Regionalni adresar firmi

Pretraga firmi


 

MB - MINERAL Sh.p.k.
" Geoscan " SH.P.K.
" MULTIMARK " SH.P.K.
" ATOMIC Consulting " Sh.p.k.
" BAZALTI " Sh.p.k.
" Dreni Mineral "sh.p.k.
" Eneldat " Sh.p.k.
" EREKOS" SH.P.K.
" GALENITI " SH.P.K.
" Metrudhem ( Kosovo ) " d.o.o.
" OSE " LLC
" Palmir " Sh.p.k.-Dega në Kosovë
" SMIIBAW " SH.P.K.
" Trigonom " L.L.C.
ENGINEERING & CONSULTING GROUP Sh.p.k.
Instituti i Shkencës Dhe i Teknologjisë "Insi " Sh.p.k.
PRISHTINA INSTITUTE OF TECHNOLOGY " RROTA " SH.P.K.
" LOKI PROJEKTING " SH.P.K.
" AZHER " SH.P.K.
" EUROLAB " SH.P.K.
" KIWER CONSULTING " SH.P.K.
" KOS KOMPOZIT " SH.P.K.
" TREGO " SH.P.K.
" TYRKOS " SH.P.K.
" ALBA & DANA SH.P.K.
" BG technologies " SH.P.K.
" Cacttus " Sh.a.
" G & B " SH.P.K.
" GEO DRILL INERNATIONAL " SH.P.K.
" GEOPROKOS " SH.P.K.
" ISC "SH.P.K.
" Planet Partners " SH.P.K.
" Quadron Group " SH.P.K.
" Turkos " SH.P.K.
"CommTest GmbH" Sh.p.k.
"Geodesa"SH.P.K.
"Global Safety Lines" SH.P.K.
"K.I.M."SH.P.K.
,,Abi - Groupe SH.P.K.
,,Geo - Research Institute" LLC
Agjension për Ekspertiza " Genti "
Agjension për Këshilla Profesionale "AQUADRAT"
ARC- Kosova Sh.p.k.
Compania " Fer Baz " SH.P.K.
D.P.SH. "Geo Works"
D.SH. Shtëpia Projektuese "MINATORI"
I.H.B.,,X"
Institute ,, EKOMAN "
Institute of architectural ecology urban ecology and spiritual ecology - ekoman
Instituti " Inkos "SH.A.
Instituti i Hapur në Prishtinë Sh.p.k.
INSTITUTI I SHKENCËS DHE I TEKNOLOGJISË " INTECH "
Instituti i Shkencës dhe i Teknologjisë "Intek " SH.P.K.
MERLINO PROGETTI - S.R.L.- Dega në Kosovë
N.C.E. " PROCEIN "
N.K.GJ. " Geomerkur " Sh.p.k.
N.K.P.Q. " Mineralprojekt "
N.N.SH. " CAJA "
N.N.SH. " Gisko- Gnak "
N.P. " Copron "
N.P. "Hidroing B"
N.P.I.E. BISHG&DZ Export Import
N.P.I.GJ. " FUNDANENTI "
N.P.SH. " Dea & Diar"
N.P.SH. " Geodard "
N.SH. " GEO - MININGU "
N.SH. " DATA - GJEORESURS "
N.SH. " EXPERT - PROFESIONAL "
N.SH. " BWS - WORKS "
N.SH. " Geo Mineral Projekt - PHG "
N.SH. " Consulting + "
N.SH. " E4 Kosova Institute "
N.SH. " Enviro -L-Kosova "
N.SH. " Geomatika "
N.SH. " INTER - REG CONSULTING "
N.SH. " M - M "
N.SH. " Magma - Inxhiniering "
N.SH. " METROLOGY SYSTEMS "
N.SH. " PRO CONSULTING "
N.SH. " TAMD "
N.SH. "HYDRO GEO BURIMI"
N.SH."GEO-Consulting"
N.Sh..NG Technologies
N.SH.T. " 3 BIT "
N.SH.T. ALBI-MINERAL PROJECT
N.T.P. " EBI - GR "
N.T.SH. " ATOMIC "
N.T.SH. " Hardsoft Systems "
N.T.Sh. " Fornax Technologies "
N.T.SH." Biolab "
Ndërmarrja Për Hulumtime e Zbulime "Spella"
Ndërmarrja Private " Do - Do Com".
Ndërmarrja Private Shërbyese "Gjeo--Ing"
NSH.,,IBMS "
PP,, MB-Projekt "
Regional Technology Center Sh.p.k.
Zyra për energji ripërtërirëse dhe Eficiente ERE

 

Kompanije.net - Adresar firmi Srbije. - Prava koriscenja | Kontakt | Poslanik