Regionalni adresar firmi

Pretraga firmi


 

" Blom Kosova " SH.P.K.
" KIKA ENGINEERING " SH.P.K.
Egis Route-Scetauroute - Branch Kosovo
ITEG Sh.p.k.
P.P. " Urban Zona "
" Alliance International " L.L.C.
" Arcadis Construction " SH.P.K.
" ARCADIS " Sh.p.k.
" ARCHITHINK " SH.P.K.
" ARCON GROUP " SH.P.K.
" BAUART " Sh.p.k.
" Berisha Architect & Associates " SH.P.K.
" CO-ING " Sh.p.k.
" Concept Studio Architecture " SH.P.K.
" CONSULTING EA " SH.P.K.
" Damastion Projec t" Sh.p.k.
" Delta-Construction " Sh.p.k.
" Desing - 4 " Sh.p.k.
" EKO - ARK " Sh.p.k.
" EU-BusinessCenter " SH.p.k
" Focus Group " Sh.p.k.
" GECIstudio " SH.P.K.
" GEO Transform " SH.P.K.
" IMPACT " SH.P.K.
" IngPlus " Sh.p.k.
" KBPI " SH.P.K.
" LSN ARKITEKT " SH.P.K.
" Maden " Sh.p.k.
" OÇEAN GROUP " Sh.p.k.
" POSTARCH " SH.P.K.
" PROARCHITECTURE " SH.P.K.
" Prof-Ing " Sh.p.k.
" RADIJAN " SH.P.K.
" SHEHU ARCHITECTS " SH.P.K.
" Termo Consing " SH.P.K.
" Tulla Studio " SH.P.K.
" Urban Group " SH.P.K.
" VESA -ING" SH.P.K.
"Ballkan Group " Sh.p.k.
"TTE Group" L.L.C.
ARIKAN C.O. - L.T.D. - PËRFAQËSIA NË KOSOVË
BREZOVICA VISION Sh.p.k
DY PLUS SH.P.K.
ENERGY AUDIT-CO SH.P.K.
ENG TEAM & PARTNERS SPA BRANCH IN KOSOVO
Instituti " F.SH.T.A. " SH.P.K.
N.N.P. " DATA ING "
N.N.P." PROARCH "
N.N.Sh. " Ading "
N.N.Sh. " Edifice Ingenierie "
N.N.SH. ,, XH & M - Project "
N.N.SH. Vula Construction
N.P.SH. " AFA - ING "
N.P.SH. " Mikroklima "
N.SH. " Valfon "
N.SH. " 2 Beta ing "
N.Sh. " arkos "
N.SH. " ARTEC "
N.Sh. " Beralb "
N.SH. " ECT "
N.SH. " Engineering I.B. "
N.Sh. " Korrektësia "
N.SH. " Lindor "
N.SH. " Standart Projekt "
N.SH. Byroja Projektuese " BYTYQIARCHITECTS "
N.SH." archi EDU "
N.SH." PROJECT & DESIGN -GSF "
N.T.SH. "EURO -ing"
N.T.SH. " Dedinja Architects "
N.T.SH. " E & B Engineering "
N.T.SH. " PILULA DESIGN "
NEK UMWELTTECHNIK AG DEGA NË KOSOVË
Super - Ark"Sh.p.k.
Upwind International I GmbH Dega në Kosovë
" DAJTING " SH.P.K.
" Ekuiliber Projekt " SH.P.K.
" ELEKTRONIK & MAQINERI " SH.P.K.
" IVANISIN. KABASHI. ARCHITECTS " L.L.C.
" JUNA GROUP " SH.P.K.
" KSA " L.L.C.
" 4M " SH.P.K.
" ADVaX " SH.P.K.
" AL - GROUP " SH.P.K.
" ALB - NDËRTIMI " SH.P.K.
" ALJORI " SH.P.K.
" ANER " SH.P.K.
" CADCOM " SH.P.K.
" Con - Des " SH.P.K.
" EM & ES Consulting " SH.P.K.
" G - SECTION " SH.P.K.
" Geo - Consulting " SH.P.K.
" GJEO - GRAVITETI " SH.P.K.
" GJEOKONSULT & CO " SH.P.K.- PËRFAQËSIA NË KOSOVË
" GO CONSTRUCTION " SH.P.K.
" Hidro TECH " SH.P.K.
" IPN " SH.P.K.
" KONSPEKT KOSOVA " SH.P.K.
" LIMA DESIGN " SH.P.K.
" NACO " Përfaqesia në Kosovë
" NOVATECH STUDIO KOSOVË " SH.P.K.
" PC & E " SH.P.K.
" UD Studio " SH.P.K.
" A group " Sh.p.k.
" AB GROUP " Sh.p.k.
" ALB - Architect " SH.P.K.
" am GROUP " SH.P.K.
" Aralbi Project " SH.P.K.
" ARBËRI-GEO " SH.P.K.
" Arch-Ing Group" Sh.p.k.
" Archita " SH.P.K.
" Arkos " SH.P.K.
" B.P.N.M. Arkitekt Company " Sh.p.k.
" Çeta - General Invest Group " Sh.p.k.
" Ciec Engineering"
" CMA Design" Sh.p.k.
" Construction Management Alliance Kosova " Sh.p.k.
" Cras Automation " Sh.p.k.
" Daldrup Company" SH.P.K.
" DCE - Development Consulting & Engineering " SH.P.K.
" Design Plus" Sh.p.k.
" DEVELOPMENT INTEGRATED " SH.P.K.
" EDS " Sh.p.k.
" EnergoKos " Sh.p.k.
" Engineering " Sh.p.k.
" Engineering " Sh.p.k.
" Enigma " SH.P.K. Përfaqësia në Prishtinë
" Ening " Sh.A.
" Europroject " Sh.p.k.
" Ferizi +Ferizi Architects " SH.P.K.
" GEO GLOBAL " Sh.p.k.
" Geo -Mineral" SH.P.K.
" GeoCad " SH.P.K.
" GEOENGINEERING " Sh.p.k.
" Gjeo - Kom " SH.P.K.
" Gjeogauss " SH.P.K.
" GJEOTEKNIKA " SH.P.K.
" HDEW Schweiz AG "-Dega në Kosovë
" Heritage" SH.P.K.
" HIDROING - DK " Sh.p.k.
" HOLINGER AG " - DEGA NË KOSOVË
" Home Project Group " SH.P.K
" INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SA " - BRANCH OFFICE KOSOVO
" Intering " Sh.p.k.
" LUANA CONSTRUCTION " SH.P.K.
" Mopan " Sh.p.k.
" NARTEL DESIGN " SH.P.K.
" NBT -ING" SH.P.K.
" Nixha Group " Sh.p.k.
" North -West " SH.P.K.
" O.U.D.-ARCHITECTS " SH.P.K.
" Pro - Art - Ing " SH.P.K.
" Progis " Sh.p.k.
" Prohome & Urbanist " Sh.p.k.
" Project Plus " SH.P.K.
" Protech " SH.P.K.
" Quadrant " Sh.p.k.
" Remontmontaža " D.D. Përfaqësia në Kosovë
" Rima " SH.P.K.
" Ripten Engineering " Sh.p.k.
" S&H Geoconsulting " SH.P.K.
" SIGMA CONSTRUCTION " SH.P.K.
" Smart Project " L.L.C.
" SPACE " SH.P.K.
" Studio 13 " SH.P.K.
" Studio 3D " Sh.p.k.
" Topoing Kosovo " d.o.o.
" Unioni " SH.P.K.
" URBAN PLUS " SH.P.K.
" Urbanizam - MC "
" VB STUDIO " SH.P.K.
" W W W. Ardi.C C " SH.P.K.
" Zena " Sh.p.k.
"Agoi" SH.P.K.
"Arch Group" Sh.p.k.
"Areeks Aleksandrija-Përfaqësia Kosovë
"Blominfo A/S " Përfaqësia në Kosovë
"Cepi" Sh.p.k.
"DWH-KOSOVA "SH.P.K.
"Engineering Group" SH.P.K.
"ETC " Sh.p.k.
"Euro Projekting" Sh.p.k.
"GEO TECH " SH.P.K.DEGA KOSOVË
"GEOTRASA " Sh.p.k.
"Gjeomedia " Sh.p.k.
"Grupi PNT" Sh.p.k.
"LORENCO & CO " SH.P.K.- Dega në Kosovë
"POLITECNICA-INGEGNERIA ED ARCHITETTURA-"DEGA NË KOSOVË
"RO & ZE "SH.P.K.
"Studio Codex" SH.P.K.
"TEC. CONSULT " SH.P.K. - Dega në Kosovë
"Thermo Group" Sh.p.k.
"ZONING" sh.p.k.
,, Gjeoteknika " Sh.p.k.
,, CDC " SH.P.K.
,, Geoing Group " D.o.o.
,, Gid " Sh.p.k.
,, GS1 " SH.P.K.
,, Idroesse Infrastrutture " - Njësia Prishtinë
,, Unikosproject" L.L.C.
,,Ameritect"
,,Arbër Shala Architects" Sh.p.k.
,,Astraplan" SH.P.K.
,,D & C PARTNERS" SH.P.K.
,,Eurokonstruksion" Sh.p.k.
,,Gëzimi" Sh.p.k.
,,Globi"
,,IEE" Sh.p.k.
,,Ies Kosova" Sh.p.k.
,,IMS" SH.P.K.
,,Kosova - Projekt" Sh.p.k.
,,Plan Ing" Sh.p.k.
,,Projectico " Sh.a.
,,R.M.T." SH.P.K.
,,Smart Investment Group" SH.P.K.
,,TBJ (Technisches Büro Jud) "Sh.p.k.
,,Three A"
A.A. Bx architects- Art 5
A.I.D. " Archides "
A.P.E.P. "Arkos"
Agjencia Informarket
AM - PROJECT
Arkitekturë Inxhinjeri 3D Vizuelizim " 69 Associates "
As Engineering Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar për ndërtimtari, shërbime dhe tregëti Prishtinë
Atele ,,Mis New York"
Atelie ,, Protatoo "
B.P. " Procad "
B.P.,,Prodin - Ing"
B.P.I. " XHOB - ing "
B.P.N. " Arch - 5 "
Biroja për projketim mbikqyerje dhe ekzekutim të punëve ndërtimnore ARK - ING
BM BHK-Bau GmbH Përfaqësia në Kosovë
Buroja për projektim dhe ndërtim PERSPEKTIVA
BX Architects - Perfaqësia
Byro Projektuese " DRINI "
Byro e Arkitekturës " Pro Arch "
Byro Për Matje Gjeodezike Dhe Projektime "Geogauss"
Byro për projektim ndertim dhe mbikqyrje projekt - Ing
Byro Projektuese " Agenda "
Byro Projektuese " Ark "
Byro Projektuese " Arkitektura "
Byro Projektuese " Dukja 7 "
Byro Projektuese " Futuristik Spirit"
Byro Projektuese " Plani B & J "
Byro Projektuese " Rraci Consulting "
Byro Projektuese " Rrezja "
Byro Projektuese " Termoproject "
Byro Projektuese "B Project"
Byro Projektuese "Kodra"
Byro Projektuese "Struktura"
Byro Projektuese ,, London Project "
Byro Projektuese ,,Ark - L"
Byro Projektuese ,,Ark-Projekt"
Byro Projektuese ,,Drita"
Byro Projektuese ,,Eka"
Byro Projektuese ,,Urban Design Studio"
Byro Projektuese D-LIN design
Byroja për projektim dhe konsalting profesional Pro H & H Ark
Byroja Projektuese " Europroject " Sh.p.k.
Byroja Projektuese ,,CAD DESIGN" SH.P.K.
Byroja projektuese ARCH-STUDIO
Byroja projektuse ndertimore AGM Projekti
Compass Arch SH.P.K.
D.P.Sh. " Phone Calls "
D.P.SH. " Ceti "
D.P.SH. " GEO PROFESSIONAL "
D.P.T. " Finalimpex "
D.SH. " Kadastri "
D.SH. " TRAFIKU "
DEUTSCHE KOMPETENZ BAU KOSOVA -H. SH.P.K.
Drini Company Sh.p.k.
EGIS INTERNATIONAL - BRANCH KOSOVO
Ekos Holding Korporacija D.O.O.
Ekspert i Gjeodezisë SBM
Enginering, Construction Consulting " Ingra Contractor "
Enti për urbanizëm,zvillim dhe VNV STUDIO
fNdërmarrja projektuese ndërtimore Shala export-import
G V Sistem
G.P. " Centar - Projekt "
Holcman Construction Limited - Përfaqësia në Kosovë
Horizons Group" SH.P.K.
iC consulenten - SH.P.K.
INFA & Co.Group
Instituti " VNV Studio Inc "
Instituti i Inxhinierisë Mekanike SH.P.K.
INSTITUTI INXH-XEH-MET-TEK-GJEO"
Inzinjering INTER SUN
ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITA "Sh.p.k.-Përfaqësia në Kosovë
Izdavaeka proizvodno trgovinsko i usluzno preduzeee Rok Oil D.O.O.
Kakineti i studimeve dhe projektimeve arkitektonike Arkivizion
Kompania Projektuese " Plan -D" Sh.p.k.
Kompania projektuese nderitmore Atele 2
Komplexban Kosova
Koncar Inženjering Za Energetiku i Transport D.D.-Kosovo Branch Office
Koperativë banesore-projektuese
LIEVERS HOLAND
Lin - Projekt Sh.p.k.
LOMB ENGINEERING BALKAN - L.L.C.
Magdeburger Forderanlagen und Baumaschinen GmbH- Branch office in Kosovo
N .SH Geo - Gr "
N,P. "Studio 39"
N. P. K. " Konstruktori "
N.E.T. " Elmont Com "
N.I. " BN ARCHITECTS & ASSOCIATES
N.K.P.Q. " Mineralprojekt "
N.M.I.Q. ,, Montkomerce " Sh.p.k.
N.N. " ARDIKO - PROJEKT "
N.N. " DARDANIKA "
N.N. " Termo "
N.N. "Hydro tech"
N.N. "TEUTA.CO"
N.N. PROJEKTUESE " PROJEKTIMI "
N.N.P " Dakaj "
N.N.P. " AGONI D.T.V "
N.N.P. " Ferbaing "
N.N.P. " 2A Kosova AG "
N.N.P. " 3D+ Projekt "
N.N.P. " Ag Projekt "
N.N.P. " Arkon "
N.N.P. " Art Projekt "
N.N.P. " Euro As + Partner"
N.N.P. " Ing Byro - Art - 3 "
N.N.P. " Loli "
N.N.P. " Muratori "
N.N.P. " Projekt - ING "
N.N.P. " Struktura "
N.N.P. " Studio Links 4 "
N.N.P. "Akhm .Projects"
N.N.P. "Arhiko .ING"
N.N.P. "Designeng"
N.N.P. "Ing Projekt"
N.N.P. "Kosova Inxhiniering"
N.N.P. "Rraci - Ark.Ing"
N.N.P."ARK-ING"
N.N.P."INCOD"
N.N.P.,, Alba "
N.N.P.,,Stabiliteti Projekt"
N.N.P.,,Vizura"
N.N.P.,,Zeloli"
N.N.P.T. " As Ingeniering "
N.N.SH" Albkom"
N.N.SH. " Lenze "
N.N.SH. " Arka Projekt "
N.N.SH. " ELITA 4 "
N.N.SH. " MER - N "
N.N.SH. " Resurset & Mjedisi "
N.N.SH. " Archaon "
N.N.SH. " B PLAN "
N.N.SH. " CAD partners "
N.N.SH. " Canolli "
N.N.SH. " Gama - Ing "
N.N.SH. " IN - ROAD CONSTRUCTION "
N.N.Sh. " INCOP-MK "
N.N.SH. " KAPITAL "
N.N.SH. " ML&DCM "
N.N.SH. " Nori - Projekt "
N.N.SH. " Prime.com "
N.N.SH. " Projektimi "
N.N.SH. " S - ing - Projekt "
N.N.SH. " VIA Project "
N.N.SH. " Vizion Project "
N.N.SH. "Arch -Art"
N.N.Sh. "Old Tradition Future Design "
N.N.SH. BYRO PROJEKTUESE " ARK-DESIGN "
N.N.Sh.,,Eup - Iup"
N.N.SH.Byroja Projektuese "Tower Project"
N.N.T. " PROTECH "
N.N.T. STUDIO " ARCHCODE "
N.N.T. " Eko "
N.N.T. " Geo - Arch "
N.N.T. " Sena "
N.N.T. "Alsard Projekt"
N.N.T.,,Kosing-L.G."
N.P. " Coloring "
N.P. " GONI - ING "
N.P. " TIKI - DESIGN "
N.P. " Blini "
N.P. " 4M Group Limited " Përfaqësia Prishtinë
N.P. " AR-ENG "
N.P. " Art- Team "
N.P. " Artida "
N.P. " As Projekt "
N.P. " CMC "
N.P. " Consult Engineering "
N.P. " Gamatelie "
N.P. " Gjeodezia - M & P "
N.P. " Gjeo-Gaus"
N.P. " IPE-PROING "
N.P. " KOSOVA PROJEKT CONSTRUCTION "
N.P. " M & M "
N.P. " Maden Studio Kreative "
N.P. " Nipon Studio "
N.P. " PREKI CONSALTING "
N.P. " Premium - ENG "
N.P. " Vija "
N.P. "Arch - Plannum"
N.P. ,, Architect s LINE "
N.P. N. " A 4 "
N.P. N. " Arch Line"
N.P."geology and geotechnics laboratory pittermann "
N.P.,,Anarch"
N.P.,,Arkos 21"
N.P.,,BB-Projekt"
N.P.,,Dita"
N.P.,,Eco-Project"
N.P.,,Jeton"
N.P.,,XL Architects"
N.P.I. Projektimi Traffic Safety
N.P.I."Ing-Projekt"
N.P.N. " Urbis Gr "
N.P.N. " ELRINDI - DESIGN "
N.P.N. " FERPLAN "
N.P.N. " KOS - INGG "
N.P.N. " LORI "
N.P.N. " 3L ING "
N.P.N. " KEMA - COM "
N.P.N. " mark - ing "
N.P.N. " Ribau "
N.P.N. REAL-PROJEKT
N.P.N. " ALDI " SH.P.K.
N.P.N. " AEK "
N.P.N. " Archipoints "
N.P.N. " BUILD.ING."
N.P.N. " Gjeodezia - F.F. "
N.P.N. " Green Door "
N.P.N. " Impro "
N.P.N. " Ingjinjering "
N.P.N. " Inzhinjering "
N.P.N. " Mega " Sh.p.k.
N.P.N. " NC-ENGINEERING "
N.P.N. " Olska ING "
N.P.N. " Patria "
N.P.N. " Seeng "
N.P.N. " Structural Engineers " Sh.p.k.
N.P.N. " Uniproject"
N.P.N. " UNIVERS- MI "
N.P.N. "Eng-Constructionns"
N.P.N. "Lerrit"
N.P.N. "Teuta- H"
N.P.N. "Via Com"
N.P.N. "Vizioni - B"
N.P.N. ,, OB STUDIO"
N.P.N. ,,Favor - Ing "
N.P.N." 3 D -ing-byro"
N.P.N."ENG-IDEA"
N.P.N."XILI"
N.P.N.,,Alfa - Ing"
N.P.N.,,BB - Ingenering"
N.P.N.,,CDC"
N.P.N.,,Doning"
N.P.N.,,Engineering V&M"
N.P.N.,,Euro-Trasing"
N.P.N.,,Ing Byro-Art"
N.P.N.,,M-ING"
N.P.N.,,Murr-Ing"
N.P.N.,,Pro - Ing" Sh.p.k.
N.P.N.I. " Arting " Sh.p.k.
N.P.N.SH. " Greenhaus " Sh.p.k.
N.P.N.T. " Aga "
N.P.P. " Ekstensioni Pyjor "
N.P.P. " Geo - Project "
N.P.P. "Arti Real"
N.P.P. "Geo Info"
N.P.P." Atele Arkitektura "
N.P.S.,,Terra"
N.P.SH. " ANADELTA "
N.P.SH. " HI - ARCH GR "
N.P.SH. " VIZURIMI "
N.P.Sh. " Alko Ing "
N.P.SH. " GeoModeling "
N.P.SH. " GeoSystems "
N.P.SH. " HITERM EL "
N.P.SH. " PRONA "
N.P.SH. " Virtual Architecture "
N.P.Sh. GNB-PROJEKT
N.P.SH. " GeoDATA "
N.P.SH. " INNOVATIVE ARCH "
N.P.SH. " ADG "
N.P.SH. " Arch & Design "
N.P.Sh. " arch studio "
N.P.SH. " B & E "
N.P.SH. " DAVEGJO "
N.P.SH. " Elding "
N.P.SH. " Elektromontimi"
N.P.Sh. " Elektroprojekti "
N.P.SH. " GEO TECH "
N.P.SH. " Gjeo - Gravitacioni "
N.P.SH. " GJEODEZIA "
N.P.SH. " GJEOMETRI "
N.P.SH. " Harp "
N.P.Sh. " M STUDIO "
N.P.SH. " Multi - System "
N.P.SH. " PRO - CAD - ING "
N.P.SH. " Shpresimi "
N.P.SH. " Smart Project "
N.P.Sh. " t t + "
N.P.SH. " Tech - Projekt "
N.P.SH. " Urban Plus "
N.P.SH. "Gjeodeti"
N.P.SH. "Gjeodezia"
N.P.SH. "Hero + "
N.P.SH. "Hidroprojekti"
N.P.SH. "Univers"
N.P.SH." Ekoterm"
N.P.Sh.,,B & B - Project"
N.P.Sh.,,Consult - Eng"
N.P.Sh.,,Heco Engineering"
N.P.Sh.,,Kosova Consulting"
N.P.Sh.,,Power"
N.P.SH.T. ,, A - M - Architects "
N.P.Sh.T.,,Elkon"
N.P.T,,Kosova Term"
N.P.T. " ALB - COM "
N.P.T. " Dodona "
N.P.T. " Fling"
N.P.T. " Metal Projekt "
N.P.T. " Pentagon "
N.P.T. " Thekra "
N.P.T. " Utelec "
N.P.T. "Arhing"
N.P.T. "DESIGN"
N.P.T. "Graphos"
N.P.T. "Shpati- EL"
N.P.T.,,Silver-Co-Termoklima"
N.P.T.SH. " Arching "
N.P.U. "Thyfata Inxhinjering"
N.R.P. " Gjeomatika "
N.S.I.,,Ardi Engineering CC"
N.SH " DEONI "
N.SH. " A DESIGN "
N.SH. " FER CONSULTING "
N.SH. " ARCHFM "
N.SH. " PISHA - VB "
N.SH. " A&D Projekt "
N.SH. " APLUS "
N.SH. " ARTTECH STUDIO "
N.SH. " BILANC WEB "
N.SH. " GEOING "
N.SH. " GEOPROJECT "
N.SH. " KOSOVA GIS "
N.SH. " PRIM "
N.SH. " A & A project "
N.SH. " E- Project "
N.SH. " GM - Point "
N.SH. " KEYPLAN "
N.SH. " Vector "
N.SH. Liriu
N.Sh. Park Star
N.SH. " E design "
N.SH. " ILLEGAL ARCHITECTURE "
N.SH. " KUTIA "
N.SH. " PROEKS "
N.SH. " Studio 3B "
N.SH. " TTE "
N.SH. " ZAZAARK "
N.SH. " 3 D - Project "
N.SH. " A & B TRAFEXpertise "
N.SH. " A & D - ARCH ATELIE "
N.SH. " A.K Gjeo - Matje "
N.Sh. " ACT - inginiering "
N.Sh. " AGB CONSULTING "
N.SH. " AJA - PROJECT "
N.SH. " AKI - MAC INXHINJERING "
N.SH. " ALL- IN "
N.SH. " Arch - In "
N.SH. " arch Cit "
N.SH. " ARCH INTER "
N.Sh. " Arch-Idea "
N.SH. " ARCHLAB "
N.Sh. " Arkaik "
N.SH. " Arkitekt - Ing "
N.SH. " Attilio Project "
N.SH. " B B - Studio "
N.SH. " BARON - STUDIO "
N.Sh. " Blakaj Arkitekturë "
N.Sh. " Build Green "
N.SH. " CANI -S "
N.SH. " Cena "
N.SH. " CHANGE "
N.Sh. " Consult - Arch "
N.SH. " CONSULTING E-A "
N.SH. " dtech "
N.SH. " EfEnKo "
N.SH. " Ekspert - B "
N.SH. " ELTA INGINIERING "
N.Sh. " ENG TEAM & PARTNERS KOSOVO "
N.SH. " ENGINEERING - TERMO "
N.SH. " ENGINEERING & CONSTRUCTION "
N.SH. " Geo - Arbri "
N.Sh. " GEO - GIS "
N.SH. " Geo - Mining "
N.SH. " Geo -Map "
N.SH. " GEOCAD "
N.SH. " Geodesy & Projects "
N.SH. " GEOMAP "
N.SH. " Geosmart Consulting "
N.SH. " Gjeo - Cad "
N.Sh. " Gjeodeti "
N.Sh. " Gjeo-Ing "
N.SH. " GJEOMERKURI "
N.SH. " Hidroplan Prishtina "
N.Sh. " Ideal Projekt "
N.SH. " IMPERIUM "
N.SH. " Infokos "
N.SH. " KTA - ing "
N.SH. " M & J design "
N.SH. " Myndwork Studio"
N.SH. " News "
N.SH. " ORING "
N.SH. " Power Engineering "
N.SH. " PRIMA PLAN "
N.SH. " PRO - PR "
N.SH. " Professional Traffic Eng"
N.SH. " PROJECT & DESIGN - GSF "
N.SH. " RAVE Engineering "
N.SH. " RRACI ARK ING "
N.SH. " Struktura "
N.SH. " STUDIO B "
N.SH. " Studio B&K "
N.Sh. " Trafiku "
N.SH. " V max Project "
N.SH. " Velatec "
N.SH. " V-ING "
N.Sh. " Zeka "
N.SH. "3D - ING BYRO"
N.SH. "Arch-i Tech"
N.Sh. "Consulting E.S.D. "
N.SH. "Engplus"
N.SH. "Enti Për Punë Gjeodezike dhe Fotogrametrike"
N.SH. "GEO KARL GEGA"
N.SH. "Gjeomap Info"
N.SH. "Komas"
N.SH. "Lisi"
N.SH. "Murseli Arkitekt+Partner
N.SH. "Teknokom"
N.Sh. ,,Hydro Design"
N.SH. Byro Pojektuese " BAUHAUS "
N.SH. Byro Projektimi " Infinit "
N.SH. BYRO PROJEKTIMI ,, DIAGONAL
N.Sh. E.U.P. " Engineering "
N.SH. Instituti Tekniko Teknologjik " ITEK "
N.SH." AB ARCHITECT & ASSOCIATES "
N.SH." aseba - ing "
N.SH." Geo Surveying "
N.SH." PLAN4 "
N.SH."Elektro-Toni"
N.SH."Gjeodezia Aplikative"
N.Sh.,,Coming"
N.SH.,,ECN-ENTING"
N.Sh.,,EG Consulting"
N.Sh.,,Ericon"
N.Sh.,,GjeoProjekt"
N.Sh.,,Kika - Projekt"
N.Sh.,,PAN Engineering"
N.Sh.,,Pro It"
N.Sh.,,Tetronic"
N.Sh.,,Univers"
N.Sh.." Best Commerce"
N.Sh.M. " Drenica -As "
N.SH.N. " TERMIKA "
N.SH.N. " TRITERM "
N.SH.N. " Archi ` S "
N.Sh.N. " Era "
N.SH.N." Gashi Arkitekture "
N.SH.N." Korona ING"
N.SH.N."Ade"
N.SH.P. " AS PROJECT "
N.SH.P. " XIXA "
N.SH.P. " GEOMATJE " SH.P.K.
N.SH.P. " arch. atele "
N.SH.P. " ELITA - G "
N.SH.P. " Inxhiniering "
N.SH.P. "CENTIMETRI"
N.SH.P. ,, Mema "
N.SH.T. " COMFORT GR "
N.Sh.T. " Dizajn VD "
N.SH.T. " Genti - K "
N.SH.T. " ING - RA "
N.SH.T. "Global Intersection
N.SH.T. "Mina -Projekt"
N.Sh.T. Geo - Project "
N.T. " Studio Dizajn Interier "
N.T.P. " ARDI - TEL "
N.T.P. " PRIMA ENGINEERING "
N.T.P. " Koarch "
N.T.P. " Agro - Fisniku "
N.T.P. " ALEA "
N.T.P. " Dafi "
N.T.P. " EURO PROJEKTI "
N.T.P. " LORANI PROJEKT "
N.T.P. " Milenium "
N.T.P. "Natyra"
N.T.P.,,Grand"
N.T.SH " Ipu - Bau - Mendel "
N.T.SH. " GEO - KOS "
N.T.SH. " GJEODEZIA "
N.T.SH. " KONSULTING "
N.T.SH. " Kontroll - Test "
N.T.SH. " LETA "
N.T.SH. " URBAN 3A "
N.T.SH. " 2a architects "
N.T.SH. " BODE "
N.T.SH. " Electra "
N.T.Sh. " Termo-Klima "
N.T.SH. "ARCHID"
N.T.SH. ,, ECT "
N.T.SH. G & L-79
N.T.SH. H-PROJEKT
N.T.SH. " CID - Construction interior Design "
N.T.SH. " Atri "
N.T.SH. " BIPROJECT & PARTNERS "
N.T.SH. " BlueZone "
N.T.SH. " Brilant Construction "
N.T.SH. " ERJONA -EKS -ING "
N.T.SH. " Forma Ideal "
N.T.Sh. " Ing Corp "
N.T.SH. " Line Project "
N.T.SH. " MIMARK "
N.T.SH. " PROKIM "
N.T.Sh. " Studio Zero "
N.T.Sh. " Total 3D "
N.T.Sh. " Zebra "
N.T.SH. "Concrete"
N.T.Sh. ,,Eurotek"
N.T.SH."DELTA"
N.T.Sh.,,ADK"
N.T.Sh.,,Diarko" Sh.p.k.
N.T.Sh.,,Legrand"
Ndemarrja Prodhuese Tregtare Sherbyese Projektim - Ingjinjering ARI
Ndërm.projekt.ndërtim.treg.Integral
Ndërmaja private shërbyese LEKA ENGINEERING PROJEKTIM NDËRTIM DESIGN
Ndërmarja ndërtimore projektuese exp-imp GAMA CONSTRUCTION
Ndërmarrja Ndërtimore " Proing "
Ndermarrja ndertimore ,prodhuese ,tregtare dhe sherbyese ARBI Skënderaj
Ndermarrja ndërtimore Alb-Kos , Construction Prishtinë
Ndërmarrja ndërtimore dhe projektuese ESTETIKA
Ndërmarrja ndërtimore export import Cobellkos
Ndërmarrja Ndërtimore Private " Buletini"
Ndërmarrja ndërtimore projektuese Ett në Prishtinë
Ndermarrja Ndërtimore Projektuese Inzhinierise Vigu - Jng
Ndermarrja ndertimore projektuse WALTER SA Export import
Ndërmarrja ndërtimore tregtare FAH =PROJEKT
Ndërmarrja për Consallting Dhe Inxhiniering " KDK " Sh.p.k.
Ndermarrja Per Ingenjering Consalting Tregti Esher. INTERMONT EXP. - IMP. SHPK. Prishtinë
Ndërmarrja Për Inxhenjering Dhe Shërbime "MiniProject Consulting"
Ndërmarrja Për Inxhinjering "Speing"
Ndërmarrja për inxhinjering shërbime e qarkullim Prizren
Ndërmarrja për prjektiml,ndërtim dhe inxhinering Kadiri Rahovec
Ndërmarrja për prodhim ndërtimtari dhe qarkullim ALKOM
Ndërmarrja për projektim , ndërtim dhe inxhinjering ATELIER-F.S.
Ndërmarrja për Projektim dhe Engineering " AB Engineering "
Ndërmarrja për projektim dhe Inxhiniering F. Inxhnjering
Ndërmarrja për projektim inxhinjering dhe ndërtim PROJEKTING
Ndërmarrja për Projektim Inxhinjering Konsalting Max-Arch"
Ndërmarrja për Projektim Inzhiniering dhe Consalting ,,Puka Design"
Ndërmarrja per projektim matje dhe instalime elektrike Vend-el Gllogovc
Ndërmarrja Për Projektim Ndërtim dhe Inxhiniering" A&C ENG" Sh.p.k.
Ndermarrja për projektim ndertim dhe mbikqyrje ARTING Gllogovc
Ndërmarrja për projektim ndërtim inxh.cons.tregti shërbim exp.imp.ARCH&DESIGN
Ndërmarrja për projektime dhe hulumtime PERING
Ndërmarrja për projektin prodhim tregti dhe ndërtim me shumicë dhe pakic Diar-ing
Ndërmarrja për punë gjeodezike inxhinierike ING-ILMI Gjakovë
Ndërmarrja për punë konsalting, prtodhimi tregti dhe zhvillim SOLAR - PROJEKT
Ndërmarrja Private " DZG
Ndërmarrja Private " HA-HA Group
Ndërmarrja private Audio Vido Comunikation
Ndërmarrja private BENI-FER Ferizaj
Ndërmarrja private Buking
Ndërmarrja private IKEBANA EXPORT-IMPORT
Ndërmarrja Private Ndërtimore ,,Ballkanprojekt"
Ndërmarrja private NIXHA & PARTNERS
Ndërmarrja private prodhuese shërbyese dhe tregtare BARTOSS
Ndërmarrja private prodhuese,tdegtare dhe sherbyese export-import inxhinering
Ndermarrja Private Projektuese - Ndertimore 9-Shi Projekt
Ndërmarrja private projektuese Archi Projekt
Ndërmarrja Private Shërbyese ,,Global Engineering"
Ndërmarrja Private Shërbyese Consulting
Ndërmarrja Private Tregtare "A-Cruiser "
Ndërmarrja privte projektuese ndërtimnore Nelaing
Ndërmarrja projektuese DITURIA
Ndërmarrja projektuese shërbyese Mideom
Ndërmarrja Projektuese" Arch -Idea"
Ndërmarrja Projektuse e Gjeodezike " Geoproject"
Ndërmarrja shoqërore GJEODEZIA Gjakovë
Ndërmarrja tregtare prodhuese dhe shërbyese GAZI ING
Ndërmarrje e Specializuar Gjeodezike " Geosat &M"
Ndërmarrje ndërtimore Consalting inginering Euro Project
Ndërmarrje ndërtimore tregtare VALI
Ndermarrje për kontrolle dhe analiza teknike Kaldaja Gllogovc
Ndërmarrje për Ngrohje dhe Klimatizim,,Projektuesi"
Ndermarrje private N&CO
Ndermarrje prodhuese,tregëtare,sherbyese EXP-IMP SLOVES-INGINJERING Prishtinë L.e Pejës Nr.2
Ndërmarrje Projektuese Ndërtimore " Pro- Kos"
Ndermarrje projektuese sherbyese ART PROJEKT
Ndermarrje projektuese,tregëtare,Export-Import LORANPROJEKT
Ndërmarrje Shërbyese " BS Arkitekt"
Ndërmarrje shërbyese projektuese CONSULTING
Ndermarrje sherbyse tregtare Arkkon
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese Private ,,Arkitektura"
Ndërmarrje tregtare, shërbyese, export-import ARTA - MF
Ndërmarrkje sherbyese 0- montuese GRADICA - XH-F. Gllogovc
Newco Liria Nëna Tereza Shops L.L.C.
NNT,,Arkitekt "
NNT,,Varna Komerc"
Norwegian Architect Consulting
Novenco B.V. - Dega në Kosovë
NP,, Alba -Conark "
NP,, Alfaing "
NP,,Proarc"
NPI,,Ars Design "
NPI,,GB-Inxhiniering"
NPN ,, Kos & Alb "
NPN ,, N & Q - projekt "
NPN ,, Toning "
NPN,, GM Architecture "
NPN,,Dynamic Com"
NPN,,Euroing"
NPN,,Visari Inxhenjering"
NPSh ,, ACE "
NPSH ,, Geo - 2000 "
NPSH ,, Hark "
NPSH ,, IMC Engineering "
NPSh,, Gjeoprojekt"
NPSh,, Solutions "
NPT,, Art Menegment "
NSh,, Projektimi "
NSH,, Studio PR "
NShP,, Patscheider & Partner Kosovo - Italy "
NSHT,,Arta"
NTSH,,Delta RG "
P.I.D.,,Inard"
P.P. " MAR-ING "
P.P. PROJEKTNI BIRO - MATRIX
P.P. TIM - PROJEKT
P.P. " GRAFING TIM "
P.P. " Gratex- Inženjering "
P.P. " Kosttel "
P.P. " M p1 M "
P.P. " Modul Engineering & Consilting "
P.P. " NIKOM "
P.P. " Sever "
P.P. "Gold-Ing"
P.P. BG Inženjering
P.P."Neimar"
P.P.,,Standard Projekt "
P.P.,,Techpronom"
P.P.I."Ekskalibur"
P.P.MB. " Inženjering "
P.U.P. " M.S - Koning "
P.U.T. " TEHNO AUTO "
PALLASKA
PGP,,EL-CO"
PP,,Poping"
PPI,,Renda"
Preduzeae Za Inženjering i Trgovinu " Tehnokos"
Preduzeae za Projektovanje,Inženjering i Konsalting ,,Inpro Comp"
Preduzece za proizvodnju, gradjevinarstvo i promet Integral
Privatno Preduzeae,,Planer"
Privatno Proizvodno Trgovinsko i Uslužno Preduzeae " Filip-Komerc "
Procurement Logistic Solutions Branch Kosova
Puntori zejtare për punë tëspecializuara në ndërtimtari Perparimi
RenktasMimarlik Muhendislik Insaat Taahhut Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi-Dega në Kosovë
RHR ENGINEERING COMPANY
Rossi Line Construction Sa
Shoqëria akcionare për urbanizem dhe projektim Ening Sh.a.
Studio e Arkitekturës "Harch"
Studio projektimi dhe monitorimi "mod-ARCH "
Studio Projektuese " Anker "
Studio Projektuese " Archidido "
Studio Projektuese " d.a & a"
T.U.P.,,Es-Bi Engineering"
U.P. ,, A - Team"
V.A.I.,,Sacem Int"
Veprimtariae pavarur - Byro projektuese ARCHITEKT
VEVE GROUP DOOEL - DEGA NË KOSOVË
Z.SH. " ARBI-EKS -B "
Zyra Për Projektime Dhe Reklama "Ok Division "
Zyra Për Shërbime " Ekspertiza "
Zyra Projektuese ,,a H c - Project"
Zyre për punë Gjeodezike " Fati "

 

Kompanije.net - Adresar firmi Srbije. - Prava koriscenja | Kontakt | Poslanik