,Nderimed"
Ordinanca specijalistike për gjinekologji e obsgterike Ultrazeri
Ordinanca Specjalistike Urologjike" Uromed - AD"
Ordinanca Stomatologjike " Heliodent "
Ordinanca Urologjike " Medicus "
Ordinancë e Praktikës Mjeksore ,,ROBERTI"
Ordinancë Mjekësore " Efamed "
Ordinancë Mjekësore "Arbora"
Ordinancë Mjeksore "Pheba"
Ordinancë Shendetësore Radiologjike " QF JABA "
Ordinancë Spec. Kirurgjike " Besi "
Ordinancë Specialistike " Bela Med "
Ordinancë Specialistike " Ku Med Vaff "
Ordinannca Specialistike " Internistika "
ORL " Lulja "
OS,,Asepsa"
OS-Gjinekologjike "Femina"
P. O. " Reumatolog "
P.P. " NEURO MEDICA "
P.P.S.Gj.,,Dea Med"
P.S.N Enireflex
P.T.DH. " Morphina "
Poliklinik "Medica"
POLIKLINIKA SHËNDETSORE " THERAPIA "
Poliklinika " Gastro - Medica "
Poliklinika " Ginekos "
Poliklinika " Medicus - Naz "
Poliklinika " Multi - Care Medical GR "
Poliklinika " Murat- Medicus "
Poliklinika " Rekamed "
Poliklinika " Theramed - H.B. "
Poliklinika "Dr-Sevdija"
Poliklinika "Galaxy"
Poliklinika "Vita"
Poliklinika ,,Alfa Medica"
Poliklinika ,,Lui Paster" Sh.p.k.
Poliklinika ,,Muemi Medikus"
Poliklinika ,,Oro-Face"
Poliklinika ,,Shëndeti"
Poliklinika ,,Syrigana"
Poliklinika ,,Zatriqi"
Poliklinika Biolab-Zafi"
Poliklinika e pavarur specialistike Chirurgia Ambul.e pav.spec.për kirurgj.e pav.specialistike
Poliklinika Echo Diagnostika
Poliklinika Gjinolli
Poliklinika Mjekësore ,,Etika"
Poliklinika për mbrojtje shëndetsore dhe prenventivë BESA MED
Poliklinika Shëndeti Prishtinë
Poliklinika Urologjike " Pro -Ren "
Poliklinika,, Eskulap "
Poliklinika,,Bleta"
PP "Hipokrat"
Privatno preduzeee Gradac Leposavie
Prvatno preduzeee Viva Lesak
Punëtori rentegeni X-RAY DONI
Q.D.T. " Diagnoza "
Q.S.K. " Kirurgjia "
Qendra Diagnostike " Neuromedica "
Qendra Diagnostike - Terapeutike " Neuroni "
QENDRA DIAGNOSTIKE - TERAPEUTIKE " REA "
Qendra Diagnostike Terapeutike " Med Diagnostika"
Qendra diagnostike Terapeutike " Neuroni "
Qendra Diagnostike Terapeutike" Mikro & Dent"
Qendra Diagnostike-Terapeutike " Psychomega "
Qendra Diagnostiko-Terapeutike "Anima"
Qendra Kardiale e Kosovës-SH.P.K.
Qendra mediko-psikoterapike Labyrinth
Qendra Mjekësore Rehabilituese " Jeta Dhe Migun "
Qendra Për Mjekësi Fizikale Dhe Rehabilitim "Nëna Naile " Sh.p.k.
QENDRA PËR TERAPI FIZIKALE " FIZIOTERAPIA "
RK ,,RÖ-Diagnostika"
S.O." Dolor"
SH.SH. " Shëndeti "
Shërbime Profesionale "Fos"
Shërbime Shëndetsore Shtëpiake " Kujdesi "
SO,, Kos Medik "
Specialistieka Ordinacija " Dr.Mrdjinac "
Specijalisticka Ordinacija " Dr. Redžo"
Specijalistiqka ambulanta "Otorina"
Spital Special për Kardiologji Intervente ,,Intermed" Sh.p.k.
SPITALI " EUROMED - NËNA NAILE " SH.P.K.
Spitali i Përgjithshëm INTERNATIONAL HOSPITAL Sh.p.k.
Terapia Fizikale " Rehabilitimi "
V.P. Laboratori " Biolab-R "
Z.O. " Kardio Medical "

 

Kompanije.net - Adresar firmi Srbije. - Prava koriscenja | Kontakt | Poslanik