Regionalni adresar firmi

Pretraga firmi


 

" BDO Kosova " L.L.C.
N.Sh. " Windsor "
" AAT ADVISORY " SH.P.K.
" Accounting Solutions " L.L.C.
" Accounting House 3 " L.L.C.
" AFAM GROUP " SH.P.K.
" AKONT " SH.P.K.
" Alfa Finance " L.L.C.
" AMG CONSTRUCTION " L.L.C.
" AMT Consulting " LLC
" A-N-A Group " Sh.p.k.
" Arizona Partners " Sh.p.k.
" ASD Group " SH.P.K.
" Aurelian Capital-Kosovë " Sh.p.k.
" Consulting & Audit Fn " SH.P.K.
" D & D Konto " SH.P.K.
" DDD Project " L.L.C.
" DSD Consulting " SH.P.K.
" E & L Consulting "SH.P.K.
" Enem Group " SH.P.K.
" EURO INVEST STAR " SH.P.K.
" European Training Center " SH.P.K.
" Fin - Consulting " SH.P.K.
" FINTAX experts " Sh.p.k.
" FUTURE CONCEPT " L.L.C.
" IMB Software " SH.P.K.
" Instituti FAKT " SH.P.K.
" K & M " Sh.p.k.
" KAF Group " J.S.C.
" KBT " Sh.p.k.
" Konto & Consulting " SH.P.K.
" L.D " SH.P.K.
" MTC GROUP " SH.P.K.
" Noti " SH.P.K.
" Pro Business " SH.P.K.
" Probilanc " SH.P.K.
" Royal Accounting Group " SH.P.K.
"Agjencioni i Parë Për Shërbime - APSH " SH.P.K.
"Finance Consulting " SH.P.K.
,, AlbAudit SH.P.K.
N.SH. " Çarkaxhiu "
N.Sh. " Akt - Consulting "
N.Sh. " ART -W "
N.SH. " Mbajtja e Librave "
N.Sh. " Mentori "
N.SH. " OFFICE ACCOUNT "
N.SH. " Safido "
N.SH. " Triple "
N.SH.T. " AFC "
N.SH.T. " KONTO AB "
N.T.SH. " Es - Services "
N.T.SH. " ICOUNT "
U.P. Agencija " Conto Bene "
Zyra Për Shërbime Të Kontabilitetit " Konto 600 "
" 3A PLUS " SH.P.K.
" D & T COMPANY " SH.P.K.
" Eurofast Global " L.L.C.
" OPTIMUS " SH.P.K.
" Z.A.K. " SH.P.K.
" Accounting & Tax Service " SH.P.K.
" AMG group " L.L.C.
" AUDIT - SHB " SH.P.K.
" C.P.A. - Audit " L.L.C.
" DUMOSHI " SH.P.K.
" ERNST & YOUNG CERTIFIED AUDITORS LTD. KOSOVO " SH.P.K.
" FIN - CO " SH.P.K.
" G 2 - AUDIT " SH.P.K.
" GOLD " SH.P.K.
" H & N " SH.P.K.
" H.M.C.G " SH.P.K.
" MIRI COMPANY " SH.P.K.
" OFFICE BUSINESS CENTER KOSOVA " L.L.C.
" SIGMA GROUP " L.L.C.
" 100 Vjet " SH.P.K.
" 4 Audit Group" SH.P.K.
" AA & C Group " SH.P.K.
" AAT Consulting -Accounting " SH.P.K.
" AAT -Consulting Group " SH.P.K.
" AAT-CONSULTING " Sh.p.k.
" ABK " Sh.p.k.
" ACA Audit & Consulting Associates " SH.P.K.
" Accounting Plus " SH.P.K.
" AE - FINANCE " SH.P.K.
" Audit Plus "SH.P.K.
" Audit -BB " SH.P.K.
" Audit Office " SH.P.K.
" Baker Tilly Kosovo " L.L.C.
" Business to business " Sh.p.k.
" CONSULTING FINANCE ACCOUNTING " SH.P.K.
" Consulting " SH.P.K.
" Consulting Plus " Sh.p.k.
" CTA group " SH.P.K.
" Debt Loan Recovery " SH.P.K.
" Deva - Commerce " Sh.a.
" Elite Group " Sh.p.k.
" Elumatec Maschinen " Sh.p.k.
" Etika " Sh.p.k.
" Euro -K Consulting " L.L.C.
" Fin Tax & Tech " SH.P.K.
" Financa " SH.P.K.
" FinanceInControl " L.L.C.
" ING Consulting " SH.P.K.
" Inter - Audit " SH.P.K.
" ITALIAN CONSULTING " L.L.C.
" Kapitali " SH.P.K.
" Komtel Project Engineering " SH.P.K.
" Kontabilitet & Auditim " SH.P.K.
" KONTO - LINDI " SH.P.K.
" Modatex " SH.P.K.
" Proinvest " Sh.p.k.
" REX - Konto " SH.P.K.
" Royal" SH.P.K.
" T-konto " Sh.p.k.
" TTC TEAM " SH.P.K.
" Westfield Management and Partners " Sh.p.k.
"Agjencioni i Parë Për Shërbime"
"Audit Group " SH.P.K.
"City Accounting" Sh.p.k.
"Dituria" Zyre Për Kontabilitet
"KONTO WEB " Sh.p.k.
"KPMG Albania " Sh.p.k. Dega në Kosovë
"Luani" Sh.A.
"NR Holding" Sh.p.k.
"Oeconomicus " SH.P.K.
"TREND Group " L.L.C.
,, Accounting " Sh.p.k.
,, Konto - Consulting Sh.p.k.
,,Economics"
,,Inter - Konto" Sh.p.k.
,,Meha & Co"- Sh.p.k.
,,Orgesti" Sh.p.k.
A & A Union Sh.p.k.
A.K. "Florina"
A.R.U. " Partner "
A.Sh. " Aktuar "
A.SH. " Alternativa "
A.SH. " Verdia "
A.SH.A. Artcom"
A.Sh.K.,,Leonora"
Agencija "Conex"
Agencija ,, Pelevia "
Agency " Saba "
Agjenci për Kontabilitet " konto - nk "
Agjencia e Shërbimeve " Aktiva "
Agjencion Për Kontabilitet Dhe Patundshmëri " Albed -Kont"
Agjencion për Shërbime " Kontabilisti "
Agjencioni " AAG-e "
Agjencioni ,,Advieg"
Agjencioni ,,Econ"
Agjencioni për Auditim, Kontabilitet dhe Libërmbajtje ,,Auditor-BH"
Agjencioni për Kontabilitet " Lindi Cont "
Agjencioni Të Gjith Me Ne
Agjensi për llogaritje, ekspertizë dhe revizion finansiar FIKS
Agjension Kontabiliteti Halit Plakaj
Agjension për Kontabilitet ACCOUNTING
Agjension Për Shërbime EURO LLOGARIA
Agjension për Shërbime Financiare Kontabilitet dhe Auditim " Llogaria "
Agjension Shërbyes "Fidi "
Agjension Turistik " Lura "
Agjensioni " ACF - A "
Agjensioni : AAB
Agjensioni Për Kontabilitet " Account "
Agjensioni për Kontabilitet " Bess i- M "
Agjensioni për Kontabilitet " CRYSTAL "
Agjensioni për Kontabilitet " Panduri "
Agjensioni Për Kontabilitet ,Ekspertiza Këshillime "Ask-Lor"
Agjensioni për Kontabilitet" LIFO - M "
Agjensioni për Shërbime " NEW AREA "
Agjensioni Shërbyes " Sakt - Fer "
Agjensioni Sherbyes " Shpalosja "
Agjensioni Shërbyes ,, Neni "
AMT Group SH.P.K.
ANG & Partners SH.P.K.
Asie - Sh.p.k.- Përfaqësia në Prishtinë
Avokat Sahit Musa
Axhensioni Për Financa Kontabilitet"Finesa Com"
B.SH.K. "Konto"
Bekim Berisha Sh.p.k.
Byro " Fryti - Audit "
Byro Kontabiliteti " Arbëri"
Byro për Expertiza " Tahiri "
Byro për Shërbime "EKO-JUR"
Byro për Sherbime Ekonomike " Afaristi "
Byro Shërbyese ,,Kontabiliteti"
Byroja ,, Need Software"
D.P. " Shërbimi - SH "
D.P.H. " Sport Club "
D.P.SH. " Fiks "
D.P.SH. " Fer - Byro "
D.P.SH. " INTER - KONT "
D.P.SH. " Lapsi "
D.P.SH. " NEED "
D.P.SH. " Acctif "
D.P.SH. " Bilanci "
D.P.SH. " Kontabël - C0 "
D.P.Sh. " Kontabilisti "
D.P.Sh. " Kontabiliteti "
D.P.SH. " Labi - G "
D.P.SH. " Lejla "
D.P.SH. " PAT - 1 "
D.P.Sh. " Sh.I. Kont "
D.P.SH. " TREFIN "
D.P.SH. "M&K"
D.P.Sh. ,,Dekor "
D.P.Sh.,, Afa - Kont "
D.P.Sh.,,KONTO-MAN"
D.P.T. " Euro Bizness"
D.P.T.SH. " Andi- A"
D.Sh. " Donati "
D.SH. " ETIKA "
D.SH. " FEDI - KONTABILIST "
D.SH. " Kontabiliteti "
D.SH. " LIBRAT "
D.SH. " Mira Cont "
D.SH. " Miri Kont "
D.SH. "A - KONT"
D.SH. "GENERAL ACCOUNTING"
D.SH. "HANI"
D.SH. "KONTAB.FIN"
D.SH. "KONTABILISTI"
D.SH." Financat "
D.Sh." Dardi Accounting "
D.SH.F."Kontabiliteti"
D.SH.P. " KonEks "
D.SH.T. "Falka"
D.Z.T. "FINANCIAL CONSULTANT"
Deloitte Kosova SH.P.K.
DP ZP,,Taku-Audit"
DPSH,, 2 L "
DPSH,, Terziqi "
DPSH,,Ekspert Byro"
Dyqan i Pavarur Sherbyes " Goodwill ,,
Dyqani i pavarur shërbyes Avokat
Dyqani I Pavarur Shërbysë GLOBI
Grant Thornton L.L.C.
ILIR DULA B.I.
Instituti Iliria
KAF Accounting & Audit Services L.L.C.
Kompania për revizione dhe kontabilitet HORWATH - KOSOVA
Koperativa bujqesore AGRO-EKO
N. Sh. " Win "
N.I. "Finessa"
N.P. " GFE - KONTABËL"
N.P. " Surplus "
N.P. "Kont-Ek"
N.P.,,E.G.B. Audit & Consulting"
N.P.SH. " PROKURIM & AUDITIM "
N.P.SH. " BILANCI - I "
N.P.SH. " GAZI ACCO "
N.P.SH. " Rr & H "
N.P.SH. " BILANC "
N.P.SH. BANI - PLUS
N.P.SH. " ACTIVE - KONTO "
N.P.SH. " AEA-ACCOUNTING "
N.P.Sh. " Audit-SH.B. "
N.P.SH. " Bani "
N.P.SH. " Cont-Jur"
N.P.SH. " Eco - Vision "
N.P.SH. " K P F K "
N.P.SH. " Kont Kos "
N.P.SH. " Konto -Rreze "
N.P.Sh. " L & SH "
N.P.Sh. " Likuiditeti "
N.P.SH. " Liria "
N.P.SH. " Macom "
N.P.SH. " MIRI "
N.P.SH. " NUMERUS "
N.P.SH. " Vigani "
N.P.Sh. "ALPHA"
N.P.SH. ,, A.L.A. GR.
N.P.SH. Electronik " Business - Pro "
N.P.SH." Codi i Shqipe s Code"
N.P.SH." INTEGRAL "
N.P.Sh." Shërbime Financiare Dhe Kontabilitet "
N.P.Sh.,,Bilanci"
N.P.Sh.,,ESG"
N.P.Sh.,,Iscom"
N.P.T. " BESI "
N.P.T. "Visari"
N.SH RINESA
N.SH " Accounting Office "
N.SH " FINANCE GUIDE "
N.SH. " Pro Accounting "
N.SH. " ECOTREND "
N.SH. " MACRO FINANCE "
N.SH. " EUROKONTO T "
N.SH. " A.E.R.K. EKSPERTIZA "
N.SH. " ACCOUNTING & CONSULTING "
N.SH. " BALANCE "
N.SH. " CONTA "
N.SH. " Conto "
N.SH. " DRIJON "
N.SH. " ECO - FINN "
N.SH. " EKO - KONT "
N.SH. " FINANCA 1 "
N.SH. " KONT "
N.SH. " KONTO "
N.SH. " KONTO PLUS "
N.SH. " L & F KONTO "
N.SH. " NA CONSULTING "
N.SH. " NIKAJ "
N.SH. " SHARKU "
N.SH. " TREND "
N.SH. " V.P.K.- BILANCI "
N.SH. " VAP "
N.SH. " A & B "
N.Sh. " Accounting Today "
N.SH. " AKTIVA "
N.SH. " Ata "
N.SH. " Audit P/F "
N.SH. " CASHFLOW "
N.SH. " Ekspertimi "
N.SH. " EuroFinanca "
N.SH. " F - Balance "
N.SH. " GJEJE "
N.SH. " Konto & Audit "
N.SH. " KONTO -T "
N.SH. " Q & J "
N.SH. "Cont - Ex"
N.SH. Byro " LABI "
N.SH. J-KONT
N.SH. KONT- X
N.Sh. " Ekspertiza "
N.SH. " EKUITETI "
N.SH. " EURO BILANCI "
N.SH. " Fam Consult "
N.SH. " Konto - Plus "
N.Sh. " Konto -T "
N.SH. " 3 A CENTRE "
N.SH. " 4U2C "
N.SH. " AAFIT "
N.SH. " ABACUS "
N.SH. " ABM - TIKI "
N.SH. " Acc - Mvvb "
N.SH. " Accountant "
N.SH. " ACCOUNTING & AUDITING SCHOOL "
N.SH. " Accounting House "
N.SH. " Accounting House 2 "
N.Sh. " Acounting House "
N.SH. " ACT CONSULTING "
N.SH. " Acta "
N.SH. " ADVANCED BUSINESS CONSULTING "
N.SH. " AE - Finance"
N.SH. " Agosa "
N.Sh. " Agro-Audit "
N.Sh. " AKK "
N.SH. " Aktiva "
N.SH. " AlbAccount "
N.SH. " Albi"
N.SH. " ALLIANCE CONSULTING "
N.SH. " Alpha. Com "
N.SH. " Arhe "
N.SH. " ARKA "
N.SH. " ASK - FINANCE "
N.SH. " AUDIT AK "
N.SH. " AUDIT CHECK "
N.SH. " Audit Tax & Fas"
N.SH. " Auditim & Kontabilitet "
N.SH. " Balluku & Zhaveli "
N.SH. " BEST ACCOUNTING AND TRAINING "
N.SH. " Blendi "
N.SH. " BLINI -SH "
N.Sh. " Business Consulting "
N.SH. " CAS "
N.SH. " Çlirimi -A "
N.SH. " CONNECT ACCOUNTING "
N.SH. " Consulting & Training "
N.SH. " Dibra "
N.SH. " DKD "
N.Sh. " D n Tree "
N.SH. " Dona & Doni "
N.SH. " Eco & Conto "
N.SH. " Ejub "
N.SH. " EKAF "
N.SH. " EKO - SISTEM "
N.SH. " Eko Kont "
N.Sh. " EKO-FIN 2009 NH "
N.SH. " ELF "
N.SH. " ENDI - KONTO "
N.SH. " EURO BUSINESS "
N.SH. " Eury Nome"
N.SH. " F.A.C "
N.SH. " FENIX "
N.SH. " FG - ACCOUNTING "
N.SH. " Financ Projekt "
N.SH. " FINANCA - F "
N.Sh. " Financial Advising Services "
N.SH. " Glob Audit "
N.SH. " Hasi Agent "
N.Sh. " IMB & AS "
N.SH. " Inex - PE "
N.SH. " INFO ACCOUNTING CONSULT - IAC "
N.SH. " INPROFIT "
N.SH. " INTELLSOFT "
N.SH. " INTER - KONTO - A "
N.SH. " Java GR "
N.SH. " KODEX "
N.SH. " KODI "
N.SH. " Kont - Audit "
N.SH. " Kont & Finc "
N.SH. " KONTABILITETI - M "
N.Sh. " Konto "
N.Sh. " Konto "
N.SH. " Konto T3 "
N.SH. " KOSOVO BUSINESS CONSULT "
N.Sh. " Kredibiliteti "
N.SH. " LET`S GET STARTED "
N.SH. " Liri & Co "
N.Sh. " LMG "
N.SH. " Loni Marketing "
N.SH. " Moduli
N.SH. " NB Consulting "
N.SH. " PESHORJA "
N.Sh. " Platori "
N.SH. " Prishtina Consulting "
N.SH. " Probilanc "
N.SH. " Profin "
N.Sh. " Saldo-X "
N.SH. " SMART CONSULTING "
N.SH. " Source Accounting "
N.SH. " SUBVENCION "
N.SH. " Taca "
N.SH. " TONITA "
N.SH. " Univerzum - Audit "
N.SH. " V2 Consulting "
N.Sh. " Vjos-AL "
N.SH. " XIMI - KONTO "
N.Sh. " Zagragja Associates "
N.SH. "As-Kont"
N.Sh. "Consulting Accounting "
N.SH. "Desku"
N.SH. "Eco- Ing"
N.SH. "Eko-Fin"
N.SH. "Ekoprojekt"
N.SH. "Etika"
N.SH. "Fenix"
N.SH. "Media G"
N.SH. "Prizren Finanz "
N.SH. "Pro-Konto"
N.SH. "THESARI"
N.SH. "Ylli"
N.SH. ,, DIONI
N.SH. ,, EURO KONTO
N.SH. ,, VLERA "
N.SH. ,,Eko-Konta"
N.SH. AABC CONSULTING "
N.SH. AGJENSION " AG Bilanci & Shped "
N.SH. Agjensioni për Shërbime Finan. dhe Kont." Rafuna Consulting "
N.SH. The Financial Center "Kontabël"
N.SH." Crystal "
N.SH." KONTABILITETI - H "
N.Sh." Kontabiliteti "
N.SH."ALKONT"
N.Sh."Ecco-Biznesi "
N.Sh.,,Aset"
N.Sh.,,Auditim & Consulting"
N.Sh.,,Auditimi E & L"
N.SH.,,BOGA & ASSOCIATES"
N.Sh.,,Eko - Konto"
N.Sh.,,Kanuni i Auditorit"
N.Sh.,,Naki"
N.Sh.,,Nisa"
N.Sh.,,Praktika"
N.Sh.,,Pro Marketing"
N.Sh. BUCHHALTUNG
N.SH.F. " K - FIN "
N.SH.F. " Reis"
N.Sh.F. ,,Vala"
N.SH.Genc Mamusha
N.SH.N. " A3 "
N.SH.P. " ZEKONT "
N.SH.P. " Ecc - acont "
N.SH.P. " ABR "
N.SH.P. " AUDIT N.N. "
N.SH.P." Zana "
N.Sh.P.,,Bërdyna - E"
N.SH.T. ,, BETIKON "
N.SH.T. " Mens.-A. "
N.SH.T. " RONEX "
N.SH.T. " Intuite Gr "
N.SH.T. " AS - KONTO "
N.SH.T. " Aca "
N.SH.T. " Auditim & Kontabilitet Viki "
N.SH.T. " ED COM "
N.Sh.T. " EURO-KONT-R "
N.Sh.T. " Konti "
N.SH.T. " Trend Cmsh "
N.SH.T. "Ekzakti"
N.SH.T. "Nora"
N.SH.T. ,,OPINION-CONTO
N.Sh.T.,,Trendbiz"
N.T. " Audit Pro "
N.T.P. " BEHARI "
N.T.P. " E - R Com "
N.T.P. " Fisi Cont "
N.T.P. " KONT-EAH "
N.T.P. " Vali "
N.T.P. " Visari "
N.T.P.,,Dani Menagment"
N.T.SH. " KONTABILITETI "
N.T.SH. " ARTI - COM "
N.T.SH. " CONSULTING "
N.T.SH. " Fin Kont "
N.T.SH. " KOSTO "
N.T.SH. " R & M SERVICES "
N.T.SH. " RE COMM "
N.T.SH. " WORLD - COM "
N.T.SH. " B - COM "
N.T.SH. " Buli Kont "
N.T.SH. " Ceba "
N.T.SH. " DIARI "
N.T.SH. " RonEx "
N.T.SH. " A.V.E.E. "
N.T.SH. " CAN DO "
N.T.SH. " Petriti Consulting "
N.T.SH. " 3 F "
N.T.SH. " Ardi Impex "
N.T.SH. " Business Vision "
N.T.Sh. " Efekt plus "
N.T.Sh. " Euro Glob "
N.T.SH. " Eurollogaria "
N.T.SH. " Flori "
N.T.SH. " FMT FINACA MENAXHMET TRAJNIME "
N.T.Sh. " KRMM "
N.T.SH. " Lenes "
N.T.Sh. " M & B -Accounting "
N.T.SH. " ONE-X "
N.T.SH. " REFORMA "
N.T.SH. " VENETA "
N.T.SH. " Vlera "
N.T.SH. " XONI - 2 "
N.T.SH. "Sofing"
N.T.SH. ,, BESA
N.T.Sh." Proconto "
N.T.SH." Hira Consulting"
N.T.SH.,,ADD"
N.T.Sh.,,Eco Nera"
N.T.Sh.,,Filiza - Kontabël"
N.T.Sh.,,Profit"
N.T.SH.,,Shefki"
N.T.SH.,,Valoni-W"
NA ,,Bekim Berisha"
Nderm.Për Sherb.Hotelieri Qarkull.të Mallit dhe Treg.të Jasht. OKI COMERCË
Ndërmaria për revizion kontabilitetit dhe konsulencë-komerciale Reyikos
Ndërmarrja për Punët Llogaritare, Kontable ,,Bilanci"
Ndermarrja për sherbime te kontabilitetit dhe tregti export import Trendi Banjë
Ndermarrja për sherbime te kontabilitetit Export-Import ARDILETA
Ndërmarrja Private Audituese "Audit "
Ndërmarrja private shërbyese Miniberza Tri Lujeeta
Ndermarrja private sherbyese tregtare AL- KOS
Ndërmarrja prodhuse tregtare dhe shërbyse FLETA-RG Malishevë
Ndërmarrja Sherbyese Afariste Private ,,ACCONTI "
Ndërmarrja shërbyese D.K.D.
Ndërmarrja shërbyese dtregëtare private Albi - Company
Ndërmarrja sherbyese Eko Servis
Ndërmarrja shërbyese Loni marketing Prishtinë
Ndermarrja sherbyese PELIKAN
Ndërmarrja Shërbyese Tregtare " Enigma "
Ndërmarrja sherbyese tregtare Buci- Com me me seli në Viti
Ndermarrja sherbyese tregtare export - import Oferta
Ndërmarrja shërbyese tregtare me shumicë dhe pakicë Export-Import VESA
Ndërmarrja shërbyese tregtare XHEFENIKA
Ndermarrja sherbyese trgtare me shumic dhe pakic exp. -imp. INTERKOS Skenderaj
Ndermarrja tregëtare private N.T.P. ARENA Pozharan
Ndërmarrja Tregtare Shërbyese ,, Ecodex"
Ndermarrja tregtare sherbyese export import Toni
Ndërmarrja tregtare sherbyese export-import BANIU-COMMERCE
Ndërmarrja tregtare shërbyese Shpendi Ferizaj
Ndermarrja Tregtare Sherbyse Export Import Bekimi SH L Prishtinë
Ndermarrje për kontabilitet dhe sherbime Bilansi
Ndërmarrje për Punë Llogaritare dhe Kontabilitet " Ekorima
Ndërmarrje Private Shërbyese "Geardi"
Ndërmarrje Shërbyese -AKK-Financiar
Ndermarrje sherbyese per pune finansiare-Kontabiliste dhe mbrojtje juridike B-3
Ndërmarrje tregtare shërbyese VALJUS - VIGJILENC
NFSH,,Arkeco " Sh.p.k.
NPIK,, Javor "
NPSH ,, Finet "
NSH ,, Bu Auditing & Consulting "
NSH ,, Easy Finance "
NSH ,, NME "
NSH,,Llogaria"
NSH,,Vigu"
NSHP,, Eko - IB "
NTSH ,, Kurimi "
NTSH,, Idea "
P.P. MASTER - PLUS
P.P. " ALEKSANDAR "
P.P. " AKTIVA "
P.P. " Business Line "
P.P. " Kokaks "
P.P. " NEST "
P.P. " Office Knjigovodstvo "
P.P.,,Kontisti"
Privatno Preduzeae " Dinkos"
Qendra për Trajnime Menaxheriale ,,QTM"
Servis i Kontabilitetit ,,AR-SI-VA"
Sh.K. "Vala Consulting"
Sherbime Ekonomike " Vizioni"
Shërbime Ekonomiko-Juridike ,,Imazhi"
Shërbime Juridike Consulex Business and Investment Conculting
Shërbime Kontabiliteti " K & M "
Shoqri aksionare Luani Skënderaj
T.P." Bend Revizija i Konsalting " Përfaqësia në Kosovë
V. LL. " Menargoni "
Veprimtari e pavarur shërbyese 3K-Elit
Z.K.Sh.,,Eco - Mat"
Z.P.K.,,Atam"
Z.P.Sh.,, Kontabël "
Z.SH. " KONTABILISTI "
Z.Sh. " Veni "
Zyra e Auditimit " Drini Audit "
Zyra e Auditimit ,, L.F.G.- Audit "
Zyra e konsulencës K.C.K.
Zyra për Auditime " Audit AB "
Zyra për Kontabiltet ,,Kushtrimi"
Zyra për Shërbime " AFA - M "
Zyra për Shërbime " Audit Plus "
Zyra për shërbime " Revizioni "
Zyra Për Shërbime Biznesi " Eco- Mili "
Zyra për Shërbime Financiare,,Ek-Finance"
Zyra Shërbyese " Profit "
Zyra Sherbyese "MK-Consulting"
Zyre për Sherbime Kontabile " Astra "
Zyre Sherbyese " A. E "
Zyre Afariste e Kontabilitetit " Oki "
Zyre Ekonomike "Fonda"
Zyre Për Konsultime "AMB Consulting"
Zyre për Shërbime " ABC TEAM "
Zyre Për Shërbime " Kontabël Byro"
Zyre për Shërbime " PRO - ACC "
Zyre për shërbime " ProKont "
ZYRE PËR SHËRBIME "VISSA CONSULTING"
Zyre Për Shërbime "Xiki"
Zyre për Shërbime ,, Euro Consulting "
ZYRE PËR SHËRBIME PROFESIONALE " EURO AUDIT "
Zyre Shërbyese " BEB - ec & ju "
Zyre Shërbyese " Euro Konto"
Zyre Shërbyese " Fatosi "
Zyre Shërbyese " Menaxhmenti "

 

Kompanije.net - Adresar firmi Srbije. - Prava koriscenja | Kontakt | Poslanik